ORDIN nr. 155 din 29 iunie 2010privind producerea în vederea comercializării şi comercializarea seminţelor de plante furajere
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 1 iulie 2010  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 80.399 din 24 iunie 2010, elaborat de Direcţia generală politici agricole,luând în considerare necesitatea armonizării legislaţiei româneşti cu Directiva Consiliului 66/401/CEE din 14 iunie 1966 privind comercializarea seminţelor de plante furajere, ultima dată amendată prin Directiva 2009/74/CE a Comisiei din 26 iunie 2009 de modificare a directivelor 66/401/CEE , 66/402/CEE , 2002/55/CE şi 2002/57/CE ale Consiliului în ce priveşte denumirile botanice ale plantelor, denumirile ştiinţifice ale altor organisme, precum şi a anumitor anexe la directivele 66/401/CEE , 66/402/CEE şi 2002/57/CE ca urmare a progreselor ştiinţifice şi tehnice,în baza prevederilor art. 12 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1 (1) Prezentul ordin se aplică producerii în vederea comercializării, precum şi comercializării seminţelor de plante furajere. (2) În sensul prezentului ordin, termenul comercializare reprezintă vânzarea, deţinerea în scopul vânzării, oferta spre vânzare şi orice formă de cedare, furnizare ori transfer, în vederea exploatării comerciale, al seminţelor către terţi, fie că sunt remunerate sau nu. (3) Nu se consideră comercializare schimburile de seminţe care nu au ca scop exploatarea comercială a varietăţilor, cum sunt următoarele operaţiuni: a) furnizarea de seminţe unor instituţii oficiale de testare şi de inspecţie; b) furnizarea de seminţe, în anumite condiţii, prestatorilor de servicii, în vederea procesării sau ambalării, dacă prestatorul de servicii, nu deţine un titlu asupra seminţelor astfel furnizate. (4) Furnizarea de seminţe, în condiţii specifice, prestatorilor de servicii, în vederea producerii unor materii prime agricole, destinate utilizării industriale, sau în vederea înmulţirii seminţelor în acest scop, nu este considerată comercializare dacă prestatorul de servicii nu deţine un drept asupra seminţelor astfel furnizate sau asupra produselor recoltate. Furnizorul de seminţe pune la dispoziţia autorităţii competente prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. VII lit. a) subpct. (îi) o copie a părţilor relevante ale contractului încheiat cu prestatorul de servicii, iar acest contract trebuie să includă normele şi condiţiile actuale pe care să le îndeplinească seminţele furnizate.  +  Articolul 2 (1) În sensul prezentului ordin:I. Plante furajere reprezintă plantele din următoarele genuri şi specii: a) Poaceae (Graminee ):┌────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐│Agrostis canina L. │Bucăţel │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Agrostis gigantea Roth. │Iarba mare (albă) │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Agrostis stolonifera L. │Moleaţă (iarba câmpului) │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Agrostis capillaris L. │Păiuş │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Alopecurus pratensis L. │Coada vulpii │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. │Ovăscior ││ex J. Presl C. Presl │ │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Bromus catharticus Vahl. │Ovăz australian │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Bromus sitchensis Trin. │Ovăz sitckensis │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Cynodon dactylon (L.) Pers. │Iarba de Bermuda, pir înalt │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Dactylis glomerata L. │Golomăţ │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Festuca arundinacea Schreber │Păiuş înalt │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Festuca filiformis Pourr. │Păiuşul oilor, cu frunze mici │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Festuca ovina L. │Păiuşul oilor │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Festuca pratensis Huds. │Păiuş de livezi │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Festuca rubra L. │Păiuş roşu │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina │Păiuşul tare │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Lolium multiflorum Lam. │Raigras italian (inclusiv ││ │Raigras Wasterwold) │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Lolium perenne L. │Raigras peren │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Lolium x boucheanum Kunth │Raigras hibrid │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Phalaris aquatica L. │Iarba Harding │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Phleum nodosum L. │Timoftică noduroasă │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Phleum pratense L. │Timoftică │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Poa annua L. │Firuţă, firicea │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Poa nemoralis L. │Iarbă deasă │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Poa palustris L. │Firuţă de baltă │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Poa pratensis L. │Firuţă de câmp │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Poa trivialis L. │Şuvar de munte │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. │Ovăz gălbui │└────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘    Definiţia conţine, de asemenea, următorii hibrizi rezultaţi dinîncrucişarea speciilor menţionate anterior.┌────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐│x Festulolium Asch. Graebn. │Hibrizi rezultaţi din încruci- ││ │şarea unei specii din genul ││ │Festuca cu o specie din genul ││ │Lolium │└────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘    b) Fabaceae (Leguminosae) Leguminoase:
  Galega orientalis Lam. Galega furajeră
  Hedysarum coronarium L. Sparcetă de Spania
  Lotus corniculatus L. Ghizdei
  Lupinus albus L. Lupin alb
  Lupinus angustifolius L. Lupin albastru cu frunze înguste
  Lupinus luteus L. Lupin galben
  Medicago lupulina L. Trifoi mărunt
  Medicago sativa L. Lucernă
  Medicago x varia T. Martyn Lucernă de nisip
  Onobrychis viciifolia Scop Sparcetă
  Pisum sativum l. (partim) Mazăre furajeră
  Trifolium alexandrinum L. Trifoi de Alexandria
  Trifolium hybridum L. Trifoi hibrid
  Trifolium incarnatum L. Trifoi încarnat
  Trifolium pratense L. Trifoi roşu
  Trifolium repens L. Trifoi alb
  Trifolium resupinatum L. Trifoi persan
  Trigonella foenum-graecum L. Schinduf, fân grecesc
  Vicia faba L. (partim) Bob
  Vicia pannonica Crantz Măzăriche de toamnă
  Vicia sativa L. Măzăriche de primăvara
  Vicia villosa Roth. Măzăriche păroasă
      c) Alte specii:
  Brassica napus L var. napobrassica (L.) Rchb. Gulie
  Brassica oleracea L. Convar. acephala (DC) Alef. var. medullosaThell. + var. viridis L. Varză furajeră
  Phacelia tanacetifolia Benth. Floarea albinelor
  Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Ridiche de ulei
  II. Sămânţa Bază reprezintă: a) sămânţa din soiuri selecţionate:(i) care a fost produsă sub responsabilitatea menţinătorului după reguli de selecţie conservativă în ceea ce priveşte soiul;(îi) care este destinată producerii de sămânţă din categoria "sămânţă Certificată";(iii) care îndeplineşte, sub rezerva prevederilor art. 5, condiţiile pentru sămânţa Bază prevăzute în anexele nr. 1 şi 2; şi(iv) pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau, în cazul condiţiilor stabilite în anexa nr. 2, fie în urma unei examinări oficiale, fie în urma unei examinări efectuate sub supraveghere oficială, că respectă condiţiile prevăzute la subpct. (i)-(iii); b) sămânţa din soiuri locale:(i) care a fost produsă sub control oficial, pornind de la materiale admise oficial ca soiuri locale în una sau mai multe exploataţii aflate într-o regiune de origine delimitată clar;(îi) care este destinată producerii de sămânţă din categoria "sămânţă Certificată";(iii) care respectă, sub rezerva prevederilor art. 5, condiţiile pentru sămânţa Bază prevăzute în anexele nr. 1 şi 2; şi(iv) pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau, în cazul condiţiilor stabilite în anexa nr. 2, fie în urma unei examinări oficiale, fie în urma unei examinări efectuate sub supraveghere oficială, că respectă condiţiile prevăzute la subpct. (i)-(iii).III. Sămânţă Certificată reprezintă sămânţa tuturor speciilor prevăzute la pct. I, altele decât Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp., precum şi Medicago sativa: a) care provine direct din sămânţa Bază sau, la cererea amelioratorului, din seminţele unei generaţii anterioare seminţei Bază, care după examinarea oficială îndeplineşte condiţiile stabilite în anexele nr. 1 şi 2 pentru sămânţa Bază; b) care este destinată altor scopuri decât producţia de seminţe; c) care îndeplineşte, sub rezerva dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b), condiţiile stabilite în anexele nr. 1 şi 2 pentru sămânţa Certificată; d) pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau în urma unei examinări efectuate sub