ORDIN nr. 658 din 29 iulie 2010pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 1.104 din 10 august 2010
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 658 din 29 iulie 2010
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 13 august 2010  Având în vedere Referatul de aprobare nr. Cs.A. 8.622 din 10 august 2010 al Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 1.555 din 28 iulie 2010 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,în temeiul prevederilor:- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 262/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010;- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 şi 207 bis din 1 aprilie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- Anexa 17 B II se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaPreşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,Nicolae Lucian Duţă  +  Anexa (Anexa 17 B II laOrdinul nr. 265/408/2010)"Anexa 17 B II. Lista grupelor de diagnostice, valorilor relative şi a limitelor duratelor de spitalizare
                     
    Nr. crt.Categoria majoră de diagnostic (CMD)Categorie Medicală, Chirurgicală sau Altele (M/S/O)Grupa de diagnosticDescrierea grupelor de diagnosticeValoare relativăDMSLimita inferioară a DSLimita superioară a DS
    1.24S901ZProceduri extinse în sala de operaţii neînrudite cu diagnosticul principal2,753---
    2.24S902ZProceduri neextinse în sala de operaţii, neînrudite cu diagnosticul principal1,437---
    3.24S903ZProceduri în sala de operaţii ale prostatei neînrudite cu diagnosticul principal3,446---
    4.24M960ZNegrupabile0,649---
    5.24M961ZDiagnostice principale inacceptabile0,12---
    6.24M963ZDiagnostice neonatale neconcordante cu vârsta/greutatea2,344---
    7.0SA01ZTransplant de ficat0---
    8.0SA03ZTransplant de plămân/inimă sau plămân0---
    9.0SA05ZTransplant de inimă0---
    10.0SA06ZTraheostomie sau ventilaţie > 95 ore14,2316,88271
    11.0SA07ZTransplant alogenic de măduvă osoasă0---
    12.0SA08ATransplant autolog de măduvă osoasă cu CC catastrofale0---
    13.0SA08BTransplant autolog de măduvă osoasă fără CC catastrofale0---
    14.0SA09ATransplant renal cu transplant de pancreas sau CC catastrofale0---
    15.0SA09BTransplant renal fără transplant de pancreas fără CC catastrofale0---
    16.0OA40ZOxigenoterapie extracorporală fără chirurgie cardiacă28,5812,95253
    17.0OA41AIntubaţie vârsta < 16 cu CC4,1336,58123
    18.0OA41BIntubaţie vârsta < 16 fără CC1,6514,43114
    19.1SB01ZRevizia shuntului ventricular1,7589,40229
    20.1SB02ACraniotomie cu CC catastrofale5,83415,13266
    21.1SB02BCraniotomie cu CC severe sau moderate3,42813,24248
    22.1SB02CCraniotomie fără CC2,58312,04240
    23.1SB03AProceduri la nivelul coloanei vertebrale cu CC catastrofale sau severe4,24711,12329
    24.1SB03BProceduri la nivelul coloanei vertebrale fără CC catastrofale sau severe2,0417,43219
    25.1SB04AProceduri vasculare extracraniene cu CC catastrofale sau severe2,2689,75229
    26.1SB04BProceduri vasculare extracraniene fără CC catastrofale sau severe1,4187,80225
    27.1SB05ZEliberarea tunelului carpian0,3283,64111
    28.1SB06AProceduri pentru paralizie cerebrală, distrofie musculară, neuropatie cu CC catastrofale sau severe4,3929,31145
    29.1SB06BProceduri pentru paralizie cerebrală, distrofie musculară, neuropatie fără CC catastrofale sau severe0,7566,58124
    30.1SB07AProceduri la nivelul nervilor cranieni şi periferici şi alte proceduri ale sistemului nervos cu CC2,015,64121
    31.1SB07BProceduri la nivelul nervilor cranieni şi periferici şi alte proceduri ale sistemului nervos fără CC0,7125,27119
    32.1OB40ZPlasmafereza cu boli neurologice0,87,19125
    33.1OB41ZMonitorizare telemetrică EEG0,832---
    34.1MB60AParaplegie/tetraplegie stabilită cu sau fără proceduri în sala de operaţii cu CC catastrofale5,03410,70145
    35.1MB60BParaplegie/tetraplegie stabilită cu sau fără proceduri în sala de operaţii fără CC catastrofale1,5128,19130
    36.1MB61AAfecţiuni ale măduvei spinării cu sau fără proceduri în sala de operaţii cu CC catastrofale sau severe4,879,14133
    37.1MB61BAfecţiuni ale măduvei spinării cu sau fără proceduri în sala de operaţii fără CC catastrofale sau severe1,267,68127
    38.1MB62ZInternare pentru afereză0,183---
    39.1MB63ZDemenţă şi alte tulburări cronice ale funcţiei cerebrale1,7969,44233
    40.1MB64ADelir cu CC catastrofale1,75812,01238
    41.1MB64BDelir fără CC catastrofale0,88810,18230
    42.1MB65ZParalizie cerebrală0,3346,73219
    43.1MB66ATumori ale sistemului nervos cu CC catastrofale sau severe1,6456,57128
    44.1MB66BTumori ale sistemului nervos fără CC catastrofale sau severe0,7624,46018
    45.1MB67ATulburări degenerative ale sistemului nervos cu CC catastrofale sau severe2,1238,93228
    46.1MB67BTulburări degenerative ale sistemului nervos vârsta > 59 fără CC catastrofale sau severe0,8827,34223
    47.1MB67CTulburări degenerative ale sistemului nervos vârsta < 60 fără CC catastrofale sau severe0,4036,14123
    48.1MB68AScleroză multiplă şi ataxia de origine cerebeloasă cu CC1,8787,25221
    49.1MB68BScleroza multiplă şi ataxia de origine cerebeloasă fără CC0,3596,68120
    50.1MB69AAIT şi ocluzie precerebrală cu CC catastrofale sau severe0,9777,51220
    51.1MB69BAIT şi ocluzie precerebrală fără CC catastrofale sau severe0,4286,77218
    52.1MB70AAccident vascular cerebral cu CC catastrofale2,99911,29236
    53.1MB70BAccident vascular cerebral cu CC severe1,6329,59228
    54.1MB70CAccident vascular cerebral fără CC catastrofale sau severe1,0598,36227
    55.1MB70DAccident vascular cerebral, decedat sau transferat < 5 zile0,3971,7315
    56.1MB71ATulburări ale nervilor cranieni şi periferici cu CC1,2226,85218
    57.1MB71BTulburări ale nervilor cranieni şi periferici fără CC0,2526,41121
    58.1MB72AInfecţii ale sistemului nervos cu excepţia meningitei virale cu CC catastrofale sau severe2,77911,14242
    59.1MB72BInfecţii ale sistemului nervos cu excepţia meningitei virale fără CC catastrofale sau severe1,1477,49131
    60.1MB73ZMenigită virală0,6188,83233
    61.1MB74ZStupoare şi comă non-traumatică0,5484,72119
    62.1MB75ZConvulsii febrile0,2844,50113
    63.1MB76AAtacuri cu CC catastrofale sau severe1,1096,11119
    64.1MB76BAtacuri fără CC catastrofale sau severe0,3725,08117
    65.1MB77ZCefalee0,2714,68116
    66.1MB78ALeziune intracraniană cu CC catastrofale sau severe1,9976,70130
    67.1MB78BLeziune intracraniană fără CC catastrofale sau severe0,8193,66113
    68.1MB79ZFracturi craniene0,6624,63117
    69.1MB80ZAltă leziune a capului0,2393,0019
    70.1MB81AAlte tulburări ale sistemului nervos cu CC catastrofale sau severe1,5066,39120
    71.1MB81BAlte tulburări ale sistemului nervos fără CC catastrofale sau severe0,5555,95122
    72.2SC01ZProceduri pentru leziuni penetrante ale ochiului1,2855,59116
    73.2SC02ZEnucleeri şi proceduri ale orbitei1,1285,87118
    74.2SC03ZProceduri la nivelul retinei0,6622,5317
    75.2SC04ZProceduri majore asupra corneei, sclerei şi conjunctivei0,8887,13221
    76.2SC05ZDacriocistorinostomie0,6114,24111
    77.2SC10ZProceduri pentru strabism0,4282,7816
    78.2SC11ZProceduri ale pleoapei0,463,69111
    79.2SC12ZAlte proceduri asupra corneei, sclerei şi conjunctivei0,4164,06112
    80.2SC13ZProceduri privind căile lacrimare0,2844,52113
    81.2SC14ZAlte proceduri la nivelul ochiului0,3153,30110
    82.2SC15AGlaucom şi proceduri complexe ale cataractei0,8194,48112
    83.2SC15BGlaucom şi proceduri complexe ale cataractei, de zi0,428---
