ORDIN nr. 568 din 19 iulie 2010pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 20 iulie 2010  În temeiul prevederilor art. 41 alin. (13) şi alin. (14) lit. a), ale art. 41^1 alin. (1), ale art. 47 alin. (4), alin. (7) lit. a) şi alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 lit. p) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă tarifele suplimentare de utilizare a drumurilor de interes naţional, aplicabile pentru vehiculele rutiere a căror masă totală maximă admisă, masă maximă admisă pe axe şi/sau ale căror dimensiuni maxime admise de gabarit depăşesc limitele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa nr. 1. (2) Se aprobă tarifele complementare de utilizare a drumurilor de interes naţional, aplicabile pentru vehiculele rutiere înmatriculate în alte state, prevăzute în anexa nr. 2. (3) Se aprobă tarifele de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre în sensul Giurgiu-Ruse, aplicabile pentru vehiculele rutiere înmatriculate în România sau în alte state, prevăzute în anexa nr. 3. (4) Se aprobă tarifele de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre de la Giurgeni-Vadul Oii, aplicabile pentru vehiculele înmatriculate în România sau în alte state, prevăzute în anexa nr. 4. (5) Se aprobă tarifele de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre de la Feteşti-Cernavodă, aplicabile pentru vehiculele înmatriculate în România sau în alte state, prevăzute în anexa nr. 5. (6) Se aprobă tarifele de utilizare a zonei autostrăzilor şi drumurilor naţionale şi modul de aplicare a acestora, prevăzute în anexa nr. 6.  +  Articolul 2 (1) Tarifele prevăzute în anexele nr. 1, 3, 4 şi 5 se aplică nediscriminatoriu, la acelaşi nivel, pentru vehiculele înmatriculate în România sau în alte state. (2) Tarifele prevăzute în anexa nr. 2 se aplică pentru vehiculele înmatriculate în alte state. (3) Tarifele prevăzute în anexa nr. 6 se aplică nediscriminatoriu, la acelaşi nivel, pentru persoanele române şi străine.  +  Articolul 3 (1) Persoanele fizice şi juridice române vor achita în lei tariful exprimat în euro, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării tarifului. (2) Prin curs de schimb valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării tarifului se înţelege cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României în penultima zi lucrătoare a lunii respective.  +  Articolul 4 (1) Persoanele fizice şi juridice străine vor achita în euro sau în alte valute liber convertibile, cotate pe piaţa valutară, echivalentul tarifului exprimat în euro, în funcţie de cursurile de schimb aferente valutelor, comunicate de Banca Naţională a României în penultima zi lucrătoare a lunii anterioare celei în care se efectuează plata. (2) Persoanele fizice şi juridice străine vor achita în lei tariful exprimat în euro, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării tarifului, aşa cum este definit la art. 3 alin. (2). (3) Persoanele fizice şi juridice străine vor achita în lei, în euro sau în alte valute liber convertibile, cotate pe piaţa valutară, echivalentul tarifului exprimat în lei, la cursul de schimb valabil pentru prima zi a lunii octombrie, comunicat de Banca Centrală Europeană şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, curs aplicat începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor.  +  Articolul 5Tarifele achitate înainte de data intrării în vigoare a prezentului ordin nu se recalculează.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor nr. 245/2008 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 167 din 4 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 20 iulie 2010.Ministrul transporturilor şi infrastructurii,Radu Mircea BerceanuBucureşti, 19 iulie 2010.Nr. 568.  +  Anexa 1 TARIFE SUPLIMENTAREde utilizare a drumurilor de interes naţional
                     
    Nr. crt.Denumire tarifUnitate de calculTarif unitar, cu TVA [euro]
    1.Eliberare AST, traseu şi condiţii de parcurstarif/ document20,00
    2.Depăşirea masei totale maxime admise, indiferent de tipul suspensiilor, numărul de axe sau de roţiMasă totală reală de [tone]16,01-20,00tarif x distanţă0,25
    20,01-25,000,31
    25,01-30,000,38
    30,01-35,000,44
    35,01-40,000,50
    40,01-45,000,56
    45,01-50,000,62
