NORMATIVE DE PERSONAL din 28 decembrie 2006 (*actualizate*)pe tipuri de unităţi sanitare, categorii de personal şi tipuri de activităţi medicale(aplicabile începând cu data de 23 octombrie 2010*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 24 ianuarie 2007. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 23 octombrie 2010, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 2.099 din 4 decembrie 2007; ORDINUL nr. 1.224 din 16 septembrie 2010.--------------Anexa 1 a fost abrogată de pct. 1 al art. 11 din ORDINUL nr. 1.224 din 16 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 23 septembrie 2010.--------------Anexa 2 a fost abrogată de pct. 1 al art. 11 din ORDINUL nr. 1.224 din 16 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 23 septembrie 2010.--------------Anexa 3 a fost abrogată de pct. 1 al art. 11 din ORDINUL nr. 1.224 din 16 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 23 septembrie 2010.--------------Anexa 4 a fost abrogată de pct. 1 al art. 11 din ORDINUL nr. 1.224 din 16 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 23 septembrie 2010.--------------Anexa 5 a fost abrogată de pct. 1 al art. 11 din ORDINUL nr. 1.224 din 16 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 23 septembrie 2010.--------------Anexa 6 a fost abrogată de pct. 1 al art. 11 din ORDINUL nr. 1.224 din 16 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 23 septembrie 2010.--------------Anexa 7 a fost abrogată de pct. 1 al art. 11 din ORDINUL nr. 1.224 din 16 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 23 septembrie 2010.  +  Anexa 8NORMATIVE DE PERSONALpentru personalul de specialitatemedico-sanitar şi auxiliar sanitardin Institutul Naţionalde Hematologie Transfuzională şiCentrele de Transfuzie Sanguină ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Unitatea Criteriul de normare Categoria de personal crt. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Institutul Naţional număr Medici      de Hematologie locuitori *1)/1 post 1.200.000     Transfuzională                           număr Alt personal                           locuitori *1)/1 post sanitar superior                                                                     1.500.000                           număr Personal sanitar                           locuitori *1)/1 post mediu                                                                       550.000                           număr mp/1 post Îngrijitor                                                                           200  2. Centre de număr litri Medici Personal sanitar mediu     Transfuzie sânge *2)/1 post 700 100     Sanguină                           număr litri Alt personal Personal sanitar                           sânge *2)/1 post sanitar superior mediu                                               800 801                           număr posturi/ Infirmiere                           1 post personal 0,2                           mediu sanitar                           număr mp/1 post Îngrijitor                                               200 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────_____________*1) Se ia în calcul populaţia la nivel naţional.*2) Se ia în calcul cantitatea de sânge pe un an.  +  Anexa 9NORMATIVE DE PERSONALpentru institute/servicii judeţene/cabinete de medicină legală┌───────────────────────────────────┬────────────────────────────┬─────────────┐│ Categoria de personal │ Criteriul de normare │ Normativ │├───────────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┤│I. Institute de medicină legală │ │ ││1. Medici │ număr de locuitori/1 post │ 1/100.000 ││2. Alt personal cu pregătire │ număr de locuitori/1 post │ 1/200.000 ││ superioară de specialitate │ │ ││3. Personal sanitar mediu │ număr de locuitori/1 post │ 1/75.000 ││4. Autopsieri │ număr de locuitori/1 post │ 1/400.000 ││5. Brancardieri │ număr de posturi/unitate │ 1 post/tură │└───────────────────────────────────┴────────────────────────────┴─────────────┘NOTE:1. Normarea personalului auxiliar sanitar pentru activitatea de curăţenie: 1 post la 250 mý.2. Pentru institutele de medicină legală, normativul se calculează la populaţia din teritoriul arondat prevăzut în Regulamentul de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 774/2000, cu modificările şi completările ulterioare.3. În categoria "Alt personal cu pregătire superioară de specialitate" se includ farmacişti, chimişti, biochimişti, biologi, psihologi etc.