LEGE nr. 209 din 15 decembrie 1997privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 42/1997 cu privire la îmbunătăţirea protecţiei sociale pentru persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă şi pentru urmaşii celor care au decedat, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei anticomuniste din decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 16 decembrie 1997    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 42/1997 cu privire la îmbunătăţirea protecţiei sociale pentru persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă şi pentru urmaşii celor care au decedat, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei anticomuniste din decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 14 iulie 1997, cu următoarele modificări şi completări:1. Titlul va avea următorul cuprins:"Ordonanţa de urgenta cu privire la îmbunătăţirea protecţiei sociale a persoanelor care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă şi a urmaşilor celor care au decedat, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989"2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Începând cu data de 1 iulie 1997, persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă şi urmaşii celor care au decedat, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989, au dreptul la următoarele indemnizaţii reparatorii, la care se adauga pensia suplimentară, după caz, dacă pensia calculată, potrivit legii, pentru accident de muncă sau în timpul îndeplinirii unei sarcini de stat sau obşteşti nu este mai mare: a) indemnizaţie reparatorie gradul I de invaliditate, 915.000 lei; b) indemnizaţie reparatorie gradul II de invaliditate, 777.750 lei; c) indemnizaţie reparatorie gradul III de invaliditate, 549.000 lei; d) indemnizaţie reparatorie pentru fiecare urmaş, 366.000 lei. (2) Începând cu data de 1 octombrie 1997, indemnizaţia reparatorie se stabileşte, lunar, în număr de salarii brute medii pe economie, după cum urmează: a) indemnizaţie reparatorie gradul I de invaliditate, 1,4; b) indemnizaţie reparatorie gradul II de invaliditate, 1,2; c) indemnizaţie reparatorie gradul III de invaliditate, 0,85; d) indemnizaţie reparatorie pentru fiecare urmaş, 0,70. (3) Indemnizaţia reparatorie se acordă în funcţie de salariul mediu brut pe economie, comunicat de Comisia Naţionala pentru Statistica pentru luna în care se face plata. (4) Prevederile din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială, cu modificările ulterioare, referitoare la plata, suspendarea sau încetarea plăţii pensiilor, se aplică în mod corespunzător şi indemnizaţiilor reparatorii stabilite potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă."3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Indemnizaţia lunară, acordată persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, pentru însoţitor, se stabileşte la 134.000 lei. (2) De la data de 1 octombrie 1997, indemnizaţia lunară prevăzută la alin. (1) se stabileşte la 0,20 din salariul mediu brut pe economie."4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Suma lunară acordată părinţilor eroilor-martiri se stabileşte la 366.000 lei. (2) De la data de 1 octombrie 1997, suma lunară prevăzută la alin. (1) se stabileşte la 0,70 din salariul mediu brut pe economie din luna în care se face plata dreptului."5. După articolul 3 se introduce articolul 3^1, cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - Soţul supravieţuitor al eroului-martir are dreptul la o indemnizaţie reparatorie lunară egala cu 0,70 din salariul mediu brut pe economie."6. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Sumele necesare aplicării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se suporta din fondurile din care se plătesc şi celelalte drepturi cuvenite beneficiarilor Legii nr. 42/1990, republicată*)."------- Notă *) Legea nr. 42/1990 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 23 august 1996.7. După articolul 4 se introduce articolul 4^1, cu următorul cuprins:"Art. 4^1. - Pe data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga art. 9 şi 13 din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, republicată, cu modificările ulterioare."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIRADU VASILEAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMAN-------------