ORDIN nr. 1.404 din 27 iulie 2010pentru aprobarea prescripțiilor tehnice PT R1-2010 "Mașini de ridicat (macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare, platforme autoridicătoare și platforme ridicătoare pentru persoane cu dizabilități, elevatoare pentru vehicule și mașini de ridicat de tip special)", PT R2-2010 "Ascensoare electrice și hidraulice de persoane, de persoane și mărfuri sau de mărfuri cu comandă interioară", PT R3-2010 "Verificarea în utilizare a elementelor de transmitere a mișcării, a elementelor/dispozitivelor de legare/prindere și a elementelor de tracțiune a sarcinii utilizate la instalații de ridicat: cabluri, cârlige, lanțuri, benzi textile, funii și altele asemenea", PT R8-2010 "Scări și trotuare rulante"
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 9 septembrie 2010    Având în vedere prevederile art. 5 lit. o) din Legea nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu modificările ulterioare,ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Prescripția tehnică PT R1-2010 "Mașini de ridicat (macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare, platforme autoridicătoare și platforme ridicătoare pentru persoane cu dizabilități, elevatoare pentru vehicule și mașini de ridicat de tip special)", prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Prescripția tehnică PT R2-2010 "Ascensoare electrice și hidraulice de persoane, de persoane și mărfuri sau de mărfuri cu comandă interioară", prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă Prescripția tehnică PT R3-2010 "Verificarea în utilizare a elementelor de transmitere a mișcării, a elementelor/dispozitivelor de legare/prindere și a elementelor de tracțiune a sarcinii utilizate la instalații de ridicat: cabluri, cârlige, lanțuri, benzi textile, funii și altele asemenea", prevăzută în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Se aprobă Prescripția tehnică PT R8-2010 "Scări și trotuare rulante", prevăzută în anexa nr. 4.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:a) Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 144/2003 pentru aprobarea Prescripției tehnice PT R1-2003, ediția 1, "Cerințe tehnice privind montarea, punerea în funcțiune, utilizarea, repararea și verificarea tehnică a macaralelor", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 și 323 bis din 13 mai 2003, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 142/2003, pentru aprobarea Prescripției tehnice PT R2-2003, ediția 1, "Cerințe tehnice privind montarea, punerea în funcțiune, utilizarea, repararea și verificarea tehnică a mecanismelor de ridicat", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 și 317 bis din 12 mai 2003, cu modificările și completările ulterioare;c) Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 146/2003 pentru aprobarea Prescripției tehnice PT R3-2003, ediția 1, "Cerințe tehnice privind montarea, punerea în funcțiune, utilizarea, repararea și verificarea tehnică a stivuitoarelor", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 și 331 bis din 15 mai 2003, cu modificările și completările ulterioare;d) Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 148/2003 pentru aprobarea Prescripției tehnice PT R4-2003, ediția 1, "Cerințe tehnice privind montarea, punerea în funcțiune, utilizarea, repararea și verificarea tehnică a nacelelor și platformelor autoridicătoare", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 și 342 bis din 20 mai 2003, cu modificările și completările ulterioare;e) Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 147/2003 pentru aprobarea Prescripției tehnice PT R5-2003, ediția 1, "Cerințe tehnice privind montarea, punerea în funcțiune, utilizarea, repararea și verificarea tehnică a elevatoarelor pentru vehicule", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 și 338 bis din 19 mai 2003, cu modificările și completările ulterioare;f) Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 577/2002 pentru aprobarea Prescripției tehnice PT R6-2002, ediția 1, "Cerințe tehnice privind montarea, punerea în funcțiune, exploatarea, repararea și verificarea tehnică a ascensoarelor electrice și hidraulice de persoane și/sau materiale", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 din 14 decembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare;g) Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 643/2002 pentru aprobarea Prescripției tehnice PT R14-2002, ediția 1, "Cerințe tehnice privind introducerea pe piață și verificarea în exploatare a cablurilor, lanțurilor, benzilor, funiilor, cârligelor și elementelor de legare și prindere a sarcinii utilizate la instalații de ridicat", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 15 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezentul ordin.---------- Notă *) Anexele nr. 1-4 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 30 de zile de la publicare.
    Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,
    Adriean Videanu
    București, 27 iulie 2010.Nr. 1.404.  +  Anexa nr. 1PRESCRIPTII 27/07/2010  +  Anexa nr. 2PRESCRIPTII 27/07/2010  +  Anexa nr. 3PRESCRIPTII 27/07/2010  +  Anexa nr. 4PRESCRIPTII 27/07/2010