    50,01-55,001,37
    55,01-60,001,49
    60,01-65,001,62
    65,01-70,001,74
    70,01-75,001,86
    75,01-80,001,99
    80,01-85,002,11
    85,01-90,002,24
    90,01-95,002,36
    95,01-100,002,48
    peste 100,002,48 euro + 0,13 euro pentru fiecare 0,01-5,00 tone peste 100,00 tone
    3.Depăşirea masei maxime admise pe axe, indiferent de numărul de axe sau de roţi       Suspensii pneumatice sau echivalenteAlte suspensii decât cele pneumatice sau echivalente
    Axa simplă, cu [tone]0,01-0,50tarif x distanţă0,080,11
    0,51-1,000,220,30
    1,01-1,500,330,44
    1,51-2,000,971,22
    2,01-2,501,481,85
    2,51-3,002,162,71
    3,01-3,502,873,59
    peste 3,502,87 euro + 1,24 euro pentru fiecare 0,01 - 0,50 tone peste 3,50 toneTarifele prevăzute pentru suspensii pneumatice x 1,50
    Axa dublă, cu [tone]0,01-0,50tarif x distanţă0,240,31
    0,51-1,000,340,44
    1,01-2,000,680,86
    2,01-3,001,021,28
    3,01-4,001,361,70
    4,01-5,001,792,24
    5,01-6,002,192,75
    peste 6,002,19 euro + 1,86 euro pentru fiecare 0,01 - 1,00 tone peste 6,00 toneTarifele prevăzute pentru suspensii pneumatice x 1,30
    Axa triplă, cu [tone]0,01-0,50tarif x distanţă0,360,46
    0,51-1,000,440,56
    1,01-2,000,660,84
    2,01-3,001,091,37
    3,01-4,001,521,90
    4,01-5,001,932,42
    5,01-6,002,423,04
    6,01-7,002,923,65
    peste 7,002,92 euro + 1,24 euro pentru fiecare 0,01 - 1,00 tone peste 7,00 toneTarifele prevăzute pentru suspensii pneumatice x 1,50
    4.Depăşirea dimensiunilor maxime admiselungime, cu [metri]0,01-2,00tarif x distanţă0,04
    2,01-3,000,10
    3,01-4,000,17
    4,01-5,000,23
    5,01-6,000,29
    peste 6,000,29 euro + 0,06 euro pentru fiecare 0,01-1,00 metri peste 6,00 metri
    lăţime, cu [metri]0,01-0,50tarif x distanţă0,13
    0,51-1,000,25
    1,01-1,500,38
    1,51-2,000,50
    2,01-2,501,12
    2,51-3,001,71
    3,01-3,502,31
    3,51-4,002,89
    peste 4,000,29 euro + 0,62 euro pentru fiecare 0,01-0,50 metri peste 4,00 metri
    înălţime, cu [metri]0,01-0,25tarif x distanţă0,07
    0,26-0,500,13
    0,51-1,000,25
    1,01-1,500,38
    1,51-2,000,50
    2,01-2,501,10
    2,51-3,001,69
    3,01-3,502,29
    3,51-4,002,89
    peste 4,002,89 euro + 0,62 euro pentru fiecare 0,01-0,50 metri peste 4,00 metri
    5.Recântărire sau remăsuraretarif/ operaţie50,00
    6.Estimare tarifare pentru depăşirea limitelor maxime admisetarif/ estimare20,00
  NOTĂ:A. Sunt exceptate de la plata tarifului: a) vehiculele deţinute de unităţile Ministerului Apărării Naţionale; b) vehiculele deţinute de unităţile subordonate Ministerului Administraţiei şi Internelor; c) vehiculele deţinute de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. - CNADNR - S.A. şi de către subunităţile acesteia; d) vehiculele specializate utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulanţă; e) vehiculele deţinute de serviciile de urgenţă, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare; f) vehiculele care efectuează transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, aşa cum sunt definite prin Legea nr. 362/2004 pentru aderarea României la Acordul dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, şi la Protocolul privind statutul comandamentelor militare internaţionale, înfiinţate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952; g) vehiculele care efectuează transporturi funerare; h) vehiculele care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor şi ajutoare umanitare în cazul unor calamităţi sau dezastre naturale.B. Modul de aplicare a tarifelor suplimentare de utilizare prevăzute în prezenta anexă a) Se aplică pentru vehiculele înmatriculate în România sau în alte state. b) Prin vehicul se înţelege orice autovehicul rutier având cel puţin două axe sau un ansamblu de vehicule format dintr-un autovehicul şi semiremorca/remorca tractată de acesta, cu sau fără încărcătură. c) Masele şi dimensiunile maxime admise sunt prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. d) Controlul maselor şi dimensiunilor se efectuează:(i) pe reţeaua de drumuri de interes naţional din România;(îi) în agenţiile de control şi încasare - ACI ale CNADNR S.A. din punctele de trecere a frontierei - ptf şi de pe reţeaua de drumuri de interes naţional din România;(iii) în locurile în care vehiculele