HOTĂRÂRE nr. 830 din 4 august 2010pentru modificarea unor acte normative de înființare, organizare și funcționare a unor entități din subordinea sau în coordonarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 25 august 2010  În temeiul prevederilor art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAlineatul (1) al articolului 8 din Hotărârea Guvernului nr. 855/1998 privind înființarea Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 4 decembrie 1998, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Numărul maxim de posturi ale Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic este de 120  +  Articolul IIAlineatul (1) al articolului 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.609/2008 privind înființarea Agenției de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare prin reorganizarea Oficiului pentru Administrare și Operare al Infrastructurii de Comunicații de Date "Roedunet", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 16 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Agenția funcționează cu un număr maxim de 20 de posturi, finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat.  +  Articolul IIIAlineatul (3) al articolului 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.401/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național de Evaluare și Examinare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 30 noiembrie 2009, se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Numărul maxim de posturi ale Centrului Național de Evaluare și Examinare este de 42.  +  Articolul IVArticolul 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.402/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Credite și Burse de Studii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 30 noiembrie 2009, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6Agenția de Credite și Burse de Studii are un număr maxim de 27 de posturi.  +  Articolul VAlineatul (2) al articolului 3 din anexa nr. 1 "Regulament de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar", aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.258/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 966 din 1 noiembrie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Numărul maxim de posturi al aparatului propriu al ARACIP este de 20, fără a depăși numărul de posturi alocate unităților din subordinea și coordonarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat.  +  Articolul VIAlineatul (3) al articolului 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2009 privind organizarea și funcționarea Institutului de Științe ale Educației, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 3 decembrie 2009, se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Numărul maxim de posturi ale I.S.E. este de 85.  +  Articolul VIIAlineatul (1) al articolului 31 din Statutul Academiei de Științe Tehnice din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 620/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 4 iunie 2009, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 31(1) Numărul maxim de posturi stabilit pentru aparatul de lucru propriu la nivel central și la nivelul filialelor teritoriale este de două posturi.  +  Articolul VIIIAlineatul (3) al articolului 3 din Hotărârea Guvernului nr. 624/1995 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 23 august 1995, cu completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Numărul maxim de posturi aprobate este de 8.  +  Articolul IXAlineatul (2) al articolului 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.239/1996 privind înființarea, organizarea și funcționarea Federației Sportului Școlar și Universitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 25 noiembrie 1996, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Numărul maxim de posturi al Federației Sportului Școlar și Universitar este de 4 și se încadrează în numărul maxim de posturi aprobat pentru unitățile și activitățile Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului finanțate integral de la bugetul de stat.  +  Articolul XAlineatul (3) al articolului 5 din Hotărârea Guvernului nr. 196/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Secretariatului Național Român al Rețelei Universităților de la Marea Neagră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 4 martie 2003, se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Cheltuielile de personal și numărul de posturi aferente S.N.R.-R.U.M.N. se încadrează în fondurile și în numărul maxim de posturi aprobate pentru Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Numărul maxim de posturi aferent S.N.R.-R.U.M.N. este de 3.  +  Articolul XI1. Hotărârea Guvernului nr. 1.606/2008 privind reorganizarea Institutului Național de Informare și Documentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 17 decembrie 2008, se abrogă.2. Personalul Institutului Național de Informare și Documentare (INID) se preia de către Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, în limita numărului de posturi aprobat pentru aceasta. Patrimoniul aferent, precum și atribuțiile și celelalte drepturi și obligații ale INID se preiau pe bază de protocol de predare - preluare de către Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică. Disponibilitățile existente în contul INID se fac venit la bugetul de stat.  +  Articolul XIIÎncadrarea personalului în numărul de posturi aprobat și pe funcțiile aferente, de la instituțiile din subordinea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, se realizează în termenele legale, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de funcții.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marko Bela
  Ministrul educației, cercetării,
  tineretului și sportului,
  Daniel Petru Funeriu
  Ministrul muncii, familiei și
  protecției sociale,
  Mihai Constantin Șeitan
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 4 august 2010.Nr. 830.-------