LEGE nr. 145 din 12 iulie 2010pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2010 privind valorificarea surplusului de unități ale cantității atribuite României prin Protocolul de la Kyoto
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 19 iulie 2010  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29 din 31 martie 2010 privind valorificarea surplusului de unități ale cantității atribuite României prin Protocolul de la Kyoto, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 13 aprilie 2010, cu următoarea modificare:– La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Transmiterea dreptului de proprietate prevăzut la art. 4 alin. (1) se face la data operării transferului de AAU-uri, în Registrul național al emisiilor de gaze cu efect de seră al statului contractant sau al statului care a autorizat entitatea contractantă, sub condiția confirmării plății integrale a contravalorii acestora.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  București, 12 iulie 2010.Nr. 145.