ORDIN nr. 1.043 din 16 iulie 2010privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 29 iulie 2010    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale economice nr. Cs.A. 7.765/2010,având în vedere prevederile art. 191 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 62 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice şi ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Normele metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Normele metodologice prevăzute la alin. (1) se aplică spitalelor publice, finanţate integral din venituri proprii, din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale. (3) Pentru ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, normele metodologice de elaborare a bugetului de venituri şi cheltuieli se aprobă prin ordin sau decizie de conducătorul acestora, după caz, cu avizul Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul 2Direcţiile din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică şi unităţile sanitare publice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin, Normele metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 896/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 7 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaBucureşti, 16 iulie 2010.Nr. 1.043.  +  AnexăNORMA 16/07/2010