    84.2SC16AProceduri asupra cristalinului0,6053,3518
    85.2SC16BProceduri asupra cristalinului, de zi0,41---
    86.2MC60AInfecţii oculare acute şi majore vârsta > 54 sau cu (CC catastrofale sau severe)1,146,12217
    87.2MC60BInfecţii oculare acute şi majore vârsta < 55 fără CC catastrofale sau severe0,7064,37113
    88.2MC61ZTulburări neurologice şi vasculare ale ochiului0,4355,49118
    89.2MC62ZHifema şi traume oculare tratate medical0,294,59114
    90.2MC63AAlte tulburări ale ochiului cu CC0,755,08115
    91.2MC63BAlte tulburări ale ochiului fără CC0,2964,46114
    92.3SD01ZImplant cohlear4,644---
    93.3SD02AProceduri ale capului şi gâtului cu CC catastrofale sau severe4,2669,70234
    94.3SD02BProceduri ale capului şi gâtului cu stare malignă sau CC moderate1,8349,52133
    95.3SD02CProceduri ale capului şi gâtului fără stare maligna fără CC1,1157,84129
    96.3SD03ZCură chirugicală a cheiloschisisului sau diagnostic privind palatul1,1038,76227
    97.3SD04AChirurgie maxialo-facială cu CC1,6195,63117
    98.3SD04BChirurgie maxialo-facială fără CC0,9335,57118
    99.3SD05ZProceduri la nivelul glandei parotide1,4248,53320
    100.3SD06ZProceduri la nivelul sinusului, mastoidei şi urechii medii0,8957,38220
    101.3SD09ZProceduri diverse ale urechii, nasului, gurii şi gâtului0,5675,53115
    102.3SD10ZProceduri nazale0,5295,49214
    103.3SD11ZAmigdalectomie şi/sau adenoidectomie0,4282,9319
    104.3SD12ZAlte proceduri ale urechii, nasului, gurii şi gâtului0,6434,45113
    105.3SD13ZMiringotomie cu inserţie de tub0,2463,79112
    106.3SD14ZProceduri asupra gurii şi glandei salivare0,4984,39113
    107.3OD40ZExtracţii dentare şi restaurare0,343,4319
    108.3MD60AStare malignă a urechii, nasului, gurii şi gâtului cu CC catastrofale sau severe1,8157,96129
    109.3MD60BStare malignă a urechii, nasului, gurii şi gâtului fără CC catastrofale sau severe0,5616,89124
    110.3MD61ZDezechilibru0,3216,09217
    111.3MD62ZEpistaxis0,2964,74113
    112.3MD63AOtită medie şi infecţie a căilor respiratorii superioare cu CC0,5295,22213
    113.3MD63BOtită medie şi infecţie a căilor respiratorii superioare fără CC0,3024,85113
    114.3MD64ZLaringotraheita şi epiglotita0,2395,00213
    115.3MD65ZTraumatism şi diformitate nazale0,2584,11112
    116.3MD66AAlte diagnostice privind urechea, nasul, gura şi gâtul cu CC0,6495,57115
    117.3MD66BAlte diagnostice privind urechea, nasul, gura şi gâtul fără CC0,2465,15116
    118.3MD67ATulburări orale şi dentare cu excepţia extracţiilor şi reconstituirilor0,5294,92115
    119.3MD67BTulburări orale şi dentare cu excepţia extracţiilor şi reconstituirilor de zi0,1450,0011
    120.4SE01AProceduri majore la nivelul toracelui cu CC catastrofale4,10214,79260
    121.4SE01BProceduri majore la nivelul toracelui fără CC catastrofale2,19910,49143
    122.4SE02AAlte proceduri în sala de operaţii ale sistemului respirator cu CC catastrofale3,6868,21129
    123.4SE02BAlte proceduri în sala de operaţii ale sistemului respirator cu CC severe1,5318,02126
    124.4SE02CAlte proceduri în sala de operaţii ale sistemului respirator fără CC catastrofale sau severe0,6114,14112
    125.4OE40ZDiagnostic asupra sistemului respirator cu suport ventilator3,6999,16142
    126.4OE41ZDiagnostic asupra sistemului respirator cu ventilaţie neinvazivă2,6347,26137
    127.4ME60AFibroză cistică cu CC catastrofale sau severe2,6659,72137
    128.4ME60BFibroza cistică fără CC catastrofale sau severe2,0046,10121
    129.4ME61AEmbolism pulmonar cu CC catastrofale sau severe1,5378,73136
    130.4ME61BEmbolism pulmonar fără CC catastrofale sau severe0,7888,69231
    131.4ME62AInfecţii respiratorii/inflamaţii cu CC catastrofale1,678,23223
    132.4ME62BInfecţii respiratorii/inflamaţii cu CC severe sau moderate0,977,25219
    133.4ME62CInfecţii respiratorii/inflamaţii fără CC0,5616,54218
    134.4ME63ZApnee de somn0,2844,52115
    135.4ME64ZEdem pulmonar şi insuficienţă respiratorie0,8766,46218
    136.4ME65ABoala cronică obstructivă a căilor respiratorii cu CC catastrofale sau severe1,1478,07320
    137.4ME65BBoala cronică obstructivă a căilor respiratorii fără CC catastrofale sau severe0,6817,37218
    138.4ME66ATraumatism major la nivelul toracelui vârsta > 69 cu CC1,436,56219
    139.4ME66BTraumatism major la nivelul toracelui vârsta > 69 sau cu CC0,7445,92117
    140.4ME66CTraumatism major la nivelul toracelui vârsta < 70 fără CC0,4034,78114
    141.4ME67ASemne şi simptome respiratorii cu CC catastrofale sau severe0,6686,31123
    142.4ME67BSemne şi simptome respiratorii fără CC catastrofale sau severe0,3094,59115
    143.4ME68ZPneumotorax0,7317,71126
    144.4ME69ABronşită şi astm vârsta > 49 cu CC0,7627,39218
    145.4ME69BBronşita şi astm vârsta > 49 sau cu CC0,5045,71215
    146.4ME69CBronşită şi astm vârsta < 50 fără CC0,3344,80113
    147.4ME70ATuse convulsivă şi bronşiolită acută cu CC1,046,28215
    148.4ME70BTuse convulsivă şi bronsiolită acută fără CC0,5615,28214
    149.4ME71ATumori respiratorii cu CC catastrofale1,6516,40124
    150.4ME71BTumori respiratorii cu CC severe sau moderate0,8765,45120
    151.4ME71CTumori respiratorii fără CC0,4734,45116
    152.4ME72ZProbleme respiratorii apărute în perioada neonatală0,9833,70112
    153.4ME73ARevărsat pleural cu CC catastrofale1,6639,76235
    154.4ME73BRevărsat pleural cu CC severe1,049,07232
    155.4ME73CRevărsat pleural fără CC catastrofale sau severe0,6057,77130
    156.4ME74ABoala interstiţială pulmonară cu CC catastrofale1,6766,78215
    157.4ME74BBoala interstiţială pulmonară cu CC severe1,1536,25214
    158.4ME74CBoală interstiţială pulmonară fără CC catastrofale sau severe0,6625,83213
    159.4ME75AAlt diagnostic al sistemului respirator vârsta > 64 cu CC0,9396,33126
    160.4ME75BAlt diagnostic al sistemului respirator vârsta > 64 sau cu CC0,6365,79119
    161.4ME75CAlt diagnostic al sistemului respirator vârsta < 65 fără CC0,3844,55114
    162.5SF01AImplant sau înlocuire de defibrilator cardiac implantabil automat, sistem total cu CC catastrofale sau severe7,32810,43232
    163.5SF01BImplant sau înlocuire de defibrilator cardiac implantabil automat, sistem total fără CC catastrofale sau severe6,32---
    164.5SF02ZImplant/Înlocuire componenta AICD6,345---
    165.5SF03ZProcedura de valvă cardiacă cu pompa CPB cu investigaţie cardiacă invazivă8,85221,44846
    166.5SF04AProcedura de valvă cardiacă cu pompa CPB fără investigaţie cardiacă invazivă cu CC catastrofale6,15617,34639
    167.5SF04BProcedura de valvă cardiacă cu pompa CPB fără investigaţie cardiacă invazivă fără CC catastrofale4,36615,10633
    168.5SF05ABypass coronarian cu investigaţii cardiace invazive cu CC catastrofale6,57819,53745
    169.5SF05BBypass coronarian cu investigaţii cardiace invazive fără CC catastrofale4,9416,29732
    170.5SF06ABypass coronarian fără investigaţii cardiace invazive cu CC catastrofale sau severe4,05114,73631
    171.5SF06BBypass coronarian fără investigaţii cardiace invazive fără CC catastrofale sau severe3,114,47631
    172.5SF07AAlte proceduri cardiotoracice/vasculare cu pompa CPB cu CC catastrofale7,52315,52351
    173.5SF07BAlte proceduri cardiotoracice/vasculare cu pompa CPB fără CC catastrofale4,53717,53362
    174.5SF08AProceduri majore de reconstrucţie vasculară fără pompa CPB cu CC catastrofale5,22310,17067
    175.5SF08BProceduri majore de reconstrucţie vasculară fără pompa CPB fără CC catastrofale2,5278,49052
    176.5SF09AAlte proceduri cardiotoracice fără pompa CPB cu CC catastrofale4,11410,68242