supraveghere oficială, că îndeplineşte condiţiile stabilite la lit. a)-c).IV. Sămânţa Certificată din prima generaţie (C1) reprezintă sămânţa (Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp., precum şi Medicago sativa): a) care a fost produsă direct din sămânţa Bază sau, la cererea menţinătorului, din sămânţa aparţinând unei generaţii anterioare seminţei Bază, care poate îndeplini sau a îndeplinit, prin examinare oficială, condiţiile stabilite în anexele nr. 1 şi 2 pentru sămânţa Bază; b) care este destinată pentru producerea de sămânţă din categoria "sămânţa Certificată, din a doua generaţie (C2)" sau pentru alte scopuri decât producţia de sămânţă de plante furajere; c) care, sub rezerva prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b), îndeplineşte condiţiile stabilite în anexele nr. 1 şi 2 pentru sămânţa Certificată; d) pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau în urma unei examinări efectuate sub supraveghere oficială, că îndeplineşte condiţiile stabilite la lit. a)-c).V. Sămânţa Certificată din a doua generaţie (C2) reprezintă sămânţa (Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp., precum şi Medicago sativa): a) care provine direct din sămânţa Bază, din sămânţa Certificată din prima generaţie (C1) sau, la cererea menţinătorului, dintr-o generaţie anterioară seminţei Bază, care poate îndeplini şi a îndeplinit, la examinarea oficială, condiţiile stabilite în anexele nr. 1 şi 2 pentru sămânţa Bază; b) care este destinată altor scopuri decât producţia de seminţe de plante furajere; c) care îndeplineşte, sub rezerva art. 5 alin. (1) lit. b), condiţiile stabilite în anexele nr. 1 şi 2 pentru sămânţa Certificată; d) pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau în urma unei examinări efectuate sub supraveghere oficială, că respectă condiţiile stabilite la lit. a)-c).VI. Sămânţa Comercială reprezintă sămânţa: a) care păstrează identitatea speciei; b) care îndeplineşte, sub rezerva prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b), condiţiile pentru sămânţa Comercială prevăzute în anexa nr. 2; şi c) pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau în urma unei examinări efectuate sub supraveghere oficială, că respectă condiţiile stabilite la lit. a) şi b).VII. Măsuri oficiale reprezintă măsurile luate de către: a) autorităţile competente ale României:(i) autoritatea competentă stabilită prin Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante este Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), prin Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor (INCS);(îi) autorităţile competente stabilite la nivel teritorial, în subordinea autorităţii competente prevăzute la subpct. (i), sunt inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor (ITCSMS) şi Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor (LCCSMS);(iii) autoritatea competentă stabilită prin Legea nr. 266/2002 pentru testarea şi înregistrarea soiurilor de plante este Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor (ISTIS);(iv) autorităţile competente fitosanitare de la nivel central şi teritorial; b) persoane juridice de drept public sau privat, sub responsabilitatea autorităţilor competente prevăzute la lit. a) subpct. (îi); c) persoane fizice autorizate în acest sens pentru activităţi auxiliare, sub responsabilitatea autorităţilor competente prevăzute la lit. a) subpct. (îi), cu condiţia ca persoanele prevăzute la lit. b) şi c) să nu folosească aceste măsuri în vederea obţinerii unui profit personal.VIII. Ambalajele mici: a) tip A reprezintă ambalaje mici care conţin un amestec de seminţe care nu sunt destinate să fie folosite ca plante furajere, până la greutatea netă de 2 kg, exceptând, dacă este cazul, pesticidele granulate, substanţele de drajare sau alţi aditivi solizi; b) tip B reprezintă:(i) ambalaje care conţin sămânţa Bază, Certificată, Comercială; sau(îi) în măsura în care nu este vorba de ambalaje mici tip A, conţin un amestec de seminţe, până la greutatea netă de 10 kg, exceptând, dacă este cazul, pesticidele granulate, substanţele de drajare sau alţi aditivi solizi. (2) Diferitele tipuri de soiuri, inclusiv componenţii, destinate certificării în condiţiile prezentului ordin, se specifică şi se definesc în conformitate cu procedura Comunităţii Europene. (3) Atunci când se efectuează examinarea sub supraveghere oficială prevăzută la alin. (1) pct. II lit. a) subpct. (iv); alin. (1) pct. II lit. b) subpct. (iv); alin. (1) pct. III lit. d); alin. (1) pct. IV lit. d); alin. (1) pct. V lit. d) şi alin. (1) pct. VI lit. c) trebuie să se respecte următoarele cerinţe:I. Pentru inspecţia în câmp a) Inspectorii trebuie:(i) să deţină calificările tehnice necesare;(îi) să nu obţină niciun câştig personal prin efectuarea inspecţiilor;(iii) să fie autorizaţi în mod oficial de autoritatea competentă prevăzută la alin. (1) pct. VII lit. a) subpct. (îi), iar această autorizare să cuprindă o declaraţie pe propria răspundere a inspectorilor sau un angajament scris şi semnat de ei cu privire la respectarea normelor care reglementează examinările oficiale;(iv) să efectueze inspecţiile sub supraveghere oficială în conformitate cu normele aplicabile inspecţiilor oficiale. b) Cultura seminceră care urmează să fie inspectată a fost obţinută din seminţe care au fost supuse unui control oficial în postcontrol, iar rezultatele acestui control au fost satisfăcătoare. c) Cel puţin 5% din cultura de seminţe sunt verificate de inspectori oficiali. d) Un procent al eşantioanelor provenind din loturile de seminţe recoltate din culturile semincere se prelevă pentru verificare în postcontrol şi, după caz, pentru testarea oficială în laborator a seminţelor în privinţa identităţii şi purităţii varietale. e) Nerespectarea dispoziţiilor interne ce reglementează examinarea sub supraveghere oficială, adoptate în conformitate cu prezentul ordin, atrage retragerea autorizării prevăzute la lit. a) subpct. (iii), în cazul în care se constată că inspectorii autorizaţi oficiali nu au respectat, în mod deliberat sau din neglijenţă, normele care reglementează examinările oficiale, şi anularea oricărei certificări a seminţelor examinate, cu excepţia cazului în care se poate demonstra că seminţele respective respectă totuşi toate cerinţele corespunzătoare.II. Pentru testarea seminţelor a) Testarea seminţelor se efectuează de către laboratoarele de testare a seminţelor care au fost autorizate în acest scop de autoritatea competentă prevăzută la alin. (1) pct. VII lit. a) subpct. (i), în condiţiile stabilite la lit. b)-d). b) Laboratorul de testare a seminţelor:(i) trebuie să deţină un analist-şef pentru seminţe care este direct răspunzător pentru operaţiunile tehnice ale laboratorului şi are calificările necesare pentru conducerea tehnică a laboratorului de testare a seminţelor;(îi) trebuie să aibă analişti pentru seminţe care să deţină calificările tehnice necesare, obţinute în cadrul cursurilor de formare organizate în condiţiile aplicabile analiştilor oficiali pentru seminţe şi confirmate prin examene oficiale;(iii) trebuie să fie instalat în locaţii bine întreţinute şi dotat cu echipamente considerate în mod oficial de autoritatea competentă a seminţelor, prevăzută la alin. (1) pct. VII lit. a) subpct. (îi), ca fiind satisfăcătoare pentru testarea seminţelor, în limitele domeniului de aplicare al autorizării;(iv) trebuie să efectueze testarea seminţelor în conformitate cu metodele internaţionale actuale. c) Laboratorul de testare a seminţelor trebuie să fie:(i) un laborator independent; sau(îi) un laborator care aparţine unei companii producătoare de seminţe; laboratorul poate efectua testarea seminţelor numai pe loturi de seminţe produse în numele companiei producătoare de seminţe căreia îi aparţine, cu excepţia cazului în care s-a convenit în mod diferit între respectiva compania producătoare de seminţe, solicitantul certificării şi autoritatea de certificare a seminţelor. d) Activităţile de testare a seminţelor efectuate de laborator trebuie să fie supuse supravegherii oficiale de către autoritatea competentă a seminţelor prevăzută la alin. (1) pct. VII lit. a) subpct. (îi). e) În scopul supravegherii oficiale prevăzute la lit. d), cel puţin 5% din loturile de seminţe înscrise pentru certificarea oficială trebuie verificat prin testarea oficială a seminţelor de către autoritatea competentă prevăzută la alin. (1) pct. VII lit. a) subpct. (îi). f) Nerespectarea dispoziţiilor interne ce reglementează examinarea sub supraveghere oficială, adoptate în conformitate cu prezentul ordin, atrage retragerea autorizării prevăzute la lit. a), în cazul în care se constată că inspectorii autorizaţi oficial nu au respectat, în mod deliberat sau din neglijenţă, normele care reglementează examinările oficiale, şi anularea oricărei certificări a seminţelor examinate, cu excepţia cazului în care se poate demonstra că seminţele respective respectă totuşi toate cerinţele corespunzătoare.
