HOTĂRÂRE nr. 769 din 28 iulie 2010pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 23 august 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 55 alin. (2) din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2În acţiunile din domeniul producţiei vitivinicole, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale asigură realizarea cadrului juridic şi a reglementărilor specifice filierei vitivinicole cu consultarea organizaţiei naţionale interprofesionale reprezentative recunoscute administrativ, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 3 (1) Etichetarea produselor vitivinicole se va realiza conform prevederilor normelor metodologice prevăzute în anexă în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Produsele vinicole etichetate aflate la producători sau comercianţi sunt admise la comercializare până la epuizarea stocurilor.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Normele metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.134/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 4 noiembrie 2002, cu modificările ulterioare, se abrogă.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Mihail DumitruMinistrul administraţieişi internelor,Vasile BlagaMinistrul economiei,comerţului şi mediului de afaceri,Adriean Videanup. Ministrul dezvoltăriiregionale şi turismului,Ioan Andreica,secretar de statŞeful Departamentuluipentru Afaceri Europene,Bogdan MănoiuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 28 iulie 2010.Nr. 769.  +  AnexăNORMA 28/07/2010