    177.5SF09BAlte proceduri cardiotoracice fără pompa CPB fără CC catastrofale2,6728,79134
    178.5SF10ZIntervenţie coronară percutanată cu IMA1,8466,79220
    179.5SF11AAmputaţie pentru sistemul circulator cu excepţia membrului superior şi a degetului de la picioar cu CC catastrofale5,90418,35363
    180.5SF11BAmputaţie pentru sistemul circulator cu excepţia membrului superior şi a degetului de la picior fără CC catastrofale2,94917,76451
    181.5SF12ZImplantare pacemaker cardiac1,9346,89219
    182.5SF13ZAmputaţie a membrului superior şi a degetului pentru tulburări ale sistemului circulator2,33814,21347
    183.5SF14AProceduri vasculare exceptând reconstrucţia majoră fără pompa CPB cu CC catastrofale3,1887,68131
    184.5SF14BProceduri vasculare exceptând reconstrucţia majoră fără pompa CPB cu CC severe1,3426,52123
    185.5SF14CProceduri vasculare exceptând reconstrucţia majoră fără pompa CPB fără CC catastrofale sau severe0,9395,60122
    185.5SF15ZIntervenţie coronară percutanată fără IMA cu implantare de stent1,2855,60117
    187.5SF16ZIntervenţie coronară percutanată fără IMA fără implantare de stent1,2545,89118
    188.5SF17ZÎnlocuire de pacemaker cardiac1,2546,82121
    189.5SF18ZRevizie de pacemaker cardiac exceptând înlocuirea dispozitivului1,2166,44120
    190.5SF19ZAltă intervenţie percutanată cardiacă transvasculară1,569---
    191.5SF20ZLigatura venelor şi stripping0,6626,35119
    192.5SF21AAlte proceduri în sala de operaţii privind sistemul circulator cu CC catastrofale3,2398,66132
    193.5SF21BAlte proceduri în sala de operaţii privind sistemul circulator fără CC catastrofale1,268,76132
    194.5OF40ZDiagnostic al sistemului circulator cu suport ventilator3,446,48129
    195.5OF41ATulburări circulatorii cu IMA cu proceduri de investigaţie cardiacă invazivă cu CC catastrofale sau severe1,7337,68127
    196.5OF41BTulburări circulatorii cu IMA cu proceduri de investigaţie cardiacă invazivă fără CC catastrofale sau severe1,0656,78124
    197.5OF42ATulburări circulatorii fără IMA cu proceduri de investigaţie cardiacă invazivă cu diagnostic principal complex1,045,65117
    198.5OF42BTulburări circulatorii fără IMA cu proceduri de investigaţie cardiacă invazivă fără diagnostic principal complex0,5614,55115
    199.5MF60ATulburări circulatorii cu IMA fără proceduri de investigaţie cardiacă invazivă cu CC catastrofale sau severe1,3619,28228
    200.5MF60BTulburări circulatorii cu IMA fără proceduri de investigaţie cardiacă invazivă fără CC catastrofale sau severe0,6558,20229
    201.5MF60CTulburări circulatorii cu IMA fără proceduri de investigaţie cardiacă invazivă, decedat0,7563,67015
    202.5MF61ZEndocardita infecţioasă2,74716,11178
    203.5MF62AInsuficienţa cardiacă şi şoc cu CC catastrofale1,6897,74221
    204.5MF62BInsuficienţa cardiacă şi şoc fără CC catastrofale0,7566,63217
    205.5MF63ATromboza venoasă cu CC catastrofale sau severe1,2548,61322
    206.5MF63BTromboza venoasă fără CC catastrofale sau severe0,5737,63220
    207.5MF64ZUlceraţie a pielii pentru tulburări circulatorii1,5699,15322
    208.5MF65ATulburări vasculare periferice cu CC catastrofale sau severe1,2857,52125
    209.5MF65BTulburări vasculare periferice fără CC catastrofale sau severe0,4287,28124
    210.5MF66AAteroscleroza coronariană cu CC0,5486,44218
    211.5MF66BAteroscleroza coronariană fără CC0,2655,67116
    212.5MF67AHipertensiune cu CC0,7256,42217
    213.5MF67BHipertensiune fără CC0,3535,75216
    214.5MF68ZBoala congenitală de inimă0,3785,36118
    215.5MF69ATulburări valvulare cu CC catastrofale sau severe1,2036,21118
    216.5MF69BTulburări valvulare fără CC catastrofale sau severe0,2524,75114
    217.5MF70AAritmie majoră şi stop cardiac cu CC catastrofale sau severe0,9835,16024
    218.5MF70BAritmie majoră şi stop cardiac fără CC catastrofale sau severe0,4475,17121
    219.5MF71AAritmie non-majoră şi tulburări de conducere cu CC catastrofale sau severe0,9516,75220
    220.5MF71BAritmie non-majoră şi tulburări de conducere fără CC catastrofale sau severe0,3655,05116
    221.5MF72AAngina instabilă cu CC catastrofale sau severe0,8326,53218
    222.5MF72BAngina instabilă fără CC catastrofale sau severe0,4225,63116
    223.5MF73ASincopa şi colaps cu CC catastrofale sau severe0,7885,46117
    224.5MF73BSincopa şi colaps fără CC catastrofale sau severe0,2964,21113
    225.5MF74ZDurere toracică0,2653,89112
    226.5MF75AAlte diagnostice ale sistemului circulator cu CC catastrofale2,0418,11223
    227.5MF75BAlte diagnostice ale sistemului circulator cu CC severe0,9897,25221
    228.5MF75CAlte diagnostice ale sistemului circulator fără CC catastrofale sau severe0,5235,84119
    229.6SG01ARezecţie rectală cu CC catastrofale4,69418,42553
    230.6SG01BRezecţie rectală fără CC catastrofale2,68417,26640
    231.6SG02AProceduri majore pe intestinul subţire şi gros cu CC catastrofale4,43616,39357
    232.6SG02BProceduri majore pe intestinul subţire şi gros fără CC catastrofale2,13613,33338
    233.6SG03AProceduri la nivelul stomacului, esofagului şi duodenului cu stare malignă5,09116,57449
    234.6SG03BProceduri la nivelul stomacului, esofagului şi duodenului fără stare malignă cu CC catastrofale sau severe3,8189,29229
    235.6SG03CProceduri la nivelul stomacului, esofagului şi duodenului fără stare malignă fără CC catastrofale sau severe1,3678,02225
    236.6SG04AAderenţe peritoneale vârsta > 49 cu CC2,89211,31331
    237.6SG04BAderenţe peritoneale vârsta > 49 sau cu CC1,7588,35221
    238.6SG04CAderenţe peritoneale vârsta < 50 fără CC1,0466,35214
    239.6SG05AProceduri minore pe intenstinul subţire şi gros cu CC1,9537,87125
    240.6SG05BProceduri minore pe intenstinul subţire şi gros fără CC1,0966,24118
    241.6SG06ZPiloromiotomie1,0659,24419
    242.6SG07AApendicectomie cu CC catastrofale sau severe1,6896,18215
    243.6SG07BApendicectomie fără CC catastrofale sau severe0,8445,04211
    244.6SG08AProceduri pentru hernie abdominală şi alte hernii vârsta > 59 sau cu (CC catastrofale sau severe)1,0028,99324
    245.6SG08BProceduri pentru hernie abdominală şi alte hernii vârsta 1 la 59 fără CC catastrofale sau severe0,5927,30220
    246.6SG09ZProceduri pentru hernia inghinală şi femurală vârsta > 00,586,42217
    247.6SG10ZProceduri pentru hernie vârsta < 10,5294,20110
    248.6SG11AProceduri anale şi la nivelul stomei cu CC catastrofale sau severe1,216,88121
    249.6SG11BProceduri anale şi la nivelul stomei fără CC catastrofale sau severe0,4225,59117
    250.6SG12AAlte proceduri în sala de operaţii la nivelul sistemului digestiv cu CC catastrofale sau severe2,84810,78145
    251.6SG12BAlte proceduri în sala de operaţii la nivelul sistemului digestiv fără CC catastrofale sau severe0,8328,61133
    252.6OG42AAlte gastroscopii pentru boli digestive majore0,9586,12118
    253.6OG42BAlte gastroscopii pentru boli digestive majore, de zi0,176---
    254.6OG43ZColonoscopie complexă0,4035,07116
    255.6OG44AAlte colonoscopii cu CC catastrofale sau severe1,5445,06115
    256.6OG44BAlte colonoscopii fără CC catastrofale sau severe0,6364,01112
    257.6OG44CAlte colonoscopii, de zi0,208---
    258.6OG45AAlte gastroscopii pentru boli digestive care nu sunt majore0,7694,94115
    259.6OG45BAlte gastroscopii pentru boli digestive care nu sunt majore, de zi0,17---
    260.6OG46AGastroscopie complexă cu CC catastrofale sau severe1,8346,55119
    261.6OG46BGastroscopie complexă fără CC catastrofale sau severe0,8384,96115
    262.6OG46CGastroscopie complexă, de zi0,239---
    263.6MG60AStare malignă digestivă cu CC catastrofale sau severe0,9775,76120
