LEGE nr. 124 din 30 iunie 2010privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 6 iulie 2010    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 11 din 29 ianuarie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, adoptată în temeiul art. 1 pct. III. 3 din Legea nr. 9/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 29 ianuarie 2010, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"4. Articolul 14 se abrogă."2. La articolul I, după punctul 5 se introduc două noi puncte, punctele 6 şi 7, cu următorul cuprins:"6. În anexa nr. 1 «Parametrii de calitate ai apei potabile» tabelul 3 «Parametrii indicatori», la parametrul «Clor rezidual liber» se introduce o nouă notă, nota^12), cu următorul cuprins:«^12) Sau orice alt parametru considerat reprezentativ pentru procedeul de dezinfecţie.»7. În anexa nr. 2 «Monitorizarea de control şi de audit», punctul 1 poziţia 1.2, nota^2) se modifică şi va avea următorul cuprins:«^2) Clorul rezidual liber trebuie să reprezinte minimum 80% din clorul rezidual total. Acest parametru este obligatoriu numai acolo unde este utilizat clorul sau substanţele clorigene pentru dezinfecţie.»"Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 30 iunie 2010.Nr. 124.---------