sunt parcate, oprite sau staţionate pe drumurile de interes naţional din România. e) Tarifele suplimentare de utilizare prevăzute în prezenta anexă se aplică pentru:(i) efectuarea transportului cu vehicule a căror încărcătură este indivizibilă; utilajele sunt considerate mărfuri indivizibile chiar dacă acestea sunt transportate având demontate părţi componente;(îi) efectuarea transportului cu vehicule care, fără încărcătură, depăşesc constructiv masele şi/sau dimensiunile maxime admise.C. Eliberarea AST a) Tarifarea pentru eliberarea AST se efectuează pentru fiecare document eliberat. b) Agenţiile de control şi încasare eliberează AST pe loc, dacă nu este necesară obţinerea avizului de competenţă, sau în două zile lucrătoare, dacă acesta este necesar. c) AST se eliberează şi în cazul în care transportul este exceptat de la plata tarifelor suplimentare de utilizare.D. Tarifare pentru depăşirea masei maxime admise (totală sau pe axe) a) Tarifarea pentru depăşirea masei se efectuează prin compararea rezultatului obţinut pentru tarifarea masei totale cu rezultatul obţinut pentru tarifarea maselor pe axe ale vehiculului, luându-se în considerare valoarea cea mai mare rezultată. b) Tarifarea pentru depăşirea masei totale se calculează prin aplicarea tarifului unitar corespunzător masei reale a vehiculului. c) În situaţia în care cel puţin două vehicule sunt cuplate lateral pentru efectuarea unui transport, clasificarea axelor, din punctul de vedere al distanţei dintre axe, se efectuează pentru fiecare vehicul, indiferent de numărul de axe sau de roţi ale fiecărui vehicul. d) Tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axe se calculează prin aplicarea tarifului unitar corespunzător valorii cu care este depăşită masa maximă admisă pe axe, în funcţie de categoria drumului pe care se circulă. e) Pentru axe multiple constituite din cel puţin două axe consecutive ale aceluiaşi vehicul, tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axe se calculează pentru fiecare categorie de axe (simplă, dublă, triplă), în funcţie de distanţa dintre axe. f) Tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axa dublă şi triplă se efectuează pentru ansamblul de axe, fără a se compara şi a se lua în considerare axele componente ale configuraţiei de axe. g) În cazul vehiculelor prevăzute în anexa nr. 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, combinaţiile de axe (simplă, dublă, triplă) se stabilesc de la partea din faţă a vehiculului spre spatele acestuia. h) În cazul depăşirii masei maxime admise pe mai multe axe sau configuraţii de axe distincte ale aceluiaşi vehicul, tarifarea se cumulează. i) Nu se aplică tarife suplimentare, nu se eliberează AST şi nu se impun condiţii pentru însoţire dacă depăşirea masei maxime admise pe axe şi a masei totale maxime admise sau a maselor pe axe şi a masei totale înscrise în AST, rezultată în urma cântăririi, este de până la:(i) 4% inclusiv, pentru masa pe axa simplă;(îi) 4% inclusiv, pentru masa pe axa dublă;(iii) 4% inclusiv, pentru masa pe axa triplă;(iv) 5% inclusiv, pentru masa totală. j) Tarifarea pentru depăşirea masei totale sau pe axe nu se aplică pentru vehiculele de transport de persoane (autoturisme, microbuze, autocare, autobuze).E. Tarifarea pentru depăşirea dimensiunilor maxime admise a) Tarifarea pentru depăşirea dimensiunilor maxime admise se calculează prin aplicarea tarifului unitar corespunzător valorii cu care este depăşită dimensiunea maximă admisă. b) În situaţia în care sunt depăşite cel puţin două dintre dimensiunile maxime admise, se cumulează tarifarea pentru dimensiunile care sunt depăşite. c) AST eliberată pentru depăşirea constructivă a lungimii maxime admise este valabilă chiar dacă transportul, inclusiv încărcătura, depăşeşte lungimea înscrisă în AST, cu condiţia ca aceasta să se încadreze în intervalul tarifar pentru care a fost eliberată AST, indiferent de încărcătura transportată. d) În cazul în care dimensiunile se determină cu ocazia controlului şi se constată o depăşire a dimensiunilor maxime admise cu până la 0,05 m, aceste transporturi sunt considerate a se încadra în limitele maxime admise.F. Tarifare pentru eliberarea ASTValoarea totală a tarifării în vederea eliberării AST se aplică prin cumularea tarifelor