    264.6MG60BStare malignă digestivă fără CC catastrofale sau severe0,5044,51114
    265.6MG61AHemoragie gastrointestinală vârsta > 64 sau cu (CC catastrofale sau severe)0,4986,74123
    266.6MG61BHemoragie gastrointestinală vârsta < 65 fără CC catastrofale sau severe0,2585,38117
    267.6MG62ZUlcer peptic complicat0,925,83117
    268.6MG63ZUlcer peptic necomplicat0,2215,86216
    269.6MG64ZBoala inflamatorie a intestinului0,5365,59118
    270.6MG65AOcluzie intestinală cu CC0,975,30118
    271.6MG65BOcluzie intestinală fără CC0,4474,25113
    272.6MG66ADurere abdominală sau adenita mezenterică cu CC0,4734,57113
    273.6MG66BDurere abdominală sau adenita mezenterică fără CC0,2333,52110
    274.6MG67AEsofagita, gastroenterita şi diverse tulburări ale sistemului digestiv vârsta > 9 ani cu CC catastrofale/severe0,8075,40115
    275.6MG67BEsofagita, gastroenterita şi diverse tulburări ale sistemului digestiv vârsta > 9 ani fără CC catastrofale/severe0,2714,60113
    276.6MG68AGastroenterita vârsta < 10 ani cu CC0,754,78112
    277.6MG68BGastroenterita vârsta < 10 ani fără CC0,344,26111
    278.6MG69ZEsofagita şi diverse tulburări ale sistemului digestiv vârsta < 10 ani0,3723,74110
    279.6MG70AAlte diagnostice ale sistemului digestiv cu CC0,7815,36117
    280.6MG70BAlte diagnostice ale sistemului digestiv fără CC0,2394,38114
    281.7SH01AProceduri la nivel de pancreas, ficat şi shunt cu CC catastrofale5,55718,52362
    282.7SH01BProceduri la nivel de pancreas, ficat şi shunt fără CC catastrofale2,48315,30346
    283.7SH02AProceduri majore ale tractului biliar cu stare malignă sau CC catastrofale4,23415,98443
    284.7SH02BProceduri majore ale tractului biliar fără stare malignă cu (CC moderate sau severee)2,37515,99542
    285.7SH02CProceduri majore ale tractului biliar fără stare malignă fără CC1,32913,66341
    286.7SH05AProceduri de diagnostic hepatobiliar cu CC catastrofale sau severe2,4328,63225
    287.7SH05BProceduri de diagnostic hepatobiliar fără CC catastrofale sau severe1,0656,54216
    288.7SH06ZAlte proceduri în sala de operaţii hepatobiliare şi pancreatice2,4838,51227
    289.7SH07AColecistectomie deschisă cu explorarea închisă a CBP sau cu CC catastrofale3,47813,75436
    290.7SH07BColecistectomie deschisă fără explorarea închisă a CBP fără CC catastrofale1,55610,84424
    291.7SH08AColecistectomie laparoscopică cu explorarea închisă a CBP sau cu (CC catastrofale sau severe)1,7086,60218
    292.7SH08BColecistectomie laparoscopică fără explorarea închisă a CBP fără CC catastrofale sau severe0,8445,58213
    293.7OH40ZProceduri endoscopice pentru varice esofagiene sângerânde1,9476,73124
    294.7OH41AProcedura terapeutică complexă pentru colangiopancreatografie retrogradă endoscopică cu CC catastrofale sau severe2,019,02132
    295.7OH41BProcedura terapeutică complexă pentru colangiopancreatografie retrogradă endoscopică fără CC catastrofale sau severe0,8385,87118
    296.7OH42AAlte proceduri terapeutice pentru colangiopancreatografie retrogradă endoscopică cu CC catastrofale sau severe1,8087,68126
    297.7OH42BAlte proceduri terapeutice pentru colangiopancreatografie retrogradă endoscopică cu CC moderate1,0146,13122
    298.7OH42CAlte proceduri terapeutice pentru colangiopancreatografie retrogradă endoscopică fără CC0,5865,34118
    299.7MH60ACiroza şi hepatita alcoolică cu CC catastrofale1,9417,86226
    300.7MH60BCiroza şi hepatita alcoolică cu CC severe0,9146,95122
    301.7MH60CCiroza şi hepatita alcoolică fără CC catastrofale sau severe0,4356,65220
    302.7MH61AStare malignă a sistemului hepatobiliar şi pancreasului (vârsta > 69 cu CC catastrofale sau severe) sau cu CC catastrofale1,3996,46124
    303.7MH61BStare malignă a sistemului hepatobiliar şi pancreasului (vârsta > 69 fără CC catastrofale sau severe) sau fără CC catastrofale0,635,19119
    304.7MH62ATulburări ale pancreasului, cu excepţia stării maligne cu CC catastrofale sau severe1,4437,02221
    305.7MH62BTulburări ale pancreasului, cu excepţia stării maligne fără CC catastrofale sau severe0,586,10119
    306.7MH63ATulburări ale ficatului, cu excepţia stării maligne, cirozei, hepatitei alcoolice cu CC cat/sev1,56,60121
    307.7MH63BTulburări ale ficatului, cu excepţia stării maligne, cirozei, hepatitei alcoolice fără CC cat/sev0,415,77119
    308.7MH64ATulburări ale tractului biliar cu CC0,8575,98118
    309.7MH64BTulburări ale tractului biliar fără CC0,3474,94115
    310.8SI01ZProceduri majore bilaterale sau multiple ale extremităţilor inferioare5,79715,50538
    311.8SI02ATransfer de ţesut microvascular sau (grefă de piele cu CC catastrofale sau severe), cu excepţia mâinii6,91813,47161
    312.8SI02BGrefe pe piele fără CC catastrofale sau severe, cu excepţia mâinii2,75311,59155
    313.8SI03ARevizie a artroplastiei totale de şold cu CC catastrofale sau severe6,19419,83651
    314.8SI03BÎnlocuire şold cu CC catastrofale sau severe sau revizie a artroplastiei totale de şold fără CC catastrofale sau severe3,38316,61637
    315.8SI03CÎnlocuire şold fără CC catastrofale sau severe2,7613,83628
    316.8SI04ZÎnlocuire şi reataşare de genunchi2,89213,70439
    317.8SI05ZAlte proceduri majore de înlocuire a articulaţiilor şi reataşare a unui membru2,665---
    318.8SI06ZArtrodeza vertebrală cu diformitate6,16813,90343
    319.8SI07ZAmputaţie4,87719,28366
    320.8SI08AAlte proceduri la nivelul şoldului şi al femurului cu CC catastrofale sau severe3,11915,11535
    321.8SI08BAlte proceduri la nivelul şoldului şi al femurului fără CC catastrofale sau severe1,92812,74432
    322.8SI09AArtrodeza vertebrală cu CC catastrofale sau severe5,65210,54234
    323.8SI09BArtrodeza vertebrală fără CC catastrofale sau severe3,0438,41140
    324.8SI10AAlte proceduri la nivelul spatelui şi gâtului cu CC catastrofale sau severe2,6979,78229
    325.8SI10BAlte proceduri la nivelul spatelui şi gâtului fără CC catastrofale sau severe1,3557,91224
    326.8SI11ZProceduri de alungire a membrelor2,0611,84160
    327.8SI12AInfecţii/inflamaţii ale oaselor şi articulaţiilor cu diverse proceduri ale sistemului muscular şi ţesutului conjunctiv cu CC catastrofale4,93312,89249
    328.8SI12BInfecţii/inflamaţii ale oaselor şi articulaţiilor cu diverse proceduri ale sistemului muscular şi ţesutului conjunctiv cu CC severe2,62710,33141
    329.8SI12CInfecţii/inflamaţii ale oaselor şi articulaţiilor cu diverse proceduri ale sistemului muscular şi ţesutului conjunctiv fără CC catastrofale sau severe1,3559,99142
    330.8SI13AProceduri ale humeruslui, tibiei, fibulei şi gleznei cu CC catastrofale sau severe2,9311,78237
    331.8SI13BProceduri ale humeruslui, tibiei, fibulei şi gleznei vârsta > 59 fără CC catastrofale sau severe1,610,82233
    332.8SI13CProceduri ale humeruslui, tibiei, fibulei şi gleznei vârsta < 60 fără CC catastrofale sau severe1,2039,00228
    333.8SI14ZRevizie a bontului de amputaţie1,4879,91143
    334.8SI15ZChirurgie cranio-facială1,934---
    335.8SI16ZAlte proceduri la nivelul umărului0,875,13120
    336.8SI17ZChirurgie maxilo-facială1,4118,81135
    337.8SI18ZAlte proceduri la nivelul genunchiului0,5174,71116
    338.8SI19ZAlte proceduri la nivelul cotului şi antebraţului0,9836,33121
    339.8SI20ZAlte proceduri la nivelul labei piciorului0,7947,19126
    340.8SI21ZExcizie locală şi îndepărtare a dispozitivelor interne de fixare a şoldului şi femurului0,8516,44123
    341.8SI23ZExcizie locală şi îndepărtare a dispozitivelor interne de fixare exclusiv şold şi femur0,4224,18114
    342.8SI24ZArtroscopie0,4542,7718
