ORDIN nr. 388 din 5 august 2010pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind definirea pieţei relevante
EMITENT
  • CONSILIUL CONCURENŢEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 5 august 2010    În baza:- Decretului Preşedintelui României nr. 700/2009 pentru numirea preşedintelui Consiliului Concurenţei;- prevederilor art. 20 alin. (4) lit. d), art. 21 alin. (2), art. 27 alin. (3) şi (4), precum şi ale art. 28 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,preşedintele Consiliului Concurenţei emite următorul ordin:  +  Articolul 1În urma adoptării în plenul Consiliului Concurenţei, se pun în aplicare Instrucţiunile privind definirea pieţei relevante, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Instrucţiunile intră în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Consiliului Concurenţei,Bogdan Marius ChiriţoiuBucureşti, 5 august 2010.Nr. 388.  +  AnexăINSTRUCTIUNI 05/08/2010