ORDIN nr. 4.802 din 31 august 2010privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 23 septembrie 2010    În baza prevederilor Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările ulterioare,ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, prevăzută în anexa nr. I.  +  Articolul 2Se aprobă Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, prevăzut în anexa nr. II.  +  Articolul 3Se aprobă Metodologia de organizare și desfășurare și structura probelor de aptitudini pentru admiterea în anul școlar 2011-2012 în liceele vocaționale, prevăzute în anexa nr. III.  +  Articolul 4Se aprobă Metodologia de organizare și desfășurare și structura probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2011-2012 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională, prevăzute în anexa nr. IV.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 6Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții, Direcția generală învățământ în limbile minorităților, relația cu Parlamentul și partenerii sociali, Direcția generală management, resurse umane și rețea școlară, Direcția modernizarea patrimoniului, investiții și informatizare, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și conducerile unităților de învățământ duc la îndeplinire prezentul ordin.  +  Articolul 7Anexele nr. I-IV*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. I-IV se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.
    Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
    Daniel Petru Funeriu
    București, 31 august 2010.Nr. 4.802.  +  Anexa nr. IMETODOLOGIEde organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar2011-2012  +  Anexa nr. IIANEXĂprivind Calendarul admiterii în invatamantul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012  +  Anexa nr. IIIMETODOLOGIEde organizare și desfășurare și structura probelor de aptitudini pentru admiterea în anulșcolar 2011-2012 în liceele vocaționale  +  Anexa nr. IVMETODOLOGIEde organizare și desfășurare și structura probei de verificare a cunoștințelor de limbămodernă pentru admiterea în anul școlar 2011-2012 în clasele a IX-a cu program bilingvde predare a unei limbi moderne de circulație internațională