   +  Articolul 3 (1) Sămânţa următoarelor specii:
  Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. Gulie furajeră
  Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L. Varză furajeră
  Dactylis glomerata L. Golomăţ
  Festuca arundinacea Schreber Păiuş înalt
  Festuca pratensis Hudson Păiuş de livezi
  Festuca rubra L. Păiuş roşu
  x Festulolium Festulolium
  Galega orientalis Lam. Galega furajeră
  Lolium multiflorum Lam. Raigras aristat
  Lolium perenne L. Raigras peren
  Lolium x bouceanum Kunth Raigras hibrid
  Phleum pratense L. Timoftică
  Medicago sativa L. Lucernă
  Medicago x varia T. Martyn Lucernă de nisip
  Pisum sativum L. Mazăre
  Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Ridichea de ulei
  Trifolium repens L. Trifoi alb
  Trifolium pratense Trifoi roşu
  poate fi comercializată numai în cazul în care a fost certificată oficial ca "sămânţă Bază" sau "sămânţă Certificată". (2) Seminţele din alte genuri şi specii de plante furajere decât cele enumerate la alin. (1) nu pot fi comercializate decât dacă au fost certificate oficial ca "sămânţă Bază", "sămânţă Certificată"sau "sămânţă Comercială". (3) Examinările oficiale ale seminţelor se realizează după metodele internaţionale existente, în măsura în care există astfel de metode.
   +  Articolul 4Fără a aduce atingere dispoziţiilor art. 3 alin. (1), se pot comercializa: a) seminţele din generaţiile anterioare seminţei Bază (sămânţa Prebază); b) seminţele brute comercializate în scopul prelucrării.  +  Articolul 5 (1) Prin derogare de la prevederile art. 3 se poate autoriza: a) certificarea oficială şi comercializarea seminţelor Bază care nu îndeplinesc condiţiile referitoare la facultatea germinativă prevăzute în anexa nr. 2, prin aplicarea unei derogări a seminţei certificate de Trifolium pratense, în măsura în care aceste seminţe sunt destinate producţiei altor seminţe certificate. În acest caz, furnizorul trebuie să garanteze o facultate germinativă cunoscută, pe care o indică pentru comercializare pe o etichetă specială conţinând numele şi adresa furnizorului, precum şi numărul de referinţă al lotului; b) atunci când este nevoie de o aprovizionare rapidă cu seminţe, certificarea oficială sau aprobarea oficială şi comercializarea până la primul cumpărător al seminţelor din categoriile "sămânţă Bază", "sămânţă Certificată" sau "sămânţă Comercială" pentru care nu s-a încheiat examinarea oficială menită să verifice respectarea condiţiilor prevăzute în anexa nr. 2, referitoare la facultatea germinativă. (2) Certificarea oficială sau aprobarea oficială se va acorda doar după prezentarea unui raport de analiză provizorie a seminţelor şi cu respectarea următoarelor condiţii: a) să se indice numele şi adresa primului destinatar; b) să se ia toate măsurile necesare pentru ca furnizorul să garanteze facultatea germinativă constatată la analiza provizorie; c) în vederea comercializării, facultatea germinativă trebuie să fie înscrisă pe o etichetă specială conţinând numele şi adresa furnizorului şi numărul de referinţă al lotului. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplică seminţei importate din ţări terţe, excepţie făcând cazurile prevăzute la art. 21, în ceea ce priveşte înmulţirea în afara Comunităţii Europene. (4) În situaţia utilizării uneia dintre derogările prevăzute la alin (1) lit. a) sau b), autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. VII lit. a) subpct. (i) informează autorităţile competente ale statelor membre şi îşi acordă reciproc asistenţă administrativă în ceea ce priveşte controlul.  +  Articolul 6 (1) Fără a se aduce atingere dispoziţiilor art. 3 alin. (1), se pot autoriza producătorii stabiliţi pe teritoriul României să comercializeze: a) cantităţi mici de seminţe, pentru scopuri ştiinţifice sau pentru activitatea de ameliorare; b) cantităţi corespunzătoare de seminţe destinate altor scopuri, teste sau experimente, în măsura în care ele aparţin varietăţilor pentru care cererea de înscriere în catalog a fost depusă la autoritatea competentă pentru înregistrarea soiurilor prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. VII lit. a subpct. (iii). (2) În cazul seminţelor modificate genetic, autorizaţia prevăzută la alin. (1) nu poate fi acordată decât dacă au fost luate toate măsurile adecvate în vederea evitării riscurilor pentru sănătatea umană şi protecţia mediului, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2009. (3) Scopurile pentru care se pot acorda autorizaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b), dispoziţiile privind marcarea ambalajelor, cantităţile, precum şi condiţiile în care se pot acorda aceste autorizaţii sunt stabilite în conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei 2004/842/CE din 1 decembrie 2004 privind modalităţile de aplicare conform cărora statele membre pot autoriza comercializarea seminţelor aparţinând unor soiuri pentru care s-a depus o cerere de înscriere în catalogul naţional al soiurilor de plante agricole şi de specii de legume.  +  Articolul 7La cererea menţinătorului, descrierea solicitată a componentelor genealogice este confidenţială.  +  Articolul 8 (1) Pentru verificarea soiurilor şi examinarea seminţelor pentru certificare şi examinarea seminţelor comerciale, eşantioanele trebuie să fie prelevate oficial sau sub supraveghere oficială. Eşantionarea seminţelor în vederea efectuării controalelor prevăzute la art. 24 se efectuează oficial. (2) Atunci când eşantionarea seminţelor se efectuează sub supraveghere oficială, în conformitate cu prevederile alin. (1), trebuie să se respecte următoarele cerinţe: a) eşantionarea seminţelor să se efectueze de eşantionori care au fost autorizaţi în acest scop de către autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. VII lit. a) subpct. (îi), în condiţiile stabilite la lit. b)-d); b) eşantionorii trebuie să deţină calificări tehnice necesare, obţinute prin cursuri de formare organizate în condiţiile aplicabile eşantionorilor oficiali şi confirmate prin examene oficiale, şi efectuează eşantionarea seminţelor în conformitate cu metodele internaţionale actuale; c) eşantionorii trebuie să fie:(i) persoane fizice autorizate;(îi) persoane angajate de persoane fizice sau juridice ale căror activităţi nu implică producerea seminţelor, cultivarea seminţelor, tratarea seminţelor ori comercializarea seminţelor; sau(iii) persoane angajate de persoane fizice sau juridice ale căror activităţi implică producerea seminţelor, cultivarea seminţelor, tratarea seminţelor ori comercializarea seminţelor. În acest caz, un eşantionor poate efectua eşantionarea seminţelor numai pe loturile de seminţe produse în numele angajatorului său, cu excepţia cazului în care s-a convenit altfel între angajatorul său, solicitantul certificării şi autoritatea de certificare a seminţelor prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. VII lit. a) subpct. (îi); d) activităţile eşantionorilor să se supună supravegherii oficiale corespunzătoare de către autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. VII lit. a) subpct. (îi). În cazul eşantionării automate, trebuie aplicate proceduri corespunzătoare, care fac obiectul unei supravegheri oficiale; e) în scopul supravegherii prevăzute la lit. d), cel puţin 5% din loturile de seminţe destinate certificării oficiale se supun unei verificări de către eşantionorii oficiali ai autorităţii competente prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. VII lit. a) subpct. (îi). Această verificare a eşantionării nu se aplică în cazul eşantionării automate. Autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. VII lit. a) subpct. (îi) compară eşantioanele de seminţe prelevate oficial cu cele din acelaşi lot de seminţe prelevate sub supraveghere oficială; f) nerespectarea dispoziţiilor interne ce reglementează examinarea sub supraveghere oficială, adoptate în conformitate cu prezentul ordin, atrage retragerea autorizării prevăzute la lit. a), în cazul în care se constată că inspectorii autorizaţi oficial nu au respectat, în mod deliberat sau din neglijenţă, normele care reglementează examinările oficiale, şi anularea oricărei certificări a seminţelor examinate, cu excepţia cazului în care se poate demonstra că seminţele respective respectă totuşi toate cerinţele corespunzătoare. (3) Procedurile, condiţiile şi regulile aplicabile eşantionării seminţelor sub supraveghere oficială pe teritoriul României sunt stabilite prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 451/2006 pentru aprobarea Procedurilor, condiţiilor şi regulilor privind acreditarea oficială a persoanelor pentru a preleva eşantioane de seminţe în vederea efectuării testelor de laborator sub supraveghere oficială. (4) În cursul examinării seminţelor în vederea certificării şi/sau a examinării seminţelor comerciale, eşantioanele sunt prelevate din loturi omogene, greutatea maximă a unui lot şi greutate minimă a unei probe fiind precizate în anexa nr. 3.  +  Articolul 9 (1) Sămânţa Bază, sămânţa Certificată şi sămânţa Comercială nu pot fi comercializate decât în loturi suficient de omogene şi în ambalaje închise şi dotate cu sistem de închidere şi marcare, conform prevederilor art. 10-12. (2) La comercializarea unor cantităţi mici de seminţe direct către utilizatorul final nu se aplică prevederile alin. (1) în ceea ce priveşte ambalajul, sistemul de închidere şi marcare.  +  Articolul 10 (1) Ambalajele seminţei Bază, ale seminţei Certificate şi ale seminţei Comerciale, în măsura în care sămânţa din ultimele două categorii nu se prezintă în ambalaj mic tip B, sunt închise în mod oficial sau sub control oficial, astfel încât să nu poată fi deschise fără deteriorarea sistemului de închidere sau fără ca eticheta oficială prevăzută la art. 11 alin. (1) sau ambalajul să nu prezinte urme de manipulare. (2) În vederea asigurării închiderii, sistemul de închidere presupune încorporarea etichetei menţionate anterior în acesta sau aplicarea unui sigiliu oficial. (3) În situaţia utilizării unui sistem de închidere de unică folosinţă măsurile prevăzute la alin. (2) sunt facultative. (4) Autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. VII lit. a) subpct. (i) constată dacă un anumit sistem de închidere corespunde sau nu dispoziţiilor alin. (1) şi (2). (5) Reînchiderile se fac numai în mod oficial sau sub control oficial, cu excepţia cazului fracţionării în ambalaje mici tip B. În acest caz, se menţionează pe eticheta prevăzută la art. 11 alin. (1) ultima reînchidere, data acesteia şi autoritatea competentă care a realizat-o. (6) Ambalajele mici tip B trebuie să fie închise astfel încât să nu poată fi deschise fără deteriorarea sistemului de închidere sau fără a lăsa urme evidente de manipulare pe etichetă sau pe ambalaj.  +  Articolul 11Ambalajele seminţei Bază, ale seminţei Certificate şi ale seminţei Comerciale, cu excepţia ultimelor două categorii ambalate sub forma de ambalaje mici tip B, trebuie: a) să fie prevăzute la exterior cu o etichetă oficială care nu a mai fost utilizată anterior, conform condiţiile stabilite în anexa nr. 4 lit. A şi ale cărei indicaţii sunt redactate în limba română sau în una dintre limbile oficiale ale Comunităţii Europene, după cum urmează:(i) culoarea etichetei trebuie să fie: albă pentru sămânţa Bază, albastră pentru sămânţa Certificată din prima generaţie obţinută din sămânţa Bază, roşie pentru sămânţa Certificată din generaţiile următoare seminţelor Bază şi maro pentru sămânţa Comercială;(îi) atunci când eticheta este prevăzută cu un orificiu, fixarea să se asigură în toate cazurile de un sigiliu oficial;(iii) dacă, în cazul prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), sămânţa Bază nu îndeplineşte condiţiile stabilite la anexa nr. 1 referitoare la facultatea germinativă, acest lucru trebuie menţionat pe etichetă;(iv) utilizarea etichetelor oficiale adezive trebuie să fie autorizată;(v) în conformitate cu procedura Comunităţii Europene se poate autoriza aplicarea pe ambalaj, sub control oficial, a indicaţiilor obligatorii, într-un mod rezistent la ştergere şi în funcţie de modelul etichetei; b) să conţină un prospect oficial de culoarea etichetei, care să cuprindă cel puţin indicaţiile prevăzute pentru etichetă în anexa nr. 4 lit. A pct. I lit. a) subpct. 3-5 şi pentru seminţele comerciale în anexa nr. 4 lit. A pct. I lit. b) subpct. 2, 4, şi 5. Prospectul este astfel constituit încât să nu poată fi confundat cu eticheta oficială prevăzută la lit. a). Prospectul nu mai este obligatoriu în cazul în care informaţiile respective sunt înscrise pe ambalaj şi nu pot fi şterse sau dacă, în conformitate cu lit. a), s-a folosit fie o etichetă adezivă, fie o etichetă fabricată dintr-un material rezistent.  +  Articolul 12 (1) Ambalajele mici tip B trebuie: a) să fie prevăzute la exterior cu o etichetă a furnizorului, cu o inscripţie tipărită sau imprimată în limba română sau în una dintre limbile oficiale ale Comunităţii, în conformitate cu anexa nr. 4 lit. B. La ambalajele transparente, această etichetă poate fi introdusă în interior, cu condiţia să fie citită direct prin ambalaj; în ceea ce priveşte culoarea etichetei, se aplică prevederile art. 11 lit. a); b) să fie prevăzute cu un număr de ordine atribuit în mod oficial şi aplicat fie în exterior, pe ambalaj, fie pe eticheta furnizorului prevăzută la lit. a). (2) În cazul folosirii unei viniete oficiale adezive, referitor la culoarea acesteia, se aplică dispoziţiile art. 11 lit. a). (3) Modalitatea de aplicare a numărului de ordine menţionat poate fi stabilită pe baza procedurii Comunităţii Europene. (4) Pentru marcarea ambalajelor mici tip B, condiţionate pe teritoriul României, se poate utiliza o vinietă oficială adezivă, care să conţină parţial informaţiile prevăzute în anexa nr. 4 lit. B. (5) În cazul prevăzut la alin. (2), marcarea prevăzută la alin. (1) lit. a) nu mai este obligatorie.  +  Articolul 13La cerere, ambalajele mici tip B de seminţe pot fi sigilate şi marcate oficial sau sub supraveghere oficială în conformitate cu art. 10 alin. (1) şi art. 11.  +  Articolul 14Controlul identităţii seminţelor este asigurat, în cazul ambalajelor mici, în special cu ocazia fracţionării loturilor de seminţe pe teritoriul României, prin închiderea acestora în mod oficial sau sub control oficial.  +  Articolul 15În cazul seminţelor aparţinând unei varietăţi care a fost modificată genetic, orice document sau etichetă, oficială sau neoficială, aplicată pe un lot de seminţe care însoţeşte lotul conform dispoziţiilor prezentului ordin, trebuie să indice în mod clar că varietatea a fost modificată genetic.  +  Articolul 16Orice tratament chimic aplicat asupra seminţei Bază, Certificată sau Comercială trebuie să fie menţionat fie pe eticheta oficială, fie pe eticheta furnizorului, precum şi pe ambalaj sau în interiorul acestuia.  +  Articolul 17 (1) Seminţele de plante furajere sub formă de amestecuri din diferite genuri, specii sau varietăţi se pot comercializa: a) dacă nu sunt destinate utilizării ca plante furajere, caz în care amestecul poate conţine seminţe de plante furajere şi seminţe de plante care nu sunt plante furajere în sensul prezentului ordin; b) dacă sunt destinate utilizării ca plante furajere, caz în care amestecul poate conţine seminţe de plante furajere din speciile enumerate în prezentul ordin, precum şi seminţe din specii de plante furajere, din specii de legume, cu excepţia soiurilor care nu sunt destinate utilizării ca plante furajere, prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. a) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune Directiva Consiliului 2002/53/CE din 13 iunie 2002 privind Catalogul comun al soiurilor de plante agricole, cu modificările şi completările ulterioare; c) dacă sunt destinate protecţiei mediului natural în cadrul conservării resurselor genetice, amestecul poate conţine seminţe de plante furajere şi seminţe de plante care nu sunt plante furajere, în sensul prezentului ordin. (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), diversele componente ale amestecului, în măsura în care ele aparţin uneia dintre speciile de plante furajere, cereale, oleaginoase, textile şi legume, trebuie să corespundă regulilor de comercializare care sunt aplicabile fiecărei specii, înainte de a se face amestecul. (3) Alte condiţii, inclusiv indicarea pe etichetă a autorizării tehnice acordate operatorilor economici care realizează amestecurile de seminţe, controlul producţiei de amestecuri, precum şi eşantionarea loturilor şi a amestecurilor produse, sunt stabilite în conformitate cu procedura Comunităţii Europene. (4) Amestecurilor de seminţe destinate utilizării ca plante furajere li se aplică prevederile art. 9-13 şi 16, cu condiţia ca etichetele să fie de culoare verde. (5) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. c) ambalajele mici tip A sunt considerate ambalaje mici tip B. Totuşi, pentru ambalajele mici tip A, numărul de ordine atribuit în mod oficial şi prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. (b) nu este obligatoriu.  +  Articolul 18 (1) În conformitate cu prevederile comunitare, autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. VII lit. a) subpct. (îi) poate decide să participe la experimentele temporare organizate în condiţiile determinate la nivel comunitar, în scopul îmbunătăţirii reglementărilor comunitare şi naţionale în vigoare. (2) În cadrul acestor experimente, România poate fi scutită de anumite obligaţii prevăzute în prezentul ordin. Obiectul acestor excepţii se defineşte în funcţie de condiţiile în care se aplică excepţiile. Durata unui astfel de experiment nu trebuie să depăşească 7 ani.  +  Articolul 19Autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. VII lit. a) subpct. (îi) se asigură că seminţele comercializate în conformitate cu prevederile prezentului ordin, fie obligatoriu, fie facultativ, nu sunt supuse, în ceea ce priveşte caracteristicile lor, condiţiile de examinare, marcare şi închidere, niciunor restricţii de comercializare, cu excepţia celor prevăzute în prezentul ordin.  +  Articolul 20Seminţele din generaţiile anterioare seminţei Bază (sămânţa Prebază), prevăzute la art. 4 lit. a), pot fi comercializate dacă: a) sunt controlate oficial de autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. VII lit. a) subpct. (îi), în conformitate cu dispoziţiile care se aplică certificării seminţelor Bază; b) sunt ambalate conform dispoziţiilor prezentului ordin; c) ambalajele poartă o etichetă oficială care să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:(i) autoritatea competentă pentru certificare pe teritoriul României (INCS) şi indicativul României (RO);(îi) numărul de referinţă al lotului;(iii) luna şi anul sigilării; sau(iv) luna şi anul ultimei eşantionări oficiale în vederea certificării;(v) specia, indicată cel puţin cu denumirea botanică, care poate figura sub forma abreviată şi fără numele autorilor, cu caractere române;(vi) denumirea varietăţii indicată cel puţin cu caractere române;(vii) menţiunea (sămânţă Prebază);(viii) numărul de generaţii anterioare seminţelor din categoria "sămânţă Certificată" şi "sămânţă Certificată din prima generaţie"; d) eticheta este de culoare albă, cu o dungă pe diagonală de culoare violet.  +  Articolul 21 (1) Sămânţa de plante furajere: a) provenită direct din sămânţa Bază sau din sămânţa Certificată oficial în unul sau mai multe state membre sau într-o ţară terţă, căreia i s-a acordat echivalenţă, în conformitate cu prevederile Comunităţii Europene sau provenită direct din încrucişarea seminţei Bază, certificată oficial într-un stat membru, cu sămânţa Bază certificată oficial în una dintre aceste ţări terţe; şi b) recoltată într-un alt stat membrutrebuie, la cerere şi fără a se aduce atingere dispoziţiilor Ordinului ministrului agriculturii, pădurii şi dezvoltării rurale nr. 1.348/2005, cu modificările şi completările ulterioare, să fie certificată oficial ca sămânţă Certificată în fiecare stat membru, în cazul în care aceste seminţe au fost supuse unei inspecţii în câmp în conformitate cu condiţiile prevăzute la anexa nr. 1 pentru categoria în cauză şi în cazul în care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale, respectarea condiţiilor prevăzute la anexa nr. 2 pentru aceeaşi categorie. (2) Seminţele care au fost obţinute direct din seminţe certificate oficial din generaţiile anterioare seminţei Bază pot fi certificate oficial ca sămânţă Bază, în cazul în care s-au respectat condiţiile menţionate pentru această categorie. (3) Seminţele de plante furajere care au fost recoltate pe teritoriul unui stat membru şi urmează să fie certificate conform dispoziţiilor alin. (1) trebuie: a) să fie ambalate şi etichetate cu o etichetă oficială care îndeplineşte condiţiile stabilite de anexa nr. 5 lit. A , conform dispoziţiilor art. 10 alin. (1); b) să fie însoţite de un document oficial îndeplinind condiţiile stabilite la anexa nr. 5 lit. B. (4) Dispoziţiile alin. (3) lit. a) nu se aplică dacă inspecţia în câmp şi eliberarea documentelor pentru aceste seminţe necertificate final, în vederea certificării lor, precum şi certificarea finală se fac de către aceeaşi autoritate competentă sau dacă autorităţile competente se pun de acord cu această scutire. (5) Seminţele de plante furajere recoltate dintr-o ţară terţă sunt certificate oficial, la cerere, în cazul în care: a) au fost obţinute direct din:(i) sămânţă Bază sau sămânţă Certificată în mod oficial fie în unul sau mai multe state membre, fie într-o ţară terţă căreia i s-a acordat echivalenţă în conformitate cu procedura Comunităţii Europene;(îi) multiplicarea seminţelor Bază certificate oficial într-un stat membru cu seminţe Bază certificate oficial într-o ţară terţă prevăzută la pct. (i); b) au fost supuse unei inspecţii în câmp care satisface condiţiile prevăzute într-o decizie de echivalenţă adoptată în conformitate cu procedura Comunităţii Europene pentru categoria respectivă; c) examinarea oficială a demonstrat respectarea condiţiilor stabilite în anexa nr. 2 pentru aceeaşi categorie.  +  Articolul 22 (1) Pentru a depăşi toate dificultăţile temporare de aprovizionare generală cu sămânţă Bază, sămânţă Certificată sau sămânţă Comercială, care nu pot fi rezolvate altfel pe teritoriul României, se poate autoriza, pentru o perioadă determinată, comercializarea, în cantităţile necesare pentru rezolvarea problemelor de aprovizionare, a seminţelor unei categorii supuse cerinţelor mai puţin stricte sau a seminţelor unei varietăţi care nu figurează în Catalogul comun al soiurilor de specii de plante agricole sau în Catalogul naţional al soiurilor de plante de cultură din România. (2) Pentru o categorie de seminţe aparţinând unei varietăţi determinate, eticheta oficială este aceea prevăzută pentru categoria corespunzătoare, iar pentru seminţele varietăţilor care nu figurează în cataloagele prevăzute la alin. (1), eticheta oficială este aceea prevăzută pentru seminţele comercializate, de culoare maro, care indică în toate cazurile că seminţele respective sunt dintr-o categorie cu cerinţe mai puţin stricte.  +  Articolul 23Prezentul ordin nu se aplică seminţelor de plante furajere dacă se dovedeşte că acestea sunt destinate exportului în ţări terţe.  +  Articolul 24 (1) Seminţele de plante furajere se controlează oficial în cursul comercializării, cel puţin prin sondaj, pentru verificarea conformităţii cu cerinţele şi condiţiile prevăzute prin prezentul ordin. (2) Fără a prejudicia libera circulaţie a seminţelor în cadrul Uniunii Europene, la comercializarea seminţelor importate din ţări terţe, în cantităţi mai mari de 2 kg, trebuie să fie furnizate informaţiile privind: a) specia; b) varietatea; c) categoria; d) ţara producătoare şi autoritatea competentă pentru certificare; e) ţara expeditoare; f) importatorul; g) cantitatea de seminţe. (3) Procedura furnizării informaţiilor prevăzute la alin. (2) se stabileşte la nivel comunitar.  +  Articolul 25Prezentul ordin nu aduce atingere dispoziţiilor contrare din legislaţia naţională, dacă acestea sunt justificate prin motive privind sănătatea şi viaţa persoanelor şi animalelor, conservarea plantelor sau protecţia proprietăţii industriale şi comerciale.  +  Articolul 26Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 iulie 2010.  +  Articolul 27La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.263/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calităţii şi comercializarea seminţelor de plante furajere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 14 bis din 6 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului 66/401/CEE din 14 iunie 1966 privind comercializarea seminţelor de plante furajere, ultima dată amendată prin Directiva 2009/74/CE a Comisiei din 26 iunie 2009 de modificare a directivelor 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE şi 2002/57/CE ale Consiliului în ce priveşte denumirile botanice ale plantelor, denumirile ştiinţifice ale altor organisme, precum şi a anumitor anexe la directivele 66/401/CEE, 66/402/CEE şi 2002/57/CE ca urmare a progreselor ştiinţifice şi tehnice.Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Mihail DumitruBucureşti, 29 iunie 2010.Nr. 155.  +  Anexa 1CONDIŢIILEpe care trebuie să le îndeplinească cultura1. Culturile premergătoare în câmp nu au fost incompatibile cu producerea de seminţe a speciilor şi soiurilor de cultură, iar câmpul de producere este suficient de liber de plante incompatibile rămase din culturile precedente.2. Cultura corespunde următoarelor norme în ceea ce priveşte distanţele în raport cu sursele de polen vecine care pot provoca o polenizare străină nedorită:
  Cultura Distanţa minimă
  Brassica spp., Phacelia tanacetifolia:
  - pentru producerea de sămânţă Bază 400 m
  - pentru producerea de sămânţă Certificată 200 m
  Specii sau soiuri, altele decât Brassica spp., Phacelia tanacetifolia, Pisum sativum, soiuri de Poa pratensis menţionate la pct. 4 lit. c):
  - pentru producerea de sămânţă destinată a fi multiplicată, într-o cultură seminceră de până la 2 ha; 200 m
  - pentru producerea de sămânţă destinată a fi multiplicată, într-o cultură seminceră de peste 2 ha 100 m
  - pentru producerea de sămânţă destinată producţiei de plante furajere, într-o cultură seminceră de până la 2 ha 100 m
  - pentru producerea de sămânţă destinată producţiei de plante furajere, într-o cultură seminceră de peste 2 ha 50 m
  Există posibilitatea ca aceste distanţe să nu fie respectate atunci când există o protecţie suficientă împotriva oricărei polenizări străine nedorite.3. Plantele din alte specii ale căror seminţe sunt greu de deosebit de seminţele culturii în cauză, în cursul analizelor de laborator, nu sunt tolerate decât în cantitate limitată.În special, culturile speciilor de Lolium sau xFestulolium vor îndeplini următoarele condiţii: numărul de plante dintr-o specie de Lolium sau xFestulolium care nu sunt conforme cu soiul culturii nu trebuie să depăşească:- 1 la 50 mp pentru producerea de sămânţă Bază;- 1 la 10 mp pentru producerea de sămânţă Certificată.4. Cultura trebuie să aibă suficientă identitate şi puritate a soiului. a) Culturile, altele decât cele din speciile Pisum sativum, Vicia faba, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala sau de Poa pratensis, îndeplinesc următoarele condiţii: numărul de plante din această cultură, care pot fi recunoscute ca necorespunzătoare în mod clar soiului, nu depăşeşte:- 1 la 30 mp pentru producerea de sămânţă Bază;- 1 la 10 mp pentru producerea de sămânţă Certificată. b) Pentru Poa pratensis, numărul plantelor de cultură care sunt recunoscute ca fiind evident neconforme cu soiul nu trebuie să depăşească:- 1 la 20 mp pentru producerea de sămânţă Bază;- 4 la 10 mp pentru producerea de sămânţă Certificată.Cu toate acestea, în cazul soiurilor care sunt oficial clasificate ca "soiuri apomictice monoclonale" conform procedurilor admise, pot fi considerate ca acceptabile cel mult 6 plante la fiecare 10 mp, recunoscute ca fiind neconforme cu soiul, din punctul de vedere al normelor menţionate anterior, în culturile de producere pentru sămânţa Certificată.Autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. VII lit. a) subpct. (i) din ordin poate autoriza evaluarea respectării standardelor de puritate varietală pentru culturile de Poa pratensis care aparţin acestor soiuri, fără să se bazeze exclusiv pe rezultatele inspecţiei în câmp, efectuate în conformitate cu pct. 6 din prezenta anexă, în cazul în care conformitatea cu standardele de puritate varietală stabilite în anexa nr. 2 la ordin sunt garantate clar prin testarea corespunzătoare a seminţelor sau prin alte mijloace adecvate. c) Pentru speciile de Pisum sativum, Vicia faba, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala se aplică doar prima prevedere, cultura să aibă suficientă identitate şi puritate a soiurilor.5. Prezenţa organismelor dăunătoare care reduc valoarea de utilizare a seminţelor nu este tolerată decât la nivelul minim.6. Îndeplinirea normelor menţionate anterior sau a altor condiţii se examinează, în cazul seminţelor Bază, în timpul inspecţiilor oficiale în câmp, iar în cazul seminţelor Certificate, fie în cadrul inspecţiilor oficiale în câmp, fie în cadrul inspecţiilor efectuate sub supraveghere oficială.Inspecţiile în câmp se efectuează în conformitate cu următoarele condiţii:A. Starea culturii şi stadiul de dezvoltare a culturii permit efectuarea unei examinări satisfăcătoare.B. Se efectuează cel puţin o inspecţie în câmp.C. Mărimea, numărul şi distribuţia sondajelor elementare care trebuie inspectate în câmp pentru a verifica respectarea condiţiilor prevăzute în această anexă se determină cu metode corespunzătoare.
   +  Anexa 2CONDIŢIILEpe care trebuie să le îndeplinească sămânţaI. Sămânţa Certificată1. Sămânţa are suficientă identitate şi puritate varietală a soiului.Mai exact, sămânţa provenită de la speciile enumerate mai jos îndeplineşte normele sau condiţiile descrise în continuare.Puritatea minimă a soiului este:
  Cultura Distanţa minimă
  Poa pratensis, soiuri menţionate în partea a doua a celei de a treia propoziţii a pct. 4 din anexa nr. 1 la ordin, Brassica napus var. napobrassica şi Brassica oleracea convar. acephala 98%
  Pisum sativum, Vicia faba:
  - sămânţă Certificată din prima generaţie (C1) 99%
  - sămânţă Certificată din a doua generaţie (C2) 98%
  Puritatea minimă a soiului se examinează în principal prin inspecţii în câmp, efectuate conform condiţiilor menţionate în anexa nr. 1 la ordin.2. Seminţele îndeplinesc următoarele norme sau condiţii în ceea ce priveşte facultatea germinativă, puritatea specifică şi conţinutul în seminţe de alte specii de plante, incluzând prezenţa de seminţe amare în soiurile dulci de Lupinus spp.:Sigla A. Tabel
    SpeciaGerminaţiaPuritatea fizicăConţinutul maxim de seminţe din alte specii de plante numeric într-un eşantion de greutatea prevăzută în coloana 4 a Anexei nr. 3 (total pe coloană)Condiţii privind conţinutul de seminţe de Lupinus spp., de altă culoare sau de Lupin amar
    Germi- naţia minimă (% de seminţe pure)Conţi- nutul maxim de seminţe tari (% de seminţe pure)Puritatea fizică minimă (% din greutate)Conţinutul maxim de seminţe din alte specii de plante (% din greutate)
    TotalO singură specieElytrigia repensAlopecurus myosur- oidesMelilotus spp.Raphanus raphanis- trumSinapis arvensisAvena fatua Avena sterilisCuscuta spp.Rumex spp. altele decât Rumex acetosella şi Rumex maritimus
