ORDIN nr. 1.258 din 28 septembrie 2010privind modificarea art. 11 din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 30 septembrie 2010    Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 146 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul IArticolul 11 din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 8 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Comisia de avizare a donării de la donatorul viu, înfiinţată în Societatea Comercială Centrul Medical «Med New Life» - S.R.L. Bucureşti, are următoarea componenţă:- membri titulari: a) dr. Marius Liţu; b) psiholog Nicoleta Florentina Vascan;- membri suplinitori: a) dr. Gabriel Mihai Raicu; b) psiholog Mihaela Preda; c) dr. Cristian Gherasie."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaBucureşti, 28 septembrie 2010.Nr. 1.258.----