RECTIFICARE nr. 791 din 2 august 2010referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 791/2010
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 24 august 2010    În Hotărârea Guvernului nr. 791/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, precum şi pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 3 august 2010, se fac următoarele rectificări (care nu aparţin Redacţiei "Monitorul Oficial, Partea I"):- la art. I lit. B "Titlul II "Impozitul pe profit"", la pct. 10, cu privire la art. 36 "Declararea, reţinerea şi plata impozitului pe dividende", la ultimul alineat al pct. 100^2, în loc de: "Nu intră sub incidenţa prevederilor art. 36 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal..." se va citi: "Intră sub incidenţa prevederilor art. 36 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal...";- la art. I lit. G "Titlul IX «Impozite şi taxe locale»", la pct. 5, cu privire la pct. 40 lit. c), în loc de: "... majorat potrivit art. 252 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal..." se va citi: "... majorat potrivit art. 252 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal...".--------------