ORDIN nr. 1.007 din 21 mai 2010pentru aprobarea prescripţiilor tehnice PT A1-2010 "Aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale ≤ 400 kW", PT C2-2010 "Arzătoare cu combustibili gazoşi şi lichizi" şi PT C11-2010 "Sisteme de automatizare aferente centralelor termice şi instalaţii de ardere aferente cazanelor"
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 23 iulie 2010    Având în vedere prevederile art. 5 lit. o) din Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri,ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Prescripţia tehnică PT A1-2010 "Aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale ≤ 400 kW", prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Prescripţia tehnică PT C2-2010 "Arzătoare cu combustibili gazoşi şi lichizi", prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă Prescripţia tehnică PT C11-2010 "Sisteme de automatizare aferente centralelor termice şi instalaţii de ardere aferente cazanelor", prevăzută în anexa nr. 3.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă următoarele ordine: a) Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 397/2002 privind aprobarea Prescripţiei tehnice PT A1-2002 "Cerinţe tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 11 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare; b) Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 336/2003 pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT C11-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind sistemele de automatizare aferente centralelor termice", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 şi 75 bis din 29 ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.________ Notă *) Anexele nr. 1-3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la publicare.p. Ministrul economiei,comerţului şi mediului de afaceri,Tudor Şerban,secretar de statBucureşti, 21 mai 2010.Nr. 1.007.  +  Anexa 1PRESCRIPTII 21/05/2010  +  Anexa 2PRESCRIPTII 21/05/2010  +  Anexa 3PRESCRIPTII 21/05/2010