HOTĂRÎRE nr. 959 din 16 august 1990privind constituirea Comisiei guvernamentale pentru participarea României la crearea unei noi organizaţii interguvernamentale de colaborare economică multilaterala, în locul C.A.E.R. EMITENT : GUVERNPublicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 14 mai 1992Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Pe data prezentei hotărîri se constituie Comisia guvernamentală pentru participarea României la crearea unei noi organizaţii interguvernamentale de colaborare economică multilaterala, în locul C.A.E.R.Obiectivele principale ale activităţii comisiei: a) definitivarea poziţiilor părţii române în privinta viitoarei organizaţii, inclusiv a documentelor prin care va lua naştere noua organizaţie (în principal "Conceptia noului sistem de cooperare economică a ţărilor membre ale consiliului" şi "Statutul organizaţiei interguvernamentale de colaborare economică multilaterala, succesoare a C.A.E.R."); b) coordonarea acţiunilor practice care să faciliteze ca tranzitia de la C.A.E.R., la noua organizaţie, să se realizeze în condiţii avantajoase economiei noastre naţionale, edificarii economiei de piaţa în România şi integrării ei organice în ansamblul economiei europene şi mondiale; c) asigurarea concordanţei obiectivelor României în cadrul noii organizaţii ce va înlocui C.A.E.R., cu obiectivele generale ale infaptuirii economiei de piaţa în interior şi cele promovate de ţara noastră în relaţiile economice externe, în alte organisme şi organizaţii economice internaţionale.  +  Articolul 2Componenta Comisiei guvernamentale este prezentată în anexa. Celelalte ministere şi organe centrale vor conlucra efectiv cu Comisia guvernamentală, în vederea îndeplinirii obiectivelor care-i sînt stabilite.În elaborarea şi dezbaterea materialelor, precum şi în formularea recomandărilor, propunerilor şi concluziilor vor fi invitaţi, în funcţie de necesitaţi, cadre cu munci de răspundere, specialişti de înaltă calificare din ministere, organe centrale, unităţi economice.  +  Articolul 3În desfăşurarea activităţii sale, Comisia guvernamentală va antrena specialişti de înaltă calificare din institute de cercetare şi învăţămînt superior.  +  Articolul 4Se numeşte în funcţia de coordonator al Comisiei guvernamentale academician Tudorel Postolache.  +  Articolul 5Secretariatul Comisiei guvernamentale va fi asigurat de către aparatul Diviziunii C.A.E.R. şi al Reprezentantei României în C.A.E.R. PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN  +  Anexa 1 COMPONENTA COMISIEI GUVERNAMENTALE- Theodor Stolojan - ministrul finanţelor- Romulus Neagu - secretar de stat la Ministerul AfacerilorExterne- Victor Babiuc - ministrul justiţiei- Doru Pînă - ministrul lucrărilor publice, transporturilor şiamenajării teritoriului- Napoleon Pop - secretar de stat, şeful Departamentului deComerţ Exterior- Dumitru Popescu - secretar de stat la Ministerul Resurselorşi Industriei- Constantin Sederias - secretar de stat la Ministerul Resurselor şi Industriei- Petre Terzi - secretar de stat la Agenţia Naţionala dePrivatizare şi Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii- Vasile Voloseniuc - preşedintele Băncii Române de Comerţ Exterior- Gheorghe Zaman - directorul Institutului de Economie Naţionala- Ionel Desmireanu - directorul Institutului de Prognoza Economică- Nistorescu Nicolae - directorul ad-interim al Institutului de Economie Mondială- Paul Cosmovici - directorul Institutului de Ştiinţe Juridice al Academiei Române --------------------