pentru eliberarea AST, pentru depăşirea masei totale sau pe axe şi pentru depăşirea dimensiunilor.G. Recântărire şi remăsurare a) Recântărirea şi remăsurarea se efectuează numai pe sensul de intrare în România, la solicitarea operatorului de transport. b) Nu se efectuează recântărire sau remăsurare:(i) pe reţeaua de drumuri de interes naţional din România;(îi) în ACI ale CNADNR - S.A. din ptf pe sensul de ieşire din România şi de pe reţeaua de drumuri de interes naţional din România;(iii) în locurile în care vehiculele sunt parcate, oprite sau staţionate pe drumurile de interes naţional din România.H. Modul de efectuare a calculelor: a) tariful unitar se introduce în calcul cu numărul de zecimale rezultat, fără rotunjiri; b) distanţa se introduce în calcul în kilometri, fără zecimale, prin rotunjire în plus la unitate; c) rezultatele parţiale până la tariful final care trebuie achitat de utilizator nu se rotunjesc; d) tariful final rezultat, care trebuie achitat de utilizator, se rotunjeşte la două zecimale, în moneda în care se efectuează plata.
   +  Anexa 2 TARIFE COMPLEMENTAREde utilizare a drumurilor de interes naţional
           
    Nr. crt.Denumire tarifUnitate de calculTarif unitar, cu TVA [euro]
    1.Autorizaretarif/cursă1.250,00
    2.Aferent autorizaţiilor "cu plată", stabilit prin protocol de Ministerul Transporturilor şi Infrastructuriitarif x masă totală x distanţă0,03
  NOTĂ:A. Modul de aplicare a tarifelor prevăzute în anexă Tarifele prevăzute în prezenta anexă se aplică numai pentru vehiculele înmatriculate în alte state, în conformitate cu acordurile rutiere bilaterale şi multilaterale la care România este parte.B. Tarifare pentru autorizareTariful pentru autorizarea accesului la reţeaua rutieră se aplică în punctele de trecere a frontierei pe sensul de intrare în România şi pe sensul de ieşire din România, pentru vehiculele de transport marfă sau persoane, înmatriculate în alte state, care sunt supuse autorizării potrivit acordurilor rutiere interguvernamentale, protocoalelor comisiilor mixte rutiere sau acordurilor internaţionale la care România este parte şi nu prezintă documentul de acces la reţeaua rutieră corespunzător categoriei de transport efectuate.Documentul de acces la reţeaua rutieră din România nu trebuie prezentat dacă transportul se încadrează în una dintre gratuităţile prevăzute prin acordurile rutiere interguvernamentale, protocoalele comisiilor mixte rutiere sau acordurile internaţionale la care România este parte.Tariful este valabil pentru fiecare cursă, având o singură intrare în şi/sau ieşire din România, în funcţie de tipul de trafic efectuat.Tariful achitat la intrarea în România rămâne valabil şi la ieşirea din România, indiferent de tipul de trafic efectuat.Tariful nu se aplică pentru vehiculele achiziţionate din afara României şi care se află la prima cursă din statul vânzătorului spre statul cumpărătorului, fără încărcătură, fapt dovedit prin documente specifice, dintre care un exemplar, în copie, se reţine de către administratorul drumului din punctul de frontieră.C. Tariful aferent autorizaţiilor "cu plată"Tariful aferent autorizaţiilor "cu plată" se aplică la autorizaţiile de transport rutier internaţional de marfă "cu plată", stabilite prin protocol de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii cu ministerele de resort din alte state.Tariful se aplică în lipsa autorizaţiei de transport rutier internaţional de marfă "cu scutire de plată", stabilită prin protocol de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, pentru vehiculele achiziţionate din afara României de către persoane fizice sau juridice străine, altele decât cele stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene, şi care se află la prima cursă din statul vânzătorului spre statul cumpărătorului.D. Modul de efectuare a calculelor: a) masa totală se introduce în calcul în tone, cu două zecimale, prin rotunjire în plus la unitate; b) distanţa se introduce în calcul în kilometri, fără zecimale, prin rotunjire în plus la unitate; c) rezultatele parţiale până la tariful final care trebuie achitat de utilizator nu se rotunjesc; d) tariful final rezultat, care trebuie achitat de utilizator, se rotunjeşte la două zecimale, în moneda în care se efectuează plata.
