ORDONANŢĂ nr. 23 din 18 august 2010pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 26 august 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.8 din Legea nr. 138/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul UNICDupă articolul 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 28 august 1992, aprobată cu modificări prin Legea nr. 11/1994, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:"Art. 5^1. - România participă la "Programul european de cercetare şi dezvoltare în metrologie derulat de mai multe state membre - EMRP".Cofinanţarea naţională a programului se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, în limita sumelor alocate cu această destinaţie, şi se constituie din: a) o sumă fixă reprezentând costurile de administrare ale programului, care trebuie asigurată indiferent dacă institutele de cercetare din România au fost sau nu selectate în proiectele EMRP; b) o sumă variabilă reprezentând participarea efectivă a institutelor de cercetare din România, în funcţie de măsura în care acestea au fost selectate şi participă în proiectele EMRP."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul economiei,comerţului şi mediului de afaceri,Adriean VideanuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 18 august 2010.Nr. 23.---------