ORDIN nr. 2.495 din 26 august 2010pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 9 septembrie 2010    În conformitate cu dispoziţiile art. 26 alin. (1) pct. 16 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 2 lit. p) din Hotărârea Guvernului nr. 1.258/2001 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările ulterioare,ministrul culturii şi patrimoniului naţional emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind atestarea specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi Institutul Naţional al Patrimoniului vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.398/2008 privind reorganizarea activităţii de atestare a specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice şi pentru aprobarea normelor metodologice privind atestarea acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 771 din 17 noiembrie 2008, precum şi orice alte dispoziţii contrare.Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,Kelemen HunorBucureşti, 26 august 2010.Nr. 2.495.  +  AnexăNORMA 26/08/2010