ORDIN nr. 1.027 din 15 iulie 2010privind introducerea şi utilizarea clasificării RO.vi.DRG
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 21 iulie 2010    Văzând Raportul Grupului de lucru pentru elaborarea propunerii privind sistemul românesc DRG înregistrat cu nr. Cs.A. 7.475 din 7 iulie 2010, precum şi Referatul de aprobare al Secretariatului general nr. Cs.A. 7.475/2010,având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă introducerea clasificării RO.vi.DRG la nivelul tuturor unităţilor sanitare cu paturi, în vederea utilizării pentru clasificarea şi codificarea morbidităţii spitalizate.  +  Articolul 2 (1) Clasificarea prevăzută la art. 1 urmează a fi utilizată în analiza raportărilor transmise de unităţile sanitare cu paturi către Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, începând cu datele aferente lunii iulie 2010. (2) Datele aferente raportării pentru luna iulie 2010 se transmit până la data de 5 august 2010 şi vor fi grupate, conform noii clasificări, de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti.  +  Articolul 3Direcţiile implicate din Ministerul Sănătăţii, Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, structura de specialitate din cadrul Institutului de Sănătate Publică, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi unităţile sanitare cu paturi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Clasificarea RO.vi.DRG va fi afişată pe website-ul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaBucureşti, 15 iulie 2010.Nr. 1.027.--------