   +  Anexa 3 TARIFE DE TRECEREpentru utilizarea podului peste Dunăre în sensul Giurgiu-Ruse
           
    Nr. crt.Categorie vehiculUnitate de calculTarif pentru o trecere, cu TVA inclus
    1.1.Vehicule de transport persoane cu cel mult 8+1 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) - autoturismeeuro/ vehicul6,00
    1.2.Vehicule cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone, exclusiv vehiculele de transport persoane6,00
    2.1.Vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) şi maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)12,00
    2.2.Vehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone şi mai mică de 7,5 tone, exclusiv vehiculele de transport persoane12,00
    3.Vehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone şi mai mică de 12,0 tone, exclusiv vehiculele de transport persoane18,00
    4.1.Vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)25,00
    4.2.Vehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone şi cu maximum 3 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele de transport persoane25,00
    5.Vehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone şi cu minimum 4 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele de transport persoane37,00
  NOTĂ:A. Sunt exceptate de la plata tarifului: a) vehiculele deţinute de unităţile Ministerului Apărării Naţionale; b) vehiculele deţinute de unităţile subordonate Ministerului Administraţiei şi Internelor; c) vehiculele deţinute de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi de către subunităţile acesteia; d) vehiculele specializate utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulanţă; e) vehiculele deţinute de serviciile de urgenţă, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare; f) vehiculele care efectuează transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, aşa cum sunt definite prin Legea nr. 362/2004 pentru aderarea României la Acordul dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, şi la Protocolul privind statutul comandamentelor militare internaţionale, înfiinţate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952; g) vehiculele deţinute de instituţii ale statului cu atribuţii în securitatea şi siguranţa naţională; h) vehiculele care efectuează transporturi funerare; i) vehiculele care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor şi ajutoare umanitare în cazul unor calamităţi sau dezastre naturale; j) vehiculele escortate de poliţie sau de jandarmerie, care nu se supun controlului în interes de stat sau securitate naţională; k) vehiculele deţinute de persoanele cu handicap locomotor şi care sunt adaptate handicapului; l) vehiculele aparţinând Corpului Diplomatic şi vehiculele de transport consular identificate prin numere de înmatriculare specifice.B. Modul de aplicare a tarifelor prevăzute în prezenta anexă a) Se aplică pentru vehiculele înmatriculate în România sau în alte state. b) Prin vehicul se înţelege orice autovehicul rutier având cel puţin două axe sau un ansamblu de vehicule format dintr-un autovehicul şi semiremorca/remorca tractată de acesta. c) Numărul de axe (maximum 3 sau minimum 4) se consideră în cuplajul (combinaţia) de vehicule. d) Tarifele se aplică pentru fiecare trecere în sensul Giurgiu-ruse. e) Tariful final rezultat, care trebuie achitat de utilizator, se rotunjeşte la două zecimale, în moneda în care se efectuează plata.