--------------Anexa 9 a fost înlocuită cu anexa 12 din ORDINUL nr. 1.224 din 16 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 23 septembrie 2010, conform pct. 2 al art. 11 din acelaşi act normativ.  +  Anexa 10NORMATIVE DE PERSONALpentru institute/centre de sănătate publică────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Secţia/compartimentul Criteriul de normare Categoria de personal Normativ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Epidemiologie şi număr locuitori/ Medici 1/300.000   sănătate publică 1 post*1)                        număr locuitori/ Alt personal cu 1/600.000                        1 post*1) pregătire                                               superioară                                               de specialitate*2)                        număr locuitori/ Personal sanitar 1/350.000                        1 post*1) mediu2. Medicina muncii număr persoane Medici 1/150.000                        încadrate indiferent                        de forma de                        proprietate a                        unităţii/1 post                        număr persoane Alt personal cu 1/200.000                        încadrate indiferent pregătire superioară                        de forma de de specialitate*2)                        proprietate a                        unităţii/1 post                        număr persoane Personal sanitar 1/75.000                        încadrate indiferent mediu                        de forma de                        proprietate a                        unităţii/1 post3. Medicina număr locuitori/ Medici 1/250.000   mediului şi 1 post*1)   colectivităţilor număr locuitori/ Alt personal cu 1/350.000                        1 post*1) pregătire superioară                                               de specialitate*2)                        număr locuitori/ Personal sanitar 1/200.000                        1 post*) mediu4. Promovarea număr locuitori/ Medici 1/500.000   sănătăţii 1 post*1)                        număr locuitori/ Alt personal cu 1/600.000                        1 post*1) pregătire superioară                                               de specialitate*2)                        număr locuitori/ Personal sanitar 1/300.000                        1 post*1) mediu5. Igiena număr locuitori/ Medici 1/600.000   radiaţiilor 1 post*1)                        număr locuitori/ Alt personal cu 1/500.000                        1 post*1) pregătire superioară                                               de specialitate*2)                        număr locuitori/ Personal sanitar 1/550.000                        1 post*1) mediu────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----*1) reprezintă populaţia judeţului de reşedinţă şi a teritoriului arondat.*2) se includ: farmacişti, chimişti, biologi, biochimişti, fizicieni, psihologi, sociologi, kinetoterapeuţi, ingineri sanitari etc.NOTĂ:1. Normarea personalului auxiliar sanitar pentru activitatea de curăţenie: 1 post la 250 mp.2. Statisticienii şi registratorii medicali se includ în normativul total calculat la categoria de personal sanitar mediu.  +  Anexa 11NORMATIVE DE PERSONALpentru serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Categoria de personal Criteriul de normare Normativ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - medic coordonator dispecerat - sediul central 1 post/tură - medici - în judeţe număr locuitori/1 post 1/30.000 - în municipiul Bucureşti 1/20.000 - medici microstaţii în judeţ 1 post/tură/2 ture - personal sanitar mediu număr posturi/ambulanţă 1/ambulanţă/tură - ambulanţier număr posturi/ambulanţă 1/ambulanţă/tură──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:1. Normarea posturilor de personal sanitar mediu şi de ambulanţier se face în raport de numărul autosanitarelor în funcţiune.2. Normarea personalul sanitar mediu şi auxiliar sanitar se face pe total judeţ. Repartizarea pe microstaţiile de ambulanţă se face în funcţie de numărul şi tipul ambulanţelor aflate în dotare.3. Pentru judeţe cu localităţi izolate, greu accesibile sau alte particularităţi geografice, normativul poate fi majorat cu până la 20% .4. Brancardierii încadraţi în serviciile de ambulanţă la data intrării în vigoare a prezentului normativ se menţin în activitate până la vacantarea postului, dar nu mai mult de 3 luni.  +  Anexa 12NORMATIVE DE PERSONALpentru asistenţa medicală de specialitate din ambulatorAmbulatorii de specialitateI. Medici şi personal sanitar mediu────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Asistenţă medicală Criteriul de Medici Personalcrt. de specialitate în normare sanitar      ambulatoriu mediu──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Cabinete medicale de număr 1 post/cabinet/2 ture 1 post/cabinet/2 ture    specialitate posturi/                          cabinet 2. Cabinete medicale de număr 1 post/cabinet/2 ture 1 post/cabinet/2 ture    medicina dentara posturi/                          cabinet 3. Laborator număr 1 post/laborator/tura 2 posturi/laborator/2                          posturi/ ture                          laborator/                          tură────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    ÎI. Alt personal────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Asistenţă medicală Criteriul Alt Personalcrt. de specialitate în de normare personal sanitar      ambulatoriu superior mediu──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Chimist, biolog, număr 2 posturi 4 posturi    biochimist, farmacist posturi/laborator 2. Pentru radiologie şi număr - 2 posturi/tură    imagistică medicală posturi/aparat 3. Profesori de cultură număr posturi/ 1/tură -    fizică medicală; sala de    fiziokinetoterapeut; kinetoterapie*)    kinetoterapeut────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----*) Spaţiul aferent unei săli de kinetoterapie este de cel puţin 8 mp.  +  Anexa 13NORMATIV DE PERSONALdispensare medicale unde nu sunt organizate cabinete medicaleconform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Tipul de asistenţă medicală Criteriul de normare Personalcrt. sanitar                                                               mediu────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Asistenţă medicală primară a) în zone cu condiţii normale număr locuitori/1 post 1000 b) în zone izolate, cu condiţii număr locuitori/l post 300    grele sau foarte grele──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 14ALTE ACTIVITĂŢI MEDICALEA. Medici şi personal sanitar mediu──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Tipul de activitate medicală Criteriul Medici Personalcrt. sau unitatea sanitară de normare sanitar                                                                     mediu────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Asistenţă medicală de număr paturi 90 90 reabilitare a sănătăţii - tratament/1 post staţiuni balneoclimaterice 2. Proceduri fizio-electro-termo- număr - 40 balneo-terapie proceduri*1)/1 post──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    B. Alt personal──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Tipul de activitate medicală Criteriul de normare Normativcrt.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Profesor de cultură fizică număr 15 medicală; fiziokinetoterapeut; proceduri*1)/1 post kinetoterapeut──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    C. Personal auxiliar sanitar──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Tipul de asistenţă medicală Criteriul de normare Numărcrt. posturi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Proceduri fizio-electro-termo- număr posturi/ 1 balneo-terapie 2 posturi personal                                           sanitar mediu──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----*1) numărul de proceduri se calculează conform anexei nr. 14a.NOTĂ:Unitatea sanitară publică are obligaţia să ţină evidenţa procedurilor efectuate potrivit reglementărilor legale în vigoare.  +  Anexa 14a  +  Anexăprivind calculul numărului de proceduri pentru bazele de tratamentfizio'adelectro-termo-balneo-terapieCapitolul I - Electroterapia1. Galvanizări2. Ionizări3. Galvanostimulări4. Galvanizări decontracturante5. Băi hidroelectrice parţiale şi generale6. Faradizări7. Masa vibratorie8. Diadinamici9. Curenţi exponenţiali10. Curenţi stimulatori impulsuri (rectangulari, trapezoidali, triunghiulari etc.)11. Miodinaflux12. Nemectrodin13. Nemectron14. Neuroexponeflux15. M.D.F.16. Diatermie17. Ultrascurte18. Microunde19. UltrasunetCapitolul II - Fototerapie20. Solux (infraroşii)21. Ultraviolete22. Băi lumină parţiale şi generale23. Fototerapie în fotarii (colective)Capitolul III - Pneumoterapie24. Aerosoli25. Inhalaţii26. Pulverizaţii individuale27. Pulverizaţii colective28. Cameră pneumatică29. Gimnastică respiratorie cu aparat pentru supra şi sub presiuneCapitolul IV - Hidro-termo-kinetoterapie30. Fricţiuni parţial complete şi complete reci şi alternante31. Impachetări umede complete sau parţiale32. Impachetări uscate33. Cataplasme cu diverse ingrediente chimice sau plante34. Impachetări cu parafină35. Băi de abur complete şi parţiale36. Băi medicinale cu ingrediente chimice37. Saună38. Baie kinetoterapeutică, băi cu peria, băi hallbad, băi hiperterme, băi cu masaj sub apă etc.39. Băi kineto la bazin individual (cadru mediu, lucrează în bazin cu bolnavul)40. Băi cu bule de aer, oxigen, CO241. Băi la bazin kineto colective42. Băi parţiale ascendente, descendente de umeri, picioare, şezut, calde, reci sau alternante etc.43. Proceduri prin mofeteCapitolul 'ad Balneoterapie44. Băi de nămol natural complete şi parţiale, băi cu ape sulfuroase, băi carbogazoase, băi alcaline etc.45. Impachetări cu nămol (sapropelic şi turbă)46. Cataplasme cu nămol47. Tampoane vaginale cu nămol48. Irigaţii cu ape minerale49. Duş - masaj50. Duş scoţian51. Duşuri alternante verticale52. Duş subacval53. Duş cu aer cald (se asociază cu masaj)54. Duş de abur (se asociază cu masaj)55. Afuziuni generale şi parţiale reci sau alternanteCapitolul VI - Masoterapie56. Masaj uscat57. Masaj cu nămol58. Masaj recuperatorCapitolul VII - Kinetoterapie59. Kinetoterapie individuală60. Kinetoterapie colectivă61. Kinetoterapie cu aparatură specială62. Manipulări vertebrale şi articulaţii perifericeNotă:La calculul numărului de proceduri se va proceda astfel:Fiecare din procedurile aplicate unui bolnav reprezintă o procedură, cu următoarele excepţii:1.1 (una) procedură aplicată unui bolnav se calculează la normare ca două proceduri:- Cap. I - punctele 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, Cap. III punctul 29.- Cap. IV - punctele 30, 42.- Cap. V - punctul 49, 53, 54.- Cap. VI - punctele 56, 57, 58.- Cap. VII - punctele 59, 60.2.1 (una) procedură aplicată unui bolnav se calculează la normare ca trei proceduri:- Cap. IV - punctul 38, Cap. I punctul 6.- Cap. V - punctul 50, 52, Cap. VI punctul 57.3.1 (una) procedură aplicată unui bolnav se calculează la normare ca patru proceduri:- Cap. IV - punctul 39, Cap. VI punctul 58.4. La Cap. IV punctul 41 şi 43-10 bolnavi care fac baie la bazinul de kinetoterapie colectivă şi 10 bolnavi care efectuează tratament prin mofetă, se calculează la normare ca o procedură.Normativul de un post personal sanitar mediu la 40 de proceduri se aplică la numărul mediu zilnic de proceduri.Numărul mediu zilnic de proceduri se determină prin împărţirea numărului anual de proceduri determinat conform prezentei anexe la numărul mediu de zile lucrătoare dintr-un an (255 zile).  +  Anexa 15NORMATIVE DE PERSONALpentru personalul tehnic, economic, informatică,administrativ şi de deservire──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Tipul de unitate Categoria de personal Criteriul Normativcrt. de normare──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                     I. Personalul din aparatul                     funcţional (comitetul director, tehnic,                     economic, informatică şi administrativ) 1. Unităţi cu până la % din 10% 150 posturi prevăzute numărul în statul de funcţii de posturi 2. Unităţi între % din 8% 151'ad 400 posturi numărul prevăzute în statul de posturi de funcţii 3. Unităţi cu peste 400 % din 6% posturi prevăzute în numărul statul de funcţii de posturi                          II. Personal de deservire*) 1. Pentru toate tipurile % din 1,5% de unităţi numărul                                                           de posturi──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----*) se utilizează numai pentru unităţile care asigura paza cu personal propriu.  +  Anexa 16NORMATIVE DE PERSONALpentru activităţile de întreţinere a clădirilor şi instalaţiilorde apă, lumină, încălzire şi de deservire a posturilor fixeI. Dispoziţii generale1. Prin prezentele normative se stabileşte numărul maxim de personal muncitor pentru următoarele activităţi: a) întreţinerea clădirilor şi instalaţiilor de apă, lumină şi încălzire; b) deservirea posturilor fixe la centrale termice, centrale de oxigen, lifturi, centrale telefonice, activitate de proiecţie, activitate radioficare şi telex etc.; c) meserii specifice unor unităţi sanitare.Activitatea de întreţinere şi deservire a obiectivelor menţionate mai sus constă în asigurarea condiţiilor optime necesare pentru buna desfăşurare a activităţii medicale în unităţile sanitare.2. La elaborarea normativelor de personal pentru aceste activităţi s-au avut în vedere următoarele:- volumul activităţii de întreţinere sau de deservire;- capacităţile unităţilor sanitare;- folosirea raţională şi integrală a timpului de lucru;- asigurarea serviciilor la nivelul cerut de normele de funcţionare a unităţilor sanitare;- încadrarea în alocaţiile bugetare repartizate potrivit surselor de finanţare aprobate.3. În vederea aplicării normativelor de personal conducerea unităţii sanitare va lua următoarele măsuri:- menţinerea instalaţiilor şi a utilajelor în stare permanentă de funcţionare;- organizarea raţională a procesului de întreţinere şi deservire a obiectivelor nominalizate la posturi fixe;- aprovizionarea cu materiile şi materialele necesare desfăşurării optime a activităţilor ce fac obiectul prezentelor normative;- organizarea şi efectuarea controlului asupra calităţii muncii şi a respectării normelor de protecţia muncii;- stabilirea atribuţiilor pentru fiecare muncitor şi nominalizarea lucrărilor ce îi revin în cadrul meseriei pe care o exercită;- organizarea evidenţei primare;- urmărirea folosirii raţionale a timpului de lucru şi analiza periodică a eficienţei activităţii;- organizarea schimbului II şi III numai la activităţile la care se impune aceasta, în funcţie de condiţiile concrete ale fiecărei unităţi sanitare.4. Prezentele normative se aplică altor tipuri de unităţi sanitare publice cu personalitate juridică decât cele cu paturi, atât din subordinea Ministerului Sănătăţii, cât şi din subordinea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.II. Meseriile ce pot fi utilizate5.a) În activitatea de întreţinere a clădirilor, instalaţiilor de apă, lumină şi încălzire prevăzute la cap. I pct. 1 lit. a), vor putea fi folosite următoarele meserii:┌────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐│Indicator tarifar │ ││ de calificare │ Meseria │├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 05.11.05 │lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale │├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 20.05.01 │instalator de apă şi canal │├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 20.05.02 │instalator de încălzire centrală şi gaze │├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 05.04.08 │electrician de întreţinere şi reparaţii │├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 09.08.00 │tâmplar universal │├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 05.22.01 │sudor electric │├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 05.22.02 │sudor cu gaze │├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 20.12.01 │zidar - roşar tencuitor │├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 20.13.00 │zugrav - vopsitor │├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 05.21.01 │strungar la strung paralel şi de detalonat │├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 06.01.02 │laborant determinări fizico-chimice - numai în unităţile││ │şi la locurile stabilite de Inspecţia de Stat pentru ││ │Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi ││ │Instalaţiilor de Ridicat (I.S.C.I.R.) │├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 19.00.09 │operator hidraulic în alimentările cu apă - numai ││ │unităţile în care au staţie proprie de alimentare cu ││ │apă │├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 05.04.01 │bobinator maşini electrice rotative │├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 09.05.00 │tapiţer │├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 20.00.08 │geamgiu │├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 05.24.01 │tinichigiu industrial │├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 20.05.03 │instalator frigorist │├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 20.09.02 │montator de placaje interioare şi exterioare │├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 18.00.03 │deratizator, dezinfectator, deparazitor │├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 20.07.02 │instalator termic şi fonic │├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 20.05.04 │instalator de ventilare şi condiţionare │├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 24.00.01 │preparator ser vaccin - muncitor necalificat (numai cei ││ │care lucrează efectiv la întreţinere clădiri şi ││ │instalaţii de apă, lumină şi încălzire) ajutând ││ │muncitorii calificaţi │└────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘5.b) În activitatea de deservire a posturilor fixe prevăzute la cap. I pct. 1 lit. b), vor putea fi utilizate următoarele meserii:┌────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐│ Indicator tarifar │ ││ de calificare │ Meseria │├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 25.51.03 │fochist la căldări pentru încălzire centrală │├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 25.51.02 │fochist la căldări pentru abur industrial │├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 25.00.10 │liftier │├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 25.51.11 │telefonist │├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 25.51.12 │telegrafist │├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 24.52.08 │proiecţionist │├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 22.51.10 │operator radio-radioficare │├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 20.05.02 │instalator de încălzire centrală şi gaze │├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 05.04.08 │electrician de întreţinere şi reparaţii │├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 19.03.00 │peisagist floricultor │├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 05.11.03 │lăcătuş montator, agregate energetice şi transport ││ │şofer │└────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘5.c) Meserii specifice unor unităţi sanitare    1. Serviciile de ambulanţă    05.04.04 electrician montator de instalaţii electrice                   la mijloace de transport    05.24.02 tinichigiu carosier    05.29.00 vopsitor industrial    25.00.09 ungător - gresor    06.54.04 vulcanizator                   conducător şalupă, motorist                   ofiţer punte                   ofiţer mecanic    2. Direcţia de sănătate publică    conducător şalupă, ofiţer mecanic    motorist    ofiţer punteIII. Normative de personal6. Normativele de personal determină numărul minimal obligatoriu de posturi la activităţile de întreţinere a clădirilor şi instalaţiilor de apă, lumină şi încălzire şi de deservire a posturilor fixe din unităţi sanitare. a) Pentru determinarea numărului de posturi pentru întreţinere clădiri şi instalaţii de apă, lumină şi încălzire, se vor aplica următoarele normative:    Elemente de normare: Criterii de normare:    - Numar de paturi convenţionale pe - 115 paturi convenţionale/      întreaga unitate cu personalitate 1 post muncitor la unităţile      juridică cu personalitate juridicăCalculul numărului de paturi convenţionale pe unitate se face prin echivalarea încăperilor fără paturi, astfel:- 1 încăpere fără paturi corespunde cu 1 pat convenţional la normare.Prin încăpere fără paturi se înţelege toate încăperile din unitatea sanitară în care nu sunt amplasate paturi, de exemplu: laboratoare, sterilizare, cabinete de consultaţii, săli de aşteptare, amfiteatre, birouri, săli de şedinţe, magazii, băi, grupuri sanitare, centrale telefonice, alte încăperi delimitate de uşi etc.Pentru subsolurile tehnice se va lua în calcul o suprafaţă de 20 mý ca încăpere fără paturi.Calculul numărului normat de posturi în baza criteriului de 115 paturi convenţionale/1 post muncitor se face pe unitatea sanitară publică cu personalitate juridică, iar nominalizarea meseriilor prevăzute la cap. II pct. 5 a) se face de conducerea unităţii sanitare. În cadrul acestui normativ pot fi nominalizate şi alte meserii în afara celor prevăzute la cap. II pct. 5 a) în funcţie de specificul unităţii. b) Pentru determinarea numărului de personal necesar deservirii posturilor fixe, se vor aplica următoarele normative:    Elemente de normare: Criterii de normare:    - Centrale termice: - 1 post de fochist pe fiecare tură şi centrală                                 termică cu până la inclusiv 4 cazane                                - în centralele termice cu peste 4 cazane,                                câte 2 posturi de fochişti pe fiecare tură şi                                centrală. Stabilirea numărului normat se va                                face cu avizul inspectoratului teritorial al                                judeţului sau municipiului Bucureşti -                                I.S.C.I.R.    - Staţii centrale de - 1 post de muncitor pe tură şi staţie.     oxigen: Stabilirea duratei de funcţionare a staţiei                                se face cu avizul inspectoratului teritorial                                al judeţului sau municipiului Bucureşti -                                I.S.C.I.R.    - Lifturi: - 1 post liftier/tură, conform programului de                                funcţionare a acestora stabilit de conducerea                                unităţii. Posturile de liftier se vor                                stabili numai pentru ascensoarele de persoane                                care au înscrisă în cartea tehnică sau în                                procesele-verbale I.S.C.I.R. condiţia expresă                                "cu însoţitor"    - Centrale telefonice: - 1 post de telefonist pe fiecare poziţie la                                pupitru şi pe tură, în unităţi sanitare                                - 1 post de telefonist/operator registrator                                de urgenţă pe fiecare poziţie la pupitru şi                                pe tură, în serviciile de ambulanţă    - Îngrijire animale - 1 post de muncitor la 300 de animale mici      pentru experienţă - 1 post de muncitor la 70 alte animale    - Întreţinere spaţii      verzi, parcuri - 1 post de muncitor la 10.000 mp**)    - Întreţinere sere pentru - 1 post de muncitor pe seră**)       flori şi răsaduri    - Activitatea de întreţinere      şi reparaţii curente, - 1 post de muncitor la 8 maşini      mijloace de transport auto    - Activitatea de conducere - 1 post de şofer pe mijloc de transport      auto    - Deservire grup electrogen - 1 post de muncitor pe grup sau staţie      şi staţie acumulatori      sau baterii    - Deservire staţii de - 1 post de muncitor/tură/staţie      epurare ape uzate şi      reziduale    - Deservire staţii de pompe - 1 post de muncitor/tură/staţie      sau uzine pentru      asigurarea cu apă      potabilă    - Crematoriu*) - 1 post de muncitor/unitate-----------*) Se utilizează muncitori necalificaţi.**) Se utilizează muncitori calificaţi şi necalificaţi.Calculul numărului normat de muncitori pentru posturile fixe menţionate mai sus se va face distinct pe fiecare obiectiv, iar nominalizarea meseriilor se va face în cadrul prevederilor cap. II pct. 5 b) de conducerea unităţii sanitare publice. c) Meserii specifice unor unităţi sanitare publice    Elemente de normare: Criterii de normare:    1. Serviciile de ambulanţă - 1 post de muncitor la 8 autosanitare/    - Activitatea de întreţinere şi pe 2 ture*)    reparaţii curente mijloace de    transport auto    - Conducător şalupă (ofiţer - câte un post pe fiecare şalupă    punte); motorist (ofiţer mecanic)    2. Direcţia de sănătate publică    - Conducător şalupă (ofiţer - câte un post pe fiecare şalupă    punte); motorist (ofiţer mecanic)-----------*) Nominalizarea pe meserii o face conducerea fiecărui serviciu de ambulanţă, în funcţie de aspectele concrete în care se desfăşoară activitatea.IV. Organizarea activităţilor şi conducerea lucrărilor7. Numărul de muncitori pentru activitatea de întreţinere a clădirilor şi instalaţiilor de apă, lumină şi încălzire şi al celor de deservire a posturilor fixe, rezultat din aplicarea criteriilor de normare, se repartizează de către conducerea unităţii sanitare publice, pe ture şi pe locuri de muncă, în raport cu necesităţile de funcţionare a unităţii sanitare publice respective şi cu volumul de activitate.Se vor lua măsuri ca toţi muncitorii de întreţinere şi reparaţii care supraveghează funcţionarea unor instalaţii (normaţi la posturi fixe) sau cei care asigură întreţinerea şi repararea instalaţiilor de încălzire, apă, lumină sau a clădirilor, în perioada în care nu sunt solicitaţi la intervenţii în cadrul unităţii sanitare publice, să execute în cadrul compartimentului