    343.8SI25ZProceduri diagnostic ale oaselor şi a încheieturilor, incluzând biopsia1,8156,43122
    344.8SI27AProceduri la nivelul ţesuturilor moi cu CC catastrofale sau severe2,1428,16133
    345.8SI27BProceduri la nivelul ţesuturilor moi fără CC catastrofale sau severe0,6875,62120
    346.8SI28AAlte proceduri la nivelul ţesutului conjunctiv cu CC2,476,88126
    347.8SI28BAlte proceduri la nivelul ţesutului conjunctiv fără CC0,7445,25118
    348.8SI29ZReconstrucţie sau revizie a genunchiului1,0714,46113
    349.8SI30ZProceduri la nivelul mâinii0,5554,58115
    350.8MI60ZFracturi ale diafizei femurale1,7585,70122
    351.8MI61ZFracturi ale extremităţii distale femurale1,3485,86122
    352.8MI63ZEntorse, luxaţii şi dislocări ale şoldului, pelvisului şi coapsei0,5366,18122
    353.8MI64AOsteomielita cu CC2,0169,78139
    354.8MI64BOsteomielita fără CC0,7127,50130
    355.8MI65AStare malignă a ţesutului conjunctiv, incluzând fractura patologică cu CC catastrofale sau severe1,3616,78126
    356.8MI65BStare malignă a ţesutului conjunctiv, incluzând fractura patologică fără CC catastrofale sau severe0,5675,04119
    357.8MI66ATulburări inflamatorii musculoscheletale cu CC catastrofale sau severe2,2186,50119
    358.8MI66BTulburări inflamatorii musculoscheletale fără CC catastrofale sau severe0,4225,41116
    359.8MI67AArtrita septică cu CC catastrofale sau severe2,3568,33224
    360.8MI67BArtrita septică fără CC catastrofale sau severe0,7946,45122
    361.8MI68ATulburări nechirurgicale ale coloanei cu CC1,3296,78218
    362.8MI68BTulburări nechirurgicale ale coloanei fără CC0,6055,75120
    363.8MI68CTulburări nechirurgicale ale coloanei, de zi0,1890,0011
    364.8MI69ABoli ale oaselor şi atropatii specifice vârsta > 74 cu CC catastrofale sau severe1,5637,24221
    365.8MI69BBoli ale oaselor şi atropatii specifice vârsta > 74 sau cu (CC catastrofale sau severe)0,5926,47219
    366.8MI69CBoli ale oaselor şi atropatii specifice vârsta < 75 fără CC catastrofale sau severe0,295,31116
    367.8MI70ZArtropatii nespecifice0,5486,47219
    368.8MI71AAlte tulburări musculotendinoase vârsta > 69 cu CC0,877,84221
    369.8MI71BAlte tulburări musculotendinoase vârsta > 69 sau cu CC0,4036,00118
    370.8MI71CAlte tulburări musculotendinoase vârsta < 70 fără CC0,2655,08117
    371.8MI72ATulburări musculotendinoase specifice vârsta > 79 sau cu (CC catastrofale sau severe)1,2037,58221
    372.8MI72BTulburări musculotendinoase specifice vârsta < 80 fără CC catastrofale sau severe0,3345,67118
    373.8MI73AÎngrijiri postprocedurale ale implanturilor/prostezelor musculoscheletale vârsta > 59 cu CC catastrofale sau severe1,7779,93141
    374.8MI73BÎngrijiri postprocedurale ale implanturilor/prostezelor musculoscheletale vârsta > 59 sau cu (CC catastrofale sau severe)0,6437,17129
    375.8MI73CÎngrijiri postprocedurale ale implanturilor/prostezelor musculoscheletale vârsta < 60 fără CC catastrofale sau severe0,3474,73118
    376.8MI74ALeziuni ale antebraţului, pumnului, mâinii sau piciorului vârsta > 74 cu CC1,1034,44113
    377.8MI74BLeziuni ale antebraţului, pumnului, mâinii sau piciorului vârsta > 74 sau cu CC0,4283,56110
    378.8MI74CLeziuni ale antebraţului, pumnului, mâinii sau piciorului vârsta < 75 fără CC0,2843,0518
    379.8MI75ALeziuni ale umărului, braţului, cotului, genunchiului, gambei sau gleznei, vârsta > 64 cu CC1,3864,81116
    380.8MI75BLeziuni ale umărului, braţului, cotului, genunchiului, gambei sau gleznei vârsta > 64 sau cu CC0,5864,21113
    381.8MI75CLeziuni ale umărului, braţului, cotului, genunchiului, gambei sau gleznei, vârsta < 65 fără CC0,2963,60111
    382.8MI76AAlte tulburări musculoscheletale vârsta > 69 cu CC1,1477,92131
    383.8MI76BAlte tulburări musculoscheletale vârsta > 69 sau cu CC0,4796,09122
    384.8MI76CAlte tulburări musculoscheletale vârsta < 70 fără CC0,2584,35115
    385.8MI77AFracturi ale pelvisului cu CC catastrofale sau severe2,0488,48131
    386.8MI77BFracturi ale pelvisului fără CC catastrofale sau severe0,9266,61123
    387.8MI78AFracturi ale colului femural cu CC catastrofale sau severe1,2987,28129
    388.8MI78BFracturi ale colului femural fără CC catastrofale sau severe0,4285,56121
    389.9SJ01ZTransfer de ţesut microvasular pentru piele, ţesut subcutanat şi tulburări ale sânului4,81413,61244
    390.9SJ06AProceduri majore pentru afecţiuni maligne ale sânului1,2110,71331
    391.9SJ06BProceduri majore pentru afecţiuni nemaligne ale sânului0,9835,81119
    392.9SJ07AProceduri minore pentru afecţiuni maligne ale sânului0,5484,80118
    393.9SJ07BProceduri minore pentru afecţiuni nemaligne ale sânului0,3784,61114
    394.9SJ08AAltă grefă a pielii şi/sau proceduri de debridare cu CC catastrofale sau severe2,0927,96130
    395.9SJ08BAltă grefă a pielii şi/sau proceduri de debridare fără CC catastrofale sau severe0,6114,86117
    396.9SJ09ZProceduri perianale şi pilonidale0,4984,70114
    397.9SJ10ZProceduri în sala de operaţii ale pielii, ţesutului subcutanat şi chirurgie plastică la nivelul sânului0,4475,08118
    398.9SJ11ZAlte proceduri ale pielii, ţesutului subcutanat şi sânului0,2714,41115
    399.9SJ12AProceduri ale membrele inferioare cu ulcer/celulită cu CC catastrofale4,74412,84241
    400.9SJ12BProceduri ale membrele inferioare cu ulcer/celulită fără CC catastrofale cu grefă de piele/lambou de reparare2,61519,41374
    401.9SJ12CProceduri ale membrele inferioare cu ulcer/celulită fără CC catastrofale fără grefă de piele/lambou de reparare1,7779,18229
    402.9SJ13AProceduri ale membrele inferioare fără ulcer/celulită cu grefă de piele (CC catastrofale sau severe)2,41911,48240
    403.9SJ13BProceduri ale membrele inferioare fără ulcer/celulită fără (grefa de piele şi (CC catastrofale sau severe)0,8957,01128
    404.9SJ14ZReconstrucţii majore ale sânului3,535---
    405.9MJ60AUlceraţii ale pielii1,4498,92226
    406.9MJ60BUlceraţie ale pielii, de zi0,126---
    407.9MJ62ATulburări maligne ale sânului (vârsta > 69 cu CC) sau cu (CC catastrofale sau severe)0,6745,76122
    408.9MJ62BTulburări maligne ale sânului (vârsta > 69 fără CC) sau fără (CC catastrofale sau severe)0,2394,10114
    409.9MJ63ZTulburări nemaligne ale sânului0,2774,36114
    410.9MJ64ACelulita vârsta > 59 cu CC catastrofale sau severe1,3428,92225
    411.9MJ64BCelulita (vârsta > 59 fără CC catastrofale sau severe) sau vârsta < 600,5616,24119
    412.9MJ65ATraumă a pielii, ţesutului subcutanat şi sânului vârsta > 690,5555,27116
    413.9MJ65BTraumă a pielii, ţesutului subcutanat şi sânului vârsta < 700,2713,70112
    414.9MJ67ATulburări minore ale pielii0,5924,85114
    415.9MJ67BTulburări minore ale pielii, de zi0,1580,0011
    416.9MJ68ATulburări majore ale pielii0,926,23119
    417.9MJ68BTulburări majore ale pielii, de zi0,088---
    418.10SK01ZProceduri ale piciorului diabetic3,78710,84237
    419.10SK02ZProceduri la nivel de hipofiză2,78513,74533
    420.10SK03ZProceduri la nivelul suprarenalelor2,60912,31334
    421.10SK04ZProceduri majore pentru obezitate1,5695,53213
    422.10SK05ZProceduri la nivelul paratiroidelor1,2666,18124
    423.10SK06ZProceduri la nivelul tiroidei1,1155,56116
    424.10SK07ZProceduri privind obezitatea1,3367,92136
    425.10SK08ZProceduri privind tiroglosul0,6626,46219
    426.10SK09ZAlte proceduri în sala de operaţii la nivel endocrin, nutriţional şi metabolic2,7854,92116
    427.10OK40ZProceduri endoscopice sau investigative pentru tulburări metabolice fără CC0,3845,87119
    428.10MK60ADiabet cu CC catastrofale sau severe1,2796,80219
    429.10MK60BDiabet fără CC catastrofale sau severe0,5735,90118