    123456789101112131415
    POACEAE (GRAMINEAE)
    Agrostis canina75 (a)   902,01,00,30,3       00 (j)(k)2 (n)  
    Agrostis capillaris75 (a)   902,01,00,30,3       00 (j)(k)2 (n)  
    Agrostis gigantea80 (a)   902,01,00,30,3       00 (j)(k)2 (n)  
    Agrostis stolonifera75 (a)   902,01,00,30,3       00 (j)(k)2 (n)  
    Alopecurus pratensis70 (a)   752,51,0 (f)0,30,3       00 (j)(k)5 (n)  
    Arrhenatherum elatius75 (a)   903,01,0 (f)0,50,3       0 (g)0 (j)(k)5 (n)  
    Bromus catharticus75 (a)   971,51,00,50,3       0 (g)0 (j)(k)10 (n)  
    Bromus sitchensis75 (a)   971,51,00,50,3       0 (g)0 (j)(k)10 (n)  
    Cynodon dactylon70 (a)   902,01,00,30,3       00 (j)(k)2  
    Dactylis glomerata80 (a)   901,51,00,30,3       00 (j)(k)5 (n)  
    Festuca arundinacea80 (a)   951,51,00,50,3       00 (j)(k)5 (n)  
    Festuca filiformis75 (a)   852,01,00,50,3       00 (j)(k)5 (n)  
    Festuca ovina75 (a)   852,01,00,50,3       00 (j)(k)5 (n)  
    Festuca pratensis80 (a)   951,51,00,50,3       00 (j)(k)5 (n)  
    Festuca rubra75 (a)   901,51,00,50,3       00 (j)(k)5 (n)  
    Festuca trachyphylla75 (a)   852,01,00,50,3       00 (j)(k)5 (n)  
    x Festulolium75 (a)   961,51,00,50,3       00 (j)(k)5 (n)  
    Lolium multiflorum75 (a)   961,51,00,50,3       00 (j)(k)5 (n)  
    Lolium perenne80 (a)   961,51,00,50,3       00 (j)(k)5 (n)  
    Lolium x boucheanum75 (a)   961,51,00,50,3       00 (j)(k)5 (n)  
    Phalaris aquatica75 (a)   961,51,00,30,3       00 (j)(k)5  
    Phleum nodosum80 (a)   961,51,00,30,3       00 (k)5  
    Phleum pratense80 (a)   961,51,00,30,3       00 (k)5  
    Poa annua75 (a)   852,0 (c)1,0 (c)0,30,3       00 (j)(k)5 (n)  
    Poa nemoralis75 (a)   852,0 (c)1,0 (c)0,30,3       00 (j)(k)2 (n)  
    Poa palustris75 (a)   852,0 (c)1,0 (c)0,30,3       00 (j)(k)2 (n)  
    Poa pratensis75 (a)   852,0 (c)1,0 (c)0,30,3       00 (j)(k)2 (n)  
    Poa trivialis75 (a)   852,0 (c)1,0 (c)0,30,3       00 (j)(k)2 (n)  
    Trisetum flavescens70 (a)   753,01,0 (f)0,30,3       0 (h)0 (j)(k)2 (n)  
    FABACEAE (LEGUMINOSAE)
    Galega orientalis6040972,01,5     0,3     00 (l)(m)10 (n)  
    Hedysarum coronarium75 (a)(b)30952,51,0     0,3     00 (k)5  
    Lotus corniculatus75 (a)(b)40951,8 (d)1,0 (d)     0,3     00 (l)(m)10  
    Lupinus albus80 (a)(b)20980,5 (e)0,3 (e)     0,3     0 (i)0 (j)5 (n)(o)(p)
    Lupinus angustifolius75 (a)(b)20980,5 (e)0,3 (e)     0,3     0 (i)0 (j)5 (n)(o)(p)
    Lupinus luteus80 (a)(b)20980,5 (e)0,3 (e)     0,3     0 (i)0 (j)5 (n)(o)(p)
    Medicago lupulina80 (a)(b)20971,51,0     0,3     00 (l)(m)10  
    Medicago sativa80 (a)(b)40971,51,0     0,3     00 (l)(m)10  
    Medicago x varia80 (a)(b)40971,51,0     0,3     00 (l)(m)10  
    Onobrychis viciifolia75 (a)(b)20952,51,0     0,3     00 (j)5  
    Pisum sativum80 (a)   980,50,3     0,3     00 (j)5 (n)  
    Trifolium alexandrinum80 (a)(b)20971,51,0     0,3     00 (l)(m)10  
    Trifolium hybridum80 (a)(b)20971,51,0     0,3     00 (l)(m)10  
    Trifolium incarnatum75 (a)(b)20971,51,0     0,3     00 (l)(m)10  
    Trifolium pratense80 (a)(b)20971,51,0     0,3     00 (l)(m)10  
    Trifolium repens80 (a)(b)40971,51,0     0,3     00 (l)(m)10  
    Trifolium resupinatum80 (a)(b)20971,51,0     0,3     00 (l)(m)10  
    Trigonella foenumgraecum80 (a)   951,00,5     0,3     00 (j)5  
    Vicia faba80 (a)(b)5980,50,3     0,3     00 (j)5 (n)  
    Vicia pannonica85 (a)(b)20981,0 (e)0,5 (e)     0,3     0 (i)0 (j)5 (n)  
    Vicia sativa85 (a)(b)20981,0 (e)0,5 (e)     0,3     0 (i)0 (j)5 (n)  
    Vicia villosa85 (a)(b)20981,0 (e)0,5 (e)     0,3     0 (i)0 (j)5 (n)  
    ALTE SPECII
    Brassica napus var. napobrassica80 (a)   981,00,5       0,30,300 (j)(k)5  
    Brassica oleracea convar. acephala var. medullosa + var. viridis75 (a)   981,00,5       0,30,300 (j)(k)10  
    Phacelia tanacetifolia80 (a)   961,00,5           00 (j)(k)    
    Raphanus sativus var. oleiformis80 (a)   971,00,5       0,30,300 (j)5  
  B. Norme sau alte condiţii aplicabile atunci când se face referire la ele în tabelul prevăzut la pct. I subpct. 2 lit. A: a) Se consideră seminţe germinate toate seminţele proaspete şi sănătoase negerminate după pretratare. b) Până la conţinutul maxim stabilit, seminţele tari prezente se consideră seminţe care pot germina. c) Nu se consideră impuritate un conţinut maxim total de 0,8% din greutate de seminţe de alte specii Poa. d) Nu se consideră impuritate un conţinut maxim de 1% din greutate de seminţe de Trifolium pratense. e) Nu se consideră impuritate un conţinut maxim total de 0,5% din greutate de seminţe de Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa într-o altă specie relevantă. f) Procentajul maxim indicat din greutatea de seminţe dintr-o singură specie nu se aplică seminţelor de Poa spp. g) Nu se consideră impuritate un conţinut maxim total de două seminţe de Avena fatua şi Avena sterilis într-un eşantion cu greutatea stabilită, dacă un al doilea eşantion de aceeaşi greutate nu conţine seminţe din aceste specii. h) Nu se consideră impuritate prezenţa unei singure seminţe de Avena fatua şi Avena sterilis într-un eşantion cu greutatea stabilită, dacă un al doilea eşantion cu o greutate de două ori mai mare decât cea stabilită nu conţine seminţe din aceste specii. i) Numărarea seminţelor de Avena fatua şi Avena sterilis nu este necesară, cu excepţia situaţiei în care există îndoieli cu privire la respectarea condiţiilor menţionate în coloana 12. j) Numărarea seminţelor de Cuscuta spp. nu este necesară, cu excepţia situaţiei în care există îndoieli cu privire la respectarea condiţiilor menţionate în coloana 13. k) Nu se consideră impuritate prezenţa unei singure seminţe de Cuscuta spp. într-un eşantion cu greutatea stabilită, dacă un al doilea eşantion de aceeaşi greutate nu conţine seminţe de Cuscuta spp. l) Greutatea eşantionului pentru numărarea seminţelor de Cuscuta spp. este de două ori mai mare decât greutatea menţionată în coloana 4 din anexa nr. 3 la ordin pentru speciile relevante. m) Nu se consideră impuritate prezenţa unei singure seminţe de Cuscuta spp. într-un eşantion cu greutate stabilită, dacă un al doilea eşantion cu greutate de două ori mai mare decât greutatea stabilită nu conţine seminţe de Cuscuta spp. n) Numărarea seminţelor de Rumex spp., altele decât Rumex acetosella şi Rumex maritimus, nu este necesară, cu excepţia situaţiei în care există îndoieli cu privire la respectarea condiţiilor menţionate în coloana 14. o) Procentul numărului de seminţe de Lupinus spp. de o altă culoare nu trebuie să depăşească:- 2% în lupinul amar;- 1% în Lupinus spp., altele decât lupinul amar. p) Procentul numărului de seminţe amare în soiurile de Lupinus spp. nu trebuie să depăşească 2,5%.3. Organismele dăunătoare care reduc utilitatea seminţelor trebuie să fie la un nivel cât mai redus posibil.II. Sămânţa BazăSub rezerva respectării dispoziţiilor de mai jos, seminţei Bază i se aplică condiţiile menţionate la pct. I.1. Seminţele de Pisum sativum, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala, Vicia faba şi din soiurile de Poa pratensis, la care se face referire la pct. 4 din anexa nr. 1 la ordin, se conformează următoarelor standarde sau condiţii: puritatea minimă a soiului este de 99,7%.Puritatea minimă a soiului se examinează în principal prin inspecţii în câmp, efectuate conform condiţiilor menţionate în anexa nr. 1 la ordin.2. Seminţele îndeplinesc următoarele alte norme sau condiţii:A. Tabel
    SpeculeConţinutul maxim de alte specii de planteAlte norme sau condiţii
    Total (% din greutate)Conţinutul numeric într-uu eşantion de greutatea prevăzută în coloana 4 a Anexei nr. 3 (total pe coloană)
    O singură specieRumex spp. altele decât Rumex acetosella şi Rumex maritimusElytrigia repensAlopecurus myosuroidesMelilotus spp.
