HOTĂRÎRE nr. 207 din 19 mai 1997privind obligaţia cetăţenilor străini şi apatrizilor de a obţine permis de muncă în vederea încheierii unui contract individual de muncă pe teritoriul României
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 23 mai 1997    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Cetăţenii străini şi apatrizii, care, în condiţiile legii, urmează să fie angajaţi cu contract individual de muncă de către persoane juridice şi fizice cu sediul, respectiv cu domiciliul, în România, au obligaţia de a obţine permis de muncă eliberat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.  +  Articolul 2Cetăţenii străini şi apatrizii, care, potrivit legii, au statut de refugiat pe teritoriul României, se exceptează de la prevederile art. 1.  +  Articolul 3În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, cu avizul Ministerului de Interne, va emite norme privind stabilirea condiţiilor şi a procedurii de eliberare a permiselor de muncă.  +  Articolul 4Hotărârea Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, cu modificările ulterioare, se modifica corespunzător.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Valeriu Stoicap. Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Petru Radu Paun Jura,secretar de stat---------------