HOTĂRÎRE nr. 984 din 14 septembrie 1990privind reglementări pentru unele meserii şi funcţii specifice transporturilor pe căile ferate
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 14 septembrie 1990    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Meseriile şi funcţiile din unităţile de exploatare a căilor ferate, a căror activitate este legată de siguranţă circulaţiei, se stabilesc şi se aproba de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Amenajării Teritoriului. Acest personal beneficiază de prevederile art. 66 (2) din Legea nr. 57/1974, completată cu prevederile art. 5 din Decretul-lege nr. 98/1990.  +  Articolul 2De prevederile art. 2, 5, 6, 8 şi 9 din Decretul-lege nr. 98/1990 beneficiază întregul personal din fostul Departament al căilor ferate şi din unităţile de exploatare a căilor ferate din Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Amenajării Teritoriului.  +  Articolul 3Ministerul Finanţelor va introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economici şi financiari pe anul 1990 care rezultă din aplicarea prezentei hotărîri.  +  Articolul 4Prezenta hotărîre se aplică de la data de 1 martie 1990. Notă *) Anexa se comunică unităţilor interesate. PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN--------------------