LEGE nr. 206 din 4 decembrie 1997privind aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 28/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele materiale naționale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 10 decembrie 1997  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 28 din 9 iunie 1997 pentru modificarea și completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele materiale naționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 10 iunie 1997, cu următoarele modificări:1. Titlul Legii nr. 82/992 va avea următorul cuprins:Lege privind rezervele de stat2. Denumirea Administrația Națională a Rezervelor Materiale se înlocuiește cu denumirea Administrația Naționala a Rezervelor de Stat, iar sintagma rezerve materiale naționale se înlocuiește cu sintagma rezerve de stat.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 17 noiembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VASILE LUPU
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 18 noiembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  PETRE ROMAN
  -------