ORDIN nr. M.76 din 14 iulie 2010pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliilor de onoare
EMITENT
  • MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 27 iulie 2010    Pentru aplicarea dispoziţiilor art. 35 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliilor de onoare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă "R.G. - 7, Regulamentul consiliilor de onoare", aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.101/2006*)._______ Notă *) Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.101/2006 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a ţării şi securitate naţională.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul apărării naţionale,Gabriel OpreaBucureşti, 14 iulie 2010.Nr. M.76.  +  AnexăREGULAMENT 14/07/2010