    430.10MK61ZPerturbare nutriţională severă2,3065,82118
    431.10MK62ADiverse tulburări metabolice cu CC catastrofale1,5195,30114
    432.10MK62BDiverse tulburări metabolice vârsta > 74 sau cu CC severe0,7254,69112
    433.10MK62CDiverse tulburări metabolice vârsta < 75 fără CC catastrofale sau severe0,3844,18112
    434.10MK63ZErori înnăscute de metabolism0,4164,79116
    435.10MK64ATulburări endocrine cu CC catastrofale sau severe1,4245,30114
    436.10MK64BTulburări endocrine fără CC catastrofale sau severe0,4854,78112
    437.11SL02AInserţie operatorie a cateterului peritoneal pentru dializă cu CC catastrofale sau severe4,05814,780104
    438.11SL02BInserţie operatorie a cateterului peritoneal pentru dializă fără CC catastrofale sau severe1,197---
    439.11SL03AProceduri majore ale rinichiului, ureterului, şi vezicii urinare pentru tumori cu CC catastrofale sau severe4,13316,16447
    440.11SL03BProceduri majore ale rinichiului, ureterului, şi vezicii urinare pentru tumori fără CC catastrofale sau severe2,73513,77438
    441.11SL04AProceduri majore ale rinichiului, ureterului, şi vezicii urinare pentru tumori benigne cu CC catastrofale3,62313,18248
    442.11SL04BProceduri majore ale rinichiului, ureterului, şi vezicii urinare pentru tumori benigne cu CC severe sau moderate1,8469,92235
    443.11SL04CProceduri majore ale rinichiului, ureterului, şi vezicii urinare pentru tumori benigne fără CC1,2798,66131
    444.11SL05AProstatectomie transuretrală cu CC catastrofale sau severe2,22410,44325
    445.11SL05BProstatectomie transuretrală fără CC catastrofale sau severe0,8829,17324
    446.11SL06AProceduri minore ale vezicii urinare cu CC catastrofale sau severe1,98510,36232
    447.11SL06BProceduri minore ale vezicii urinare fără CC catastrofale sau severe0,6368,04127
    448.11SL07AProceduri transuretrale cu excepţia prostatectomiei cu CC catastrofale sau severe1,2797,70222
    449.11SL07BProceduri transuretrale cu excepţia prostatectomiei fără CC catastrofale sau severe0,5236,55219
    450.11SL08AProceduri ale uretrei cu CC0,8576,51120
    451.11SL08BProceduri ale uretrei fără CC0,5425,80118
    452.11SL09AAlte proceduri pentru tulburări ale rinichiului şi tractului urinar cu CC catasatrofal4,9469,93153
    453.11SL09BAlte proceduri pentru tulburări ale rinichiului şi tractului urinar cu CC severe2,1236,68130
    454.11SL09CAlte proceduri pentru tulburări ale rinichiului şi tractului urinar fără CC catastrofale sau severe1,0464,59116
    455.11OL40ZUreteroscopie0,6245,57117
    456.11OL41ZCistouretroscopie, de zi0,202---
    457.11OL42ZLitotripsie extracorporeală pentru litiaza urinară0,3974,89114
    458.11ML60AInsuficienţă renală cu CC catastrofale2,2568,24129
    459.11ML60BInsuficienţă renală cu CC severe1,2166,98123
    460.11ML60CInsuficienţă renală fără CC catastrofale sau severe0,6366,05120
    461.11ML61ZInternare pentru dializă renală0,095---
    462.11ML62ATumori ale rinichiului şi tractului urinar cu CC catastrofale sau severe1,266,32124
    463.11ML62BTumori ale rinichiului şi tractului urinar fără CC catastrofale sau severe0,6114,57116
    464.11ML63AInfecţii ale rinichiului şi tractului urinar cu CC catastrofale1,6457,80222
    465.11ML63BInfecţii ale rinichiului şi tractului urinar vârsta > 69 sau cu CC severe0,7445,77122
    466.11ML63CInfecţii ale rinichiului şi tractului urinar vârsta < 70 fără CC catastrofale sau severe0,4285,64115
    467.11ML64ZPietre şi obstrucţie urinară0,3284,87114
    468.11ML65ASemne şi simtome ale rinichiului şi tractului urinar cu CC catastrofale sau severe0,9265,56116
    469.11ML65BSemne şi simtome ale rinichiului şi tractului urinar fără CC catastrofale sau severe0,3344,73114
    470.11ML66ZStrictură uretrală0,3535,12117
    471.11ML67AAlte diagnostice la nivelul rinichiului şi tractului urinar cu CC catastrofale2,067,08123
    472.11ML67BAlte diagnostice la nivelul rinichiului şi tractului urinar cu CC severe0,8954,12017
    473.11ML67CAlte diagnostice la nivelul rinichiului şi tractului urinar fără CC catastrofale sau severe0,3095,13116
    474.12SM01ZProceduri majore pelvine la bărbat2,77216,50636
    475.12SM02AProstatectomie transuretrală cu CC catastrofale sau severe1,6829,82422
    476.12SM02BProstatectomie transuretrală fără CC catastrofale sau severe0,878,45320
    477.12SM03AProceduri la nivelul penisului cu CC1,0964,32113
    478.12SM03BProceduri la nivelul penisului fără CC0,5734,11113
    479.12SM04AProceduri la nivelul testiculelor cu CC1,0717,14222
    480.12SM04BProceduri la nivelul testiculelor fără CC0,4414,88114
    481.12SM05ZCircumcizie0,3213,2219
    482.12SM06AAlte proceduri chirugicale la nivelul sistemului reproductiv masculin pentru starea malignă1,9226,82128
    483.12SM06BAlte proceduri chirugicale la nivelul sistemului reproductiv masculin exceptând cele pentru starea malignă0,6056,66122
    484.12OM40ZCistouretroscopie fără CC0,1894,77114
    485.12MM60AStare malignă a sistemului reproductiv masculin cu CC catastrofale sau severe1,0085,78121
    486.12MM60BStare malignă a sistemului reproductiv masculin fără CC catastrofale sau severe0,3474,27115
    487.12MM61AHipertrofie prostatică benignă cu CC catastrofale sau severe1,0845,64117
    488.12MM61BHipertrofie prostatică benignă fără CC catastrofale sau severe0,2844,73115
    489.12MM62AInflamaţii ale sistemului reproductiv masculin cu CC0,7695,65117
    490.12MM62BInflamaţii ale sistemului reproductiv masculin fără CC0,344,62114
    491.12MM63ZSterilizare, bărbaţi0,265---
    492.12MM64ZAlte diagnostice ale sistemului reproductiv masculin0,2524,17113
    493.13SN01ZEviscerare a pelvisului şi vulvectomie radicală3,34612,74334
    494.13SN02AProceduri uterine şi ale anexelor pentru stare malignă ovariană sau a anexelor cu CC3,02411,70429
    495.13SN02BProceduri uterine şi ale anexelor pentru stare malignă ovariană sau a anexelor fără CC1,6958,86323
    496.13SN03AProceduri uterine şi ale anexelor pentru stare malignă non-ovariană sau a anexelor cu CC2,5839,52234
    497.13SN03BProceduri uterine şi ale anexelor pentru stare malignă non-ovariană sau a anexelor fără CC1,5887,85129
    498.13SN04ZHisterectomie pentru stare nemalignă1,1729,73420
    499.13SN05AOvariectomie şi proceduri complexe nemaligne ale trompei Fallope cu CC catastrofale sau severe1,9789,01322
    500.13SN05BOvariectomie şi proceduri complexe nemaligne ale trompei Fallope fără CC catastrofale sau severe0,9967,80319
    501.13SN06ZProceduri de reconstrucţie ale sistemului reproductiv feminin0,9518,30318
    502.13SN07ZAlte proceduri la nivel uterin şi anexe pentru stare nemalignă0,514,05112
    503.13SN08ZProceduri endoscopice pentru sistemul reproductiv feminin0,4544,31113
    504.13SN09ZConizaţie, proceduri la nivelul vaginului, colului uterin şi vulvei0,3094,06113
    505.13SN10ZCuretaj diagnostic şi histeroscopie diagnostică0,292,9618
    506.13SN11AAlte proceduri în sala de operaţii ale sistemului reproductiv feminin vârsta > 64 cu stare malignă sau cu CC2,8674,68114
    507.13SN11BAlte proceduri în sala de operaţii ale sistemului reproductiv feminin vârsta < 65 fără neoplasm fără CC0,3723,2818
    508.13MN60AStare malignă a sistemului reproductiv feminin cu CC catastrofale sau severe1,0967,03128
    509.13MN60BStare malignă a sistemului reproductiv feminin fără CC catastrofale sau severe0,585,33119
    510.13MN61ZInfecţii, sistem reproductiv feminin0,3974,49112
    511.13MN62ATulburări menstruale şi alte tulburări ale sistemului genital feminin cu CC0,4354,50112
