ORDIN nr. 479 din 23 iunie 2010pentru clasificarea aerodromurilor civile certificate din România şi pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea aerodromurilor civile - RACR-AD-AADC, ediţia 1/2010, şi a Reglementării aeronautice civile române privind amenajarea, utilizarea şi înregistrarea aerodromurilor civile - RACR-AD-IADC, ediţia 1/2010
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 13 iulie 2010    În temeiul prevederilor art. 4 lit. b) şi t) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 4 alin. (1) pct. 29 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Aerodromurile civile certificate din România se clasifică astfel: a) aerodromuri autorizate; b) aerodromuri înregistrate.  +  Articolul 2Se aprobă Reglementarea aeronautică civilă română privind autorizarea aerodromurilor civile - RACR-AD-AADC, ediţia 1/2010, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 3Se aprobă Reglementarea aeronautică civilă română privind amenajarea, utilizarea şi înregistrarea aerodromurilor civile - RACR-AD-IADC, ediţia 1/2010, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 4 (1) Cerinţele şi condiţiile tehnice de referinţă pentru proiectarea, amenajarea şi exploatarea aerodromurilor autorizate sunt stabilite prin Reglementarea aeronautică civilă română privind proiectarea şi exploatarea tehnică a aerodromurilor - RACR-AD-PETA, ediţia 1/2008, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.148/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Reglementarea aeronautică civilă română privind proiectarea şi exploatarea tehnică a heliporturilor - RACR-AD-PETH, ediţia 1/2009, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 247/2009. (2) Cerinţele şi condiţiile tehnice de referinţă pentru proiectarea, amenajarea şi exploatarea aerodromurilor înregistrate sunt stabilite prin Reglementarea aeronautică civilă română privind amenajarea, utilizarea şi înregistrarea aerodromurilor civile RACRAD-IADC, ediţia 1/2010, prevăzută la art. 3.  +  Articolul 5 (1) Aerodromurile autorizate pot funcţiona numai dacă deţin un certificat de autorizare emis de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", conform reglementării aeronautice civile române menţionate la art. 2. (2) Aerodromurile înregistrate pot funcţiona numai dacă deţin un certificat de înregistrare emis de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", conform reglementării aeronautice civile române menţionate la art. 3. (3) Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" va transmite Direcţiei generale infrastructură şi transport aerian din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii o copie a certificatelor de autorizare şi certificatelor de înregistrare, în termen de 15 zile de la emitere.  +  Articolul 6 (1) Pe aerodromurile autorizate se pot efectua zboruri interne sau internaţionale încadrate în toate categoriile de operaţiuni aeriene civile, în condiţiile stabilite prin certificatul de autorizare. (2) Pe aerodromurile înregistrate se pot efectua numai zboruri interne după regulile de zbor la vedere (VFR) încadrate în categoriile de operaţiuni aeriene civile de transport aerian public cu aeronave cu masa maximă la decolare sub 5.700 kg, de lucru aerian sau de aviaţie generală, în condiţiile stabilite prin certificatul de înregistrare.  +  Articolul 7 (1) Aerodromurile autorizate pot fi deschise sau închise utilizării publice şi se publică în publicaţia de informare aeronautică AIP-România. (2) Aerodromurile înregistrate nu sunt deschise utilizării publice şi se publică în publicaţia de informare aeronautică AIP VFR-România. (3) Accesul pe aerodromurile înregistrate se face numai cu acordul administratorului acestuia.  +  Articolul 8 (1) Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" ţine registrul de evidenţă a aerodromurilor civile certificate din România. (2) O copie a registrului menţionat la alineatul anterior se transmite Direcţiei generale infrastructură şi transport aerian din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi va fi actualizată semestrial.  +  Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 744/2003 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea aeroporturilor RACR-AD-AADC, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 din 28 mai 2003, se abrogă.  +  Articolul 10Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 11Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" şi administratorii aerodromurilor civile certificate din România vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 12Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul transporturilorşi infrastructurii,Radu Mircea BerceanuBucureşti, 23 iunie 2010.Nr. 479.  +  Anexa 1REGLEMENTARI 23/06/2010  +  Anexa 2REGLEMENTARI 23/06/2010