de lucru ajustări de piese, recondiţionări de subansamble, dispozitive etc., precum şi să îndeplinească alte sarcini stabilite de conducerea unităţii sanitare, în folosirea integrală a timpului de muncă zilnic.Pentru fiecare meserie şi post se vor stabili în mod concret sarcinile şi atribuţiile, precum şi răspunderile ce le revin acestora prin fişa postului.8. Activitatea de întreţinere a clădirilor şi instalaţiilor de apă, lumină şi încălzire şi de deservire a posturilor fixe este organizată, condusă şi controlată de responsabilul compartimentului de întreţinere şi reparaţii, instalaţii şi aparatură stabilit de conducerea unităţii sanitare publice (inginer, subinginer tehnician etc.) care răspunde de buna funcţionare şi deservire a instalaţiilor şi utilajelor respective.Muncitorii de la activitatea de întreţinere vor consemna în caiete sau bonuri de lucru lucrările pe care le execută. Cei de la posturile fixe vor consemna în registrele de tură data, ora predării-preluării schimbului, modul în care au funcţionat instalaţiile, defecţiunile constatate, urgenţa şi remedierea acestora etc.Caietele sau bonurile de lucru şi registrele de tură vor fi controlate şi vizate de responsabilul compartimentului de întreţinere din unitatea sanitară publică, care va certifica la finele lunii îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu de către personalul din subordine, în vederea acordării drepturilor de salarizare.V. Dispoziţii finale9. Atribuţiile şi sarcinile personalului muncitor se stabilesc de către conducerea unităţii sanitare publice în baza indicatoarelor tarifare de calificare, completate în funcţie de condiţiile concrete în care se desfăşoară munca fiecărui muncitor.10. Posturile de muncitori normate potrivit criteriilor de normare prevăzute la cap. III pct. 6 lit. a) şi b) se vor putea utiliza numai la următoarele formaţii de lucru:- formaţia de întreţinere şi reparare a instalaţiilor şi utilajelor (apă, lumină, încălzire);- formaţia de întreţinere şi reparaţii ale clădirilor.--------------Anexa 16 a fost înlocuită cu anexa 13 din ORDINUL nr. 1.224 din 16 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 23 septembrie 2010, conform pct. 2 al art. 11 din acelaşi act normativ.  +  Anexa 17METODOLOGIEde aplicare a normativului de personal1. Numărul de posturi determinat conform criteriilor de normare stabilite în prezentul normativ se stabileşte în număr întreg cu două zecimale. Fracţiunile de la 0,01 la 0,50 se neglijează, iar cele de la 0,51 la 0,99 se întregesc la un post la nivelul fiecărei poziţii din normativ.2. Pentru locurile de muncă şi categoriile de personal unde nu se justifică utilizarea unui post cu normă întreagă, unităţile sanitare publice pot să normeze o fracţiune de 1/2 normă.3. La locurile de muncă unde activitatea se desfăşoară fără întrerupere 24 ore din 24, iar criteriul de normare este număr de posturi/tură, în vederea asigurării continuării activităţii în zilele de repaus săptămânal, sărbători legale şi în celelalte zile în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se lucrează, precum şi pe perioada concediului de odihnă, în situaţia în care personalul determinat conform criteriilor de normare se dovedeşte a fi insuficient, se va putea determina un număr suplimentar de posturi, pentru fiecare loc de muncă, astfel:    a) acoperirea repausului săptămânal 3 x 2 x 52 = 312 zile       în cursul anului pentru 3 persoane    b) acoperirea concediilor de odihnă 3 x 25 = 75 zile    c) acoperirea sărbătorilor legale 3 x 9 = 27 zile──────────────────────────────────────────────────────────────────────    TOTAL zile de efectuat 414 zileNumărul mediu de zile lucrătoare dintr-un an este de 21,25 x 12 = 255.Numărul suplimentar de posturi se determină împărţind fondul de timp determinat suplimentar (414 zile) la numărul mediu de zile lucrătoare dintr-un an (255 zile), 414: 255 = 1,6 posturi, respectiv 2 posturi.4. Unităţile sanitare publice cu personalitate juridică care au încheiat contracte cu terţi pentru serviciile de curăţenie, pază, prepararea hranei etc. nu mai pot norma posturi de personal pentru aceste activităţi--------------Anexa 17 a fost înlocuită cu anexa 14 din ORDINUL nr. 1.224 din 16 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 23 septembrie 2010, conform pct. 2 al art. 11 din acelaşi act normativ.------