HOTĂRÂRE nr. 665 din 14 iulie 2010privind modificarea numărului maxim de posturi la Direcţia Naţională Anticorupţie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 29 iulie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 27 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 503/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICNumărul maxim de posturi cu care funcţionează Direcţia Naţională Anticorupţie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prevăzut la art. 27 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 503/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 655/2006 privind suplimentarea numărului de posturi la Direcţia Naţională Anticorupţie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, suplimentat prin pct. 25 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.811/2006 pentru aprobarea redistribuirii pe autorităţi şi instituţii publice a consilierilor pentru afaceri europene, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: a) 145 de posturi de procurori; b) 170 de posturi de ofiţeri şi agenţi de poliţie judiciară; c) 55 de posturi de specialişti; d) 99 de posturi de personal auxiliar de specialitate; e) 44 de posturi de personal conex; f) 54 de posturi de personal economic şi administrativ.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------p. Ministrul justiţiei,Alina Mihaela Bica,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 14 iulie 2010.Nr. 665.--------