HOTĂRÂRE nr. 846 din 11 august 2010pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 6 septembrie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 67 alin. (4) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Strategia naţională de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Mihail DumitruMinistrul transporturilor şi infrastructurii,Radu Mircea Berceanup. Ministrul economiei, comerţului şimediului de afaceri,Constantin Claudiu Stafie,secretar de statMinistrul dezvoltării regionale şiturismului,Elena Gabriela UdreaMinistrul sănătăţii,Cseke AttilaMinistrul educaţiei, cercetării, tineretuluişi sportului,Daniel Petru FuneriuMinistrul comunicaţiilor şi societăţiiinformaţionale,Gabriel Sandup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 11 august 2010.Nr. 846.  +  AnexăSTRATEGIE 11/08/2010