    512.13MN62BTulburări menstruale şi alte tulburări ale sistemului genital feminin fără CC0,1833,54110
    513.14SO01ANaştere prin cezariană cu CC catastrofale2,3129,03224
    514.14SO01BNaştere prin cezariană cu CC severe1,5757,53219
    515.14SO01CNaştere prin cezariană fără CC catastrofale sau severe1,2226,48216
    516.14SO02ANaştere vaginală cu proceduri în sala de operaţii cu CC catastrofale sau severe1,2415,82214
    517.14SO02BNaştere vaginală cu proceduri în sala de operaţii fără CC catastrofale sau severe0,9395,26212
    518.14SO03ZSarcină ectopică0,8136,34216
    519.14SO04ZPostpartum şi post avort cu proceduri în sala de operaţii0,5863,48110
    520.14SO05ZAvort cu proceduri în sala de operaţii0,2842,8517
    521.14MO60ANaştere vaginală cu CC catastrofale sau severe1,0276,00116
    522.14MO60BNaştere vaginală fără CC catastrofale sau severe0,7314,89211
    523.14MO60CNaştere vaginală singulară fără complicaţii fără alte afecţiuni0,6244,83211
    524.14M061ZPostpartum şi post avort cu proceduri în sala de operaţii0,345,77118
    525.14M063ZAvort fără proceduri în sala de operaţii0,2393,0619
    526.14M064ATravaliu fals înainte de 37 săptămâni sau cu CC catastrofale0,3284,11112
    527.14MO64BTravaliu fals după 37 săptămâni fără CC catastrofale0,1453,74111
    528.14M066AInternare prenatală şi pentru alte probleme obstetrice0,3654,44112
    529.14M066BInternare prenatală şi pentru alte probleme obstetrice, de zi0,0950,0011
    530.15SP01ZNou-născut externat ca deces sau transfer, la interval < 5 zile de internare, cu proceduri semnificative în sala de operaţii0,7561,7215
    531.15SP02ZProceduri cardiotoracice/vasculare pentru nou-născuţi15,73---
    532.15SP03ZNou-născut, greutate la internare 1000-1499 g cu procedură semnificativă în sala de operaţii12,4423,231130
    533.15SP04ZNou-născut, greutate la internare 1500-1999 g cu procedură semnificativă în sala de operaţii9,91120,152101
    534.15SP05ZNou-născut, greutate la internare 2000-2499 g cu procedură semnificativă în sala de operaţii6,41413,78253
    535.15SP06ANou-născut, greutate la internare > 2499 g cu procedură semnificativă în sala de operaţii, cu probleme multiple majore10,1625,60397
    536.15SP06BNou-născut, greutate la internare > 2499 g cu procedură semnificativă în sala de operaţii, fără probleme multiple majore3,275,31212
    537.15MP60ANou-născut externat ca deces sau transfer, la interval < 5 zile de internare, fără procedură semnificativă în sala de operaţii, cu diagnostic neonatal0,2711,5815
    538.15MP60BNou-născut sau sugar subponderal, externat ca deces sau transfer, la interval < 5zile de la internare, fără procedură semnificativă în sala de operaţii, fără diagnostic neonatal0,4541,3314
    539.15MP61ZNou-născut, greutate la internare < 750 g22,6914,47155
    540.15MP62ZNou-născut, greutate la internare 750-999 g15,7622,901125
    541.15MP63ZNou-născut, greutate la internare 1000-1249 g fără procedură semnificativă în sala de operaţii6,0822,251120
    542.15MP64ZNou-născut, greutate la internare 1250-1499 g fără procedură semnificativă în sala de operaţii4,51121,781121
    543.15MP65ANou-născut, greutate la internare 1500-1999 g fără procedură semnificativă în sala de operaţii, cu probleme multiple majore4,67521,50384
    544.15MP65BNou-născut, greutate la internare 1500-1999 g fără procedură semnificativă în sala de operaţii, cu probleme majore3,19416,55275
    545.15MP65CNou-născut, greutate la internare 1500-1999 g fără procedură semnificativă în sala de operaţii, cu alte probleme2,33116,26264
    546.15MP65DNou-născut, greutate la internare 1500-1999 g fără procedură semnificativă în sala de operaţii, fără probleme2,1315,66271
    547.15MP66ANou-născut, greutate la internare 2000-2499 g fără procedură semnificativă în sala de operaţii, cu probleme multiple majore2,55812,852Z6
    548.15MP66BNou-născut, greutate la internare 2000-2499 g fără procedură semnificativă în sala de operaţii, cu probleme majore2,0929,73232
    549.15MP66CNou-născut, greutate la internare 2000-2499 g fără procedură semnificativă în sala de operaţii, cu alte probleme1,4188,61224
    550.15MP66DNou-născut, greutate la internare 2000-2499 g fără procedură semnificativă în sala de operaţii, fără probleme0,637,03219
    551.15MP67ANou-născut, greutate la internare > 2499 g fără procedură semnificativă în sala de operaţii, cu probleme multiple majore2,2939,66229
    552.15MP67BNou-născut, greutate la internare > 2499 g fără procedură semnificativă în sala de operaţii, cu probleme majore1,3046,15215
    553.15MP67CNou-născut, greutate la internare > 2499 g fără procedură semnificativă în sala de operaţii, cu alte probleme0,7314,69210
    554.15MP67DNou-născut, greutate la internare > 2499 g fără procedură semnificativă în sala de operaţii, fără probleme0,3154,2828
    555.16SQ01ZSplenectomie2,37513,12335
    556.16SQ02AAlte proceduri în sala de operaţii ale sângelui şi organelor hematopoietice cu CC catastrofale sau severe3,3586,51122
    557.16SQ02BAlte proceduri în sala de operaţii ale sângelui şi organelor hematopoietice fără CC catastrofale sau severe0,6184,79115
    558.16MQ60ATulburări reticuloendoteliale şi de imunitate cu CC catastrofale sau severe1,5565,38115
    559.16MQ60BTulburări reticuloendoteliale şi de imunitate fără CC catastrofale sau severe cu stare malignă0,7125,43118
    560.16MQ60CTulburări reticuloendoteliale şi de imunitate fără CC catastrofale sau severe fără stare malignă0,2334,88115
    561.16MQ61ATulburări ale globulelor roşii cu CC catastrofale1,3177,27123
    562.16MQ61BTulburări ale globulelor roşii cu CC severe0,6496,30120
    563.16MQ61CTulburări ale globulelor roşii fără CC catastrofale sau severe0,2275,31119
    564.16MQ62ZAnomalii de coagulare0,3975,37120
    565.17SR01ALimfom şi leucemie cu proceduri majore în sala de operaţii, cu CC catastrofale sau severe6,3213,30250
    566.17SR01BLimfom şi leucemie cu proceduri majore în sala de operaţii, fără CC catastrofale sau severe2,0167,27126
    567.17SR02AAlte tulburări neoplazice cu proceduri majore în sala de operaţii, cu CC catastrofale sau severe3,39610,83149
    568.17SR02BAlte tulburări neoplazice cu proceduri majore în sala de operaţii, fără CC catastrofale sau severe1,846,80134
    569.17SR03ALimfom şi leucemie cu alte proceduri în sala de operaţii cu CC catastrofale sau severe4,87710,81155
    570.17SR03BLimfom şi leucemie cu alte proceduri în sala de operaţii fără CC catastrofale sau severe0,9897,04132
    571.17SR04AAlte tulburări neoplazice cu alte proceduri în sala de operaţii cu CC catastrofale sau severe1,5255,19116
    572.17SR04BAlte tulburări neoplazice cu alte proceduri în sala de operaţii fără CC catastrofale sau severe0,7124,92117
    573.17MR60ALeucemie acută cu CC catastrofale5,38715,40178
    574.17MR60BLeucemie acută cu CC severe1,0659,26144
    575.17MR60CLeucemie acută fără CC catastrofale sau severe0,6114,87020
    576.17MR61ALimfom şi leucemie non-acută cu CC catastrofale3,0947,31129
    577.17MR61BLimfom şi leucemie non-acută fără CC catastrofale1,0214,30116
    578.17MR61CLimfom şi leucemie non-acută, de zi0,1320,0011
    579.17MR62AAlte tulburări neoplazice cu CC1,1665,98121
    580.17MR62BAlte tulburări neoplazice fără CC0,4914,60116
    581.17MR63ZChimioterapie0,1514,41112
    58217MR64ZRadioterapie0,414,3128
    583.18MS60ZHIV, de zi0,189---
    584.18MS65ABoli conexe HIV cu CC catastrofale5,4638,26133
    58518MS65BBoli conexe HIV cu CC severe2,4326,34119
    586.18MS65CBoli conexe HIV fără CC catastrofale sau severe1,5944,90115
