ORDIN nr. 174 din 4 august 2010pentru aprobarea organigramei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 12 august 2010    Având în vedere prevederile art. 10 alin. (1) şi (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Organigrama Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.033/2005 pentru aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 19 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaBucureşti, 4 august 2010.Nr. 174.  +  Anexa 1-------ORGANIGRAMAAgenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară*Font 8*                                             Aparat propriu                                       ┌──────────────────────────┐                                       │Consiliul de Administraţie│                                       └────────────┬─────────────┘                                                    │                                                    │┌───────────────────────────────┐ ││ Corpul de Control*) │<──┐ v ┌─────────────────────────┐│ │ │ ┌──────────────────────────┐ ┌──>│Compartimentul Consilieri│└───────────────────────────────┘ ├──┤ Director General ├──┤ │ │┌───────────────────────────────┐ │ └────────────┬─────────────┘ │ └─────────────────────────┘│ Serviciul Audit Intern │ │ │ │ ┌─────────────────────────┐│ │<──┘ │ └──>│ Direcţia Juridică şi ││ │ │ │ Resurse Umane │└───────────────────────────────┘ │ └─────────────────────────┘              ┌─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┐              v v v    ┌────────────────────────┐ ┌────────────────────────┐ ┌────────────────────────┐┌──>│Director General Adjunct│ ┌──>│Director General Adjunct│ ┌──>│Director General Adjunct││ └────────────────────────┘ │ └────────────────────────┘ │ └────────────────────────┘│ ┌────────────────────────┐ │ ┌─────────────────────────┐ │ ┌─────────────────────────────┐├──>│ Direcţia Sisteme │ ├──>│ Direcţia Cadastru şi │ ├──>│ Direcţia Economică ││ │ Informaţionale │ │ │ Geodezie │ │ │ ││ │ Geografice │ │ │ │ │ │ ││ └────────────────────────┘ │ └─────────────────────────┘ │ └─────────────────────────────┘│ ┌────────────────────────┐ │ ┌─────────────────────────┐ │ ┌─────────────────────────────┐├──>│ Direcţia Managementul │ ├──>│ Direcţia Publicitate │ ├──>│ Direcţia Cooperare ││ │ Proiectelor │ │ │ Imobiliară │ │ │ Internaţională şi Achiziţii ││ └────────────────────────┘ │ └─────────────────────────┘ │ └─────────────────────────────┘│ │ │ ┌─────────────────────────────┐│ ┌────────────────────────┐ │ ┌─────────────────────────┐ └──>│ Direcţia Informatică │└──>│ **) Unitatea de │ └──>│ Serviciul Relaţii cu │ │ │    │ Implementare PHARE │ │ Publicul │ └─────────────────────────────┘    └────────────────────────┘ └─────────────────────────┘─────────── Notă *) Corpul de Control este organizat la nivel de serviciu Notă **) Unitatea de Implementare PHARE este organizată la nivel de compartiment  +  Anexa 2--------REGULAMENT 04/08/2010