   +  Anexa 4 TARIFE DE TRECERE pentru utilizarea podului peste Dunăre la Giurgeni - Vadul Oii
           
    Nr. crt.Categorie vehiculUnitate de calculTarif pentru o trecere, cu TVA inclus
    1.Motociclete, inclusiv cele cu ataşlei/ vehicul5,00
    2.Autoturisme, vehicule cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone9,00
    3.Microbuze, vehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone şi mai mică de 12,0 tone20,00
    4.Autobuze, autocare, vehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone şi cu maximum 3 axe (inclusiv)34,00
    5.Vehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone şi cu minimum 4 axe (inclusiv)49,00
  NOTĂ:A. Sunt exceptate de la plata tarifului: a) vehiculele deţinute de unităţile Ministerului Apărării Naţionale; b) vehiculele deţinute de unităţile subordonate Ministerului Administraţiei şi Internelor; c) vehiculele deţinute de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi de către subunităţile acesteia; d) vehiculele specializate utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulanţă; e) vehiculele deţinute de serviciile de urgenţă, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare; f) vehiculele care efectuează transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, aşa cum sunt definite prin Legea nr. 362/2004 pentru aderarea României la Acordul dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, şi la Protocolul privind statutul comandamentelor militare internaţionale, înfiinţate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952; g) vehiculele deţinute de instituţii ale statului cu atribuţii în securitatea şi siguranţa naţională; h) vehiculele care efectuează transporturi funerare; i) vehiculele care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor şi ajutoare umanitare în cazul unor calamităţi sau dezastre naturale; j) vehiculele escortate de poliţie sau de jandarmerie, care nu se supun controlului în interes de stat sau securitate naţională; k) vehiculele deţinute de persoanele cu handicap locomotor şi care sunt adaptate handicapului; l) microbuzele destinate transportului şcolar, licenţiate pentru activitatea de transport de persoane, doar pe perioada desfăşurării cursurilor şcolare, exclusiv perioada de vacanţă şcolară, sâmbăta, duminica şi sărbătorile legale.B. Modul de aplicare a tarifelor prevăzute în prezenta anexă a) Se aplică pentru vehiculele înmatriculate în România sau în alte state. b) Prin vehicul se înţelege orice autovehicul rutier având cel puţin două axe sau un ansamblu de vehicule format dintr-un autovehicul şi semiremorca/remorca tractată de acesta. c) Numărul de axe (maximum 3 sau minimum 4) se consideră în cuplajul (combinaţia) de vehicule. d) Tarifele se aplică pentru fiecare trecere, indiferent de sensul de parcurs.
   +  Anexa 5 TARIFE DE TRECERE pentru utilizarea podului peste Dunăre la Feteşti - Cernavodă
           
    Nr. crt.Categorie vehiculUnitate de calculTarif pentru o trecere, cu TVA inclus
    1.Motociclete, inclusiv cele cu ataşlei/ vehicul8,00
    2.Autoturisme, vehicule cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone11,00
    3.Microbuze, vehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone şi mai mică de 12,0 tone37,00
    4.Autobuze, autocare, vehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone şi cu maximum 3 axe (inclusiv)49,00
    5.Vehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone şi cu minimum 4 axe (inclusiv)71,00
  NOTĂ:A. Sunt exceptate de la plata tarifului: a) vehiculele deţinute de unităţile Ministerului Apărării Naţionale; b) vehiculele deţinute de unităţile subordonate Ministerului Administraţiei şi Internelor; c) vehiculele deţinute de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi de către subunităţile acesteia; d) vehiculele specializate utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulanţă; e) vehiculele deţinute de serviciile de urgenţă, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare; f) vehiculele care efectuează transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, aşa cum sunt definite prin Legea nr. 362/2004 pentru aderarea României la Acordul dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, şi la Protocolul privind statutul comandamentelor militare internaţionale, înfiinţate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952; g) vehiculele deţinute de instituţii ale statului cu atribuţii în securitatea şi siguranţa naţională; h) vehiculele care efectuează transporturi funerare; i) vehiculele care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor şi ajutoare umanitare în cazul unor calamităţi sau dezastre naturale; j) vehiculele escortate de poliţie sau de jandarmerie, care nu se supun controlului în interes de stat sau securitate naţională; k) vehiculele deţinute de persoanele cu handicap locomotor şi care sunt adaptate handicapului; l) microbuzele destinate transportului şcolar, licenţiate pentru activitatea de transport de persoane, doar pe perioada desfăşurării cursurilor şcolare, exclusiv perioada de vacanţă şcolară, sâmbăta, duminica şi sărbătorile legale.B. Modul de aplicare a tarifelor prevăzute în prezenta anexă a) Se aplică pentru vehiculele înmatriculate în România sau în alte state. b) Prin vehicul se înţelege orice autovehicul rutier având cel puţin două axe sau un ansamblu de vehicule format dintr-un autovehicul şi semiremorca/remorca tractată de acesta. c) Numărul de axe (maximum 3 sau minimum 4) se consideră în cuplajul (combinaţia) de vehicule. d) Tarifele se aplică pentru fiecare trecere, indiferent de sensul de parcurs.