    587.18ST01AProceduri în sala de operaţii pentru boli infecţioase şi parazitare cu CC catastrofale5,67711,75151
    588.18ST01BProceduri în sala de operaţii pentru boli infecţioase şi parazitare cu CC severe sau moderate2,4897,19122
    589.18ST01CProceduri în sala de operaţii pentru boli infecţioase şi parazitare fără CC1,3236,05121
    590.18MT60ASepticemie cu CC catastrofale sau severe1,7338,85133
    591.18MT60BSepticemie fără CC catastrofale sau severe0,8256,56120
    592.18MT61AInfecţii postoperatorii şi posttraumatice vârsta > 54 sau cu (CC catastrofale sau severe)0,9518,64229
    593.18MT61BInfecţii postoperatorii şi posttraumatice vârsta < 55 fără CC catastrofale sau severe0,5556,50123
    594.18MT62AFebră de origine necunoscută cu CC0,8445,25115
    595.18MT62BFebră de origine necunoscută fără CC0,3974,38113
    596.18MT63ABoală virală vârsta > 59 sau cu CC0,5736,26218
    597.18MT63BBoală virală vârsta < 60 fără CC0,3095,01115
    598.18MT64AAlte boli infecţioase sau parazitare cu CC catastrofale sau severe1,8156,28217
    599.18MT64BAlte boli infecţioase sau parazitare fără CC catastrofale sau severe0,5615,62116
    600.19OU40ZTratament al sănătăţii mentale, de zi, cu terapie electroconvulsivă (ECT)0,12---
    601.19MU60ZTratament al sănătăţii mentale, de zi, fără terapie electroconvulsivă (ECT)0,1130,0011
    602.19MU61ATulburări schizofrenice cu statut legal al sănătăţii mentale2,394---
    603.19MU61BTulburări schizofrenice fără statut legal al sănătăţii mentale1,31714,06252
    604.19MU62AParanoia şi tulburare psihică acută cu CC catastrofale/sever sau cu statut legal al sănătăţii mentale1,92810,96238
    605.19MU62BParanoia şi tulburare psihică acută fără CC catastrofale/sever fără statut legal al sănătăţii mentale0,93310,65240
    606.19MU63ATulburări afective majore vârsta > 69 sau cu (CC catastrofale sau severe)2,23711,23334
    607.19MU63BTulburări afective majore vârsta < 70 fără CC catastrofale sau severe1,511,08333
    608.19MU64ZAlte tulburări afective şi somatoforme0,878,34227
    609.19MU65ZTulburări de anxietate0,6556,54122
    610.19MU66ZSupralimentaţie şi tulburări obsesiv-compulsive3,325,36117
    611.19MU67ZTulburări de personalitate şi reacţii acute0,88,54132
    612.19MU68ZTulburări mentale în copilărie1,6634,93115
    613.20MV60AIntoxicaţie cu alcool şi sevraj cu CC0,5559,37141
    614.20MV60BIntoxicaţie cu alcool şi sevraj fără CC0,2467,70131
    615.20MV61ZIntoxicaţii medicamentoase şi sevraj0,7317,67132
    616.20MV62ATulburare şi dependenţă datorită consumului de alcool0,6818,63134
    617.20MV62BTulburare şi dependenţă datorită consumului de alcool, de zi0,088---
    618.20MV63ATulburare şi dependenţă datorită consumului de opiacee0,3844,65114
    619.20MV63BTulburare şi dependenţă datorită consumului de opiacee, pacient plecat împotriva avizului medical0,359---
    620.20MV64ZAlte tulburări şi dependenţe datorită consumului de droguri0,38410,80158
    621.21SW01ZProceduri de ventilare sau craniotomie pentru traumatisme multiple semnificative15,2523,19481
    622.21SW02ZProceduri la şold, femur şi membru pentru traumatisme multiple semnificative, inclusiv implant5,94818,02546
    623.21SW03ZProceduri abdominale pentru traumatisme multiple semnificative4,56214,14439
    624.21SW04ZAlte proceduri în sala de operaţii pentru traumatisme multiple semnificative5,04114,07253
    625.21MW60ZTraumatisme multiple, decedat sau transferat la altă unitate de îngrijiri acute, LOS < 5 zile0,9771,3214
    626.21MW61ZTraumatisme multiple fără proceduri semnificative2,0048,36132
    627.21SX02ZTransfer de ţesut microvascular sau grefă de piele pentru leziuni ale mâinii0,8385,92122
    628.21SX04AAlte proceduri pentru leziuni ale membrului inferior vârsta > 59 sau cu CC1,8279,28138
    629.21SX04BAlte proceduri pentru leziuni ale membrului inferior vârsta < 60 fără CC0,7626,56123
    630.21SX05ZAlte proceduri pentru leziuni ale mâinii0,5554,22114
    631.21SX06AAlte proceduri pentru alte leziuni cu CC catastrofale sau severe2,1615,14120
    632.21SX06BAlte proceduri pentru alte leziuni fără CC catastrofale sau severe0,6554,49115
    633.21SX07AGrefe de piele pentru leziuni ale extremităţilor mâinii cu transfer de ţesut microvascular sau cu (CC catastrofale sau severe)3,51617,22276
    634.21SX07BGrefe de piele pentru leziuni ale extremităţilor mâinii cu transfer de ţesut microvascular fără CC catastrofale sau severe1,54413,30162
    635.21MX60ALeziuni vârsta > 64 cu CC0,8516,56122
    636.21MX60BLeziuni vârsta > 64 fără CC0,2775,75119
    637.21MX60CLeziuni vârsta < 650,2274,31114
    638.21MX61ZReacţii alergice0,2463,83111
    639.21MX62AOtrăvire/efecte toxice ale medicamentelor şi ale altor substanţe vârsta > 59 sau cu CC0,5863,70112
    640.21MX62BOtrăvire/efecte toxice ale medicamentelor şi ale altor substanţe vârsta < 60 fără CC0,2462,2716
    641.21MX63ASechele ale tratamentului cu CC catastrofale sau severe0,9586,36119
    642.21MX63BSechele ale tratamentului fără CC catastrofale sau severe0,3916,51122
    643.21MX64AAlta leziune, otrăvire şi diagnostic privind efectele toxice vârsta > 59 sau cu CC0,6496,86128
    644.21MX64BAlta leziune, otrăvire şi diagnostic privind efectele toxice vârsta < 60 fără CC0,2274,84117
    645.22SY01ZArsuri grave, cu adâncime completă28,8725,472141
    646.22SY02AAlte arsuri cu grefă de piele vârsta > 64 sau cu (CC catastrofale sau severe) sau cu proceduri complicate5,91621,89472
    647.22SY02BAlte arsuri cu grefă de piele vârsta < 65 fără (CC catastrofale sau severe) fără proceduri complicate1,94724,783102
    648.22SY03ZAlte proceduri în sala de operaţii pentru alte arsuri1,19710,48143
    649.22MY60ZArsuri, pacienţi transferaţi către alte unităţi de îngrijiri acute < 5 zile0,2521,2113
    650.22MY61ZArsuri grave0,93311,75149
    651.22MY62AAlte arsuri vârsta > 64 sau cu (CC catastrofale sau severe) sau cu proceduri complicate1,5319,77234
    652.22MY62BAlte arsuri vârsta < 65 fără (CC catastrofale sau severe) fără proceduri complicate0,4356,57125
    653.23SZ01AProceduri în sala de operaţii cu diagnostice stabilite prin contacte cu alte serviciile de sănătate cu CC catastrofale/sever1,0594,35113
    654.23SZ01BProceduri în sala de operaţii cu diagnostice stabilite prin contacte cu alte serviciile de sănătate fără CC catastrofale/sever0,4543,37111
    655.23OZ40ZMonitorizare după tratament complet cu endoscopie0,172,8917
    656.23MZ60AReabilitare cu CC catastrofale sau severe2,1999,80324
    657.23MZ60BReabilitare fără CC catastrofale sau severe1,1349,60421
    658.23MZ60CReabilitare, de zi0,158---
    659.23MZ61ZSemne şi simptome0,4415,22118
    660.23MZ62ZMonitorizare fără endoscopie0,1894,09114
    661.23MZ63AAlte post îngrijiri cu CC catastrofale sau severe1,5125,00116
    662.23MZ63BAlte post îngrijiri fără CC catastrofale sau severe0,4914,26115
    663.23MZ64AAlţi factori care influenţează starea de sănătate0,5924,26114
    664.23MZ64BAlţi factori care influenţează starea de sănătate, de zi0,132---
    665.23MZ65ZAnomalii congenitale multiple, nespecificate sau altele0,4415,07117
  NOTĂ:"_" semnifică un număr insuficient de cazuri pentru calcularea indicatoruluiValorile relative pentru fiecare DRG au fost nominalizate la valoarea ICM-ului naţional pentru semestrul I 2007, de 0,8012.DMS şi limitele duratei de spitalizare pentru fiecare grupe DRG au fost calculate pe baza datelor raportate de spitale în perioada ianuarie - decembrie 2009.M - categorie medicală, S - categorie chirurgicală, O - Alte categorii"---------