ORDIN nr. 4.713 din 23 august 2010privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic şi a Metodologiei de încadrare a personalului didactic şi didactic auxiliar în casele corpului didactic
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 8 septembrie 2010    În conformitate cu prevederile art. 50 şi 162 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 5 alin. (2) lit. d) şi art. 32 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările ulterioare,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic, cuprins în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă Metodologia de încadrare a personalului didactic şi didactic auxiliar în casele corpului didactic, cuprinsă în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Cu data intrării în vigoare a acestui ordin, se abrogă orice dispoziţii contrare.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 5Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectoratele şcolare şi casele corpului didactic vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Ministrul educaţiei,cercetării, tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuBucureşti, 23 august 2010.Nr. 4.713.  +  Anexa 1REGULAMENT 23/08/2010  +  Anexa 2METODOLOGIE 23/08/2010