   +  Anexa 6 TARIFEde utilizare a zonei autostrăzilor şi drumurilor naţionale din România
             
    Nr. crt.Denumire tarifUnitate de calculTarif unitar, cu TVA [euro]
    A.ACORD PREALABIL ŞI AUTORIZAŢIE DE AMPLASARE ŞI ACCES LA DRUM
    1.Acord prealabil de amplasare şi acces la drum pentru persoane fizice şi juridicetarif/document110,00
    2.Autorizaţie de amplasare şi acces la drum pentru persoane fizice şi juridicetarif/document68,00
    3.Acord prealabil/autorizaţie pentru persoane fizice (construcţii de locuinţe, garaje, racorduri, instalaţii de gaze, apă, electricitate etc.)tarif/document27,00
    B.OCUPAREA SUPRAFEŢELOR DIN ZONA DRUMURILOR NAŢIONALE ŞI AUTOSTRĂZILOR
    4.Amplasare panou publicitar pe:drum europeantarif/m2/lună2,75
    drum naţional principal sau secundar0,67
    5.Spaţiu cu destinaţie comercială (chioşc, rulotă, masă pentru desfacere produse alimentare şi nealimentare) pe:drum europeantarif/m2/lună0,67
    drum naţional principal sau secundar0,40
    autostradă1,68
    6.Suprafeţele desemnate a deveni spaţii de servicii şi spaţii de parcare, precum şi suprafeţele devenite disponibile, care aparţin administratorului drumului, în zone adiacente, la:drum europeantarif/m2/lunăstabilit prin licitaţie
    drum naţional principal sau secundarstabilit prin licitaţie
    autostradăstabilit prin licitaţie
    7.Locuri de parcare care deservesc obiective economice pe:drum europeantarif/m2/lună0,74
    drum naţional principal sau secundar0,44
    8.Accesuri la diferite obiective (staţii de distribuţie carburanţi, hoteluri, moteluri, depozite, spaţii comerciale, show-room etc.) pe:drum europeantarif/m2/lună0,67
    drum naţional principal sau secundar0,40
    autostradă1,68
    C.AMPLASĂRI DE CABLURI ŞI CONDUCTE
      Amplasări de cabluri electrice, telefonice, TV, internet
    9.9.1. subtraversare   tarif/ml/lună0,38
    9.2. cablu subteran în lungul drumuluiîn ampriză, în afara părţii carosabiletarif/ml/lună0,38
    sub partea carosabilă0,50
    în zona de siguranţă0,19
    9.3. stâlpi de care este prins cablul aerian în lungul drumuluiîn ampriză, în afara părţii carosabiletarif/buc./lună1,12
    în zona de siguranţă0,87
    9.4. cablu aerian în lungul drumuluiîn ampriză, în afara părţii carosabiletarif/ml/lună0,38
    în zona de siguranţă0,19
    9.5. pe poduri şi podeţeîn canale tehnicetarif/ml/lună1,62
    ancorat de pod sau în altă soluţie decât canal tehnic2,86
      Amplasarea conductelor de apă, canalizare, aburi şi alte produse neinflamabile, de gaze, ţiţei şi alte produse inflamabile, benzi transportoare care traversează aerian drumurile
    10.10.1. traversare aeriană   tarif/ml/lună1,08
    10.2. subtraversare   tarif/ml/lună0,75
    10.3. amplasare subterană în lungul drumuluiîn ampriză, în afara părţii carosabiletarif/ml/lună0,75
    sub partea carosabilă1,26
    în zona de siguranţă0,59
    10.4. amplasare aeriană în lungul drumuluiîn ampriză, în afara părţii carosabiletarif/ml/lună2,93
    în zona de siguranţă2,09
    10.5. pe poduri şi podeţeîn canale tehnicetarif/ml/lună7,53
    ancorat de pod sau în altă soluţie decât canal tehnic11,71
