RECTIFICARE nr. 75 din 30 iunie 2010referitoare la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2010
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 5 august 2010    În Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2010 privind modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 6 iulie 2010, se face următoarea rectificare (care nu aparține Redacției "Monitorul Oficial, Partea I"):– la art. I pct. 24, referitor la art. 32 alin. (2) din lege, în loc de: "... de 100,000 euro." se va citi: "... de 100.000 euro."------------