LEGE nr. 203 din 4 decembrie 1997privind integrarea sistemului asigurărilor sociale al Cultului Mozaic din România în sistemul asigurărilor sociale de stat
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 10 decembrie 1997    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, sistemul de asigurări sociale, inclusiv pensiile, pentru personalul Cultului Mozaic din România se integreaza în sistemul asigurărilor sociale de stat. (2) Cu aceeaşi dată, Casa de Pensii şi Ajutoare a Personalului Cultului Mozaic din România îşi încetează activitatea.  +  Articolul 2Disponibilităţile băneşti ale Casei de Pensii şi Ajutoare a Personalului Cultului Mozaic din România, stabilite conform bilanţului contabil la zi, se preiau la bugetul asigurărilor sociale de stat, pe bază de protocol.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 septembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA IONESCU-QUINTUSAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 noiembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMAN-------