  NOTĂ:Modul de aplicare a tarifelor de utilizare a zonei autostrăzilor şi drumurilor naţionale prevăzute în prezenta anexă este următorul:1. Administratorul drumului poate accepta amplasarea unor construcţii sau instalaţii în zona drumului, cu condiţia ca acestea să nu aducă prejudicii drumului şi siguranţei traficului rutier.2. Realizarea sau amplasarea în zona drumului a panourilor publicitare, a oricăror construcţii, accesuri, amenajări sau instalaţii, în orice scop, fără a periclita siguranţa circulaţiei se face pe baza autorizaţiei de construire şi doar în condiţiile existenţei acordului prealabil şi a autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului şi prin încheierea, dacă este cazul, a contractului aferent utilizării suprafeţei ocupate din ampriza şi zona de siguranţă.3. Acordul şi autorizaţia de amplasare şi de acces la drum se emit pentru o anumită funcţie a obiectivului. La schimbarea funcţiei sau a destinaţiei, beneficiarul este obligat să obţină aprobarea administratorului drumului pentru noua situaţie.4. Tarifele se percep persoanelor fizice şi juridice care au obligaţia de a solicita autorizaţie.5. Tarifele se aplică şi în cazul în care obiectivele nu funcţionează sau în cazurile în care lucrările la acestea au fost sistate sau nu au fost finalizate.6. Tarifele se aplică şi în cazul în care obiectivele se vor amplasa în afara zonei de protecţie a drumurilor naţionale, însă numai dacă se realizează şi drum de acces la drumurile naţionale sau alte lucrări în ampriza şi în zona de siguranţă.7. Tarifele prevăzute la lit. A din tabelul de mai sus se percep şi în cazul în care se solicită prelungirea acordului sau a autorizaţiei.8. Persoanelor fizice care solicită avizul administratorului drumului pentru construcţii de locuinţe, garaje, racorduri la instalaţiile de gaze, apă, telefonie, tv, electricitate, canalizare etc. li se încasează o singură dată suma de 27 euro, respectiv fie la eliberarea acordului, fie la eliberarea autorizaţiei.9. Pentru panourile publicitare, suprafaţa minimă supusă tarifării va fi suprafaţa rezultată din încadrarea proiecţiei orizontale a panoului, la care se adaugă 1,00 m de jur împrejur.10. Pentru spaţiile prevăzute la lit. B, poziţia 5, suprafaţa minimă tarifată va fi suprafaţa obiectivului amplasat, plus 1,00 m de jur împrejur, la care se adaugă suprafaţa aferentă staţionării autovehiculelor în afara părţii carosabile.11. Pentru accesurile la diferite obiective prevăzute la lit. B, poziţia 8, suprafaţa supusă tarifării reprezintă terenul ocupat din zona drumului, respectiv din ampriza şi zona de siguranţă, prin realizarea accesului cu racordare simplă (dacă amplasamentul este situat în localitate), a benzilor de accelerare şi decelerare (dacă amplasamentul este în afara localităţii), respectiv a benzii de stocaj pentru virare la stânga. În afara localităţii, amenajarea accesului la drumul naţional se realizează conform Normativului C 173/1986 privind amenajarea la acelaşi nivel a intersecţiilor drumurilor publice din afara localităţilor. Amplasamentul este în localitate atunci când este situat între indicatoarele rutiere de intrare şi ieşire în/din localitate.12. Pentru benzile transportatoare se percep numai tarifele de la traversare aeriană.- Tariful de utilizare a zonei drumului conform lit. B şi C nu se aplică persoanelor fizice care realizează accesuri la locuinţe, case de vacanţă sau garaje, precum şi pentru instalaţiile care asigură utilităţile necesare consumului casnic (apă, gaze, energie electrică, canalizare). Această scutire nu este valabilă însă în cazul în care se schimbă destinaţia locuinţei sau garajului (de exemplu, transformarea în spaţiu comercial etc.) ori se amplasează în incintă construcţii cu caracter comercial.- Tariful de utilizare a zonei drumurilor naţionale nu se aplică pentru unităţile bugetare de asistenţă socială şi de educaţie (spitale, creşe, aziluri de bătrâni, şcoli, grădiniţe).----