HOTĂRÂRE nr. 446 din 28 aprilie 2010privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Argentina, semnat la Bucureşti la 22 iunie 2009, pentru modificarea Acordului de Cooperare Economică şi Comercială dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Argentina, semnat la Buenos Aires la 27 noiembrie 1990
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 27 iulie 2010



    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Argentina, semnat la Bucureşti la 22 iunie 2009, pentru modificarea Acordului de Cooperare Economică şi Comercială dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Argentina, semnat la Buenos Aires la 27 noiembrie 1990, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 180/1991.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul economiei, comerţuluişi mediului de afaceri,Adriean Videanup. Ministrul afacerilor externe,Anton Niculescu,secretar de statBucureşti, 28 aprilie 2010.Nr. 446.ACORD 22/06/2009