    12345678
    POACEAE (GRAMINEAE)              
    Agrostis canina0,320111   (j)
    Agrostis capillaris0,320111   (j)
    Agrostis gigantea0,320111   (j)
    Agrostis stolonifera0,320111   (j)
    Alopecurus pratensis0,320 (a)255   (j)
    Arrhenatherum elatius0,320 (a)255   (i)(j)
    Bromus catharticus0,420555   (j)
    Bromus sitchensis0,420555   (j)
    Cynodon dactylon0,320 (a)111   (j)
    Dactylis glomerata0,320 (a)255   (j)
    Festuca arundinacea0,320 (a)255   (j)
    Festuca filiformis0,320 (a)255   (j)
    Festuca ovina0,320 (a)255   (j)
    Festuca pratensis0,320 (a)255   (j)
    Festuca rubra0,320 (a)255   (j)
    Festuca trachyphylla0,320 (a)255   (j)
    x Festulolium0,320 (a)255   (j)
    Lolium multiflorum0,320 (a)255   (j)
    Lolium perenne0,320 (a)255   (j)
    Lolium x boucheanum0,320 (a)255   (j)
    Phalaris aquatica0,320255   (j)
    Phleum nodosum0,320211   (j)
    Phleum pratense0,320211   (j)
    Poa annua0,320 (b)111   (f)(j)
    Poa nemoralis0,320 (b)111   (f)(j)
    Poa palustris0.320 (b)111   (f)(j)
    Poa pratensis0,320 (b)111   (f)(j)
    Poa trivialis0,320 (b)111   (f)(j)
    Trisetum flavescens0,320 (c)111   (i)(j)
    FABACEAE (LEGUMINOSAE)        
    Galega orientalis0,3202     0 (e)(j)
    Hedysarum coronarium0,3202     0 (e)(i)
    Lotus corniculatus0,3203     0 (e)(g)(j)
    Lupinus albus0,3202     0 (d)(h)(k)
    Lupinus angustifolius0,3202     0 (d)(h)(k)
    Lupinus luteus0,3202     0 (d)(h)(k)
    Medicago lupulina0,3205     0 (e)(j)
    Medicago sativa0.3203     0 (e)(j)
    Medicago x varia0,3203     0 (e)(j)
    Onobrychis viciifolia0,3202     0 (d)  
    Pisum sativum0,3202     0 (d)  
    Trifolium alexandrinum0,3203     0 (e)(j)
    Trifolium hybridum0,3203     0 (e)(j)
    Trifolium incarnatum0,3203     0 (e)(j)
    Trifolium pratense0,3205     0 (e)(j)
    Trifolium repens0,3205     0 (e)(j)
    Trifolium resupinatum0,3203     0 (e)(j)
    Trigonella foenumgraecum0,3202     0 (d)  
    Vicia faba0,3202     0 (d)  
    Vicia pannonica0,3202     0 (d)(h)
    Vicia sativa0,3202     0 (d)(h)
    Vicia villosa0,3202     0 (d)(h)
    ALTE SPECII              
    Brassica napus var. napobrassica0,3202       (j)
    Brassica oleracea convar. acephala var. medullosa + var. viridis0,3203       (j)
    Phacelia tanacetifolia0,320          
    Raphanus sativus var. oleiformis0,3202        
  B. Norme sau alte condiţii aplicabile atunci când se face referire la ele în tabelul prevăzut la pct. II subpct. 2 lit. A: a) Un conţinut total maxim de 80 de seminţe de Poa spp. nu se consideră impuritate. b) Condiţia menţionată în coloana 3 nu este aplicabilă seminţelor de Poa spp. Conţinutul total maxim de seminţe de Poa spp. din alte specii decât cea examinată nu trebuie să depăşească una într-un eşantion de 500 de seminţe. c) Un conţinut total maxim de 20 de seminţe de Poa spp. nu se consideră impuritate. d) Numărarea seminţelor de Melilotus spp. nu este necesară, cu excepţia situaţiei în care există îndoieli cu privire la respectarea condiţiilor menţionate în coloana 7. e) Nu se consideră impuritate prezenţa unei singure seminţe de Melilotus spp. într-un eşantion cu greutatea stabilită, dacă un al doilea eşantion cu o greutate de două ori mai mare decât cea stabilită nu conţine seminţe de Melilotus spp. f) Condiţia c) prevăzută la pct. I subpct. 2 nu se aplică. g) Condiţia d) prevăzută la pct. I subpct. 2 nu se aplică. h) Condiţia e) prevăzută la pct. I subpct. 2 nu se aplică. i) Condiţia f) prevăzută la pct. I subpct. 2 nu se aplică. j) Condiţiile k) şi m) prevăzute la pct. I subpct. 2 nu se aplică. k) Procentul numărului de seminţe de lupin amar în celelalte varietăţi de Lupinus spp. nu trebuie să fie mai mare de 1%.III. Seminţe ComercialeSub rezerva respectării dispoziţiilor de mai jos, condiţiile menţionate la pct. I subpct. 2 şi 3 se aplică seminţelor Comerciale:1. Procentele din greutate menţionate în coloanele 5 şi 6 ale tabelului prevăzut la pct. I subpct 2 lit. A se măresc cu 1%.2. Pentru Poa annua, un conţinut total maxim de 10% din greutate de seminţe de alte specii de Poa nu se consideră impuritate.3. Pentru Poa spp., altele decât Poa annua, un conţinut total maxim de 3% din greutate de seminţe din alte specii de Poa nu se consideră impuritate.4. Pentru Hedysarum coronarium un conţinut total maxim de 1% din greutate de seminţe de Melilotus spp. nu se consideră impuritate.5. Condiţia d) prevăzută la pct. I subpct. 2 nu este aplicabilă pentru Lotus corniculatus.6. Pentru Lupinus spp.: a) puritatea specifică minimă este de 97% din greutate; b) procentul numărului de seminţe de Lupinus spp. de altă culoare nu trebuie să depăşească:- 4% în lupinul amar;- 2% în Lupinus spp., altele decât lupinul amar.7. Pentru Vicia spp., un conţinut total maxim de 6% din greutate de seminţe de Vicia pannonica, Vicia villosa sau de specii cultivate aparţinând altor specii corespondente nu se consideră impuritate.8. Pentru Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa puritatea fizică minimă este de 97% din greutate.
   +  Anexa 3GREUTATEAloturilor şi a eşantioanelor
  Speciile Greutatea maximă a unui lot (tone) Greutatea minimă a unui eşantion prelevată dintr-un lot (grame) Greutatea eşanti- onului pentru numărările prevăzute în coloanele 12-14 din anexa nr. 2 pct. 1 subpct. 2 lit. A şi coloanele 3-7 din anexa nr. 2 pct. II subpct. 2 lit. A (grame)
  1 2 3 4
  POACEAE (GRAMINEE )
  Agrostis canina 10 50 5
  Agrostis capillaris 10 50 5
  Agrostis gigantea 10 50 5
  Agrostis stolonifera 10 50 5
  Alopecurus pratensis 10 100 30
  Arrhenatherum elatius 10 200 80
  Bromus catharticus 10 200 200
  Bromus sitchensis 10 200 200
  Cynodon dactylon 10 50 5
  Dactylis glomerata 10 100 30
  Festuca arundinacea 10 100 50
  Festuca filiformis 10 100 30
  Festuca ovina 10 100 30
  Festuca pratensis 10 100 50
  Festuca rubra 10 100 30
  Festuca trachyphylla 10 100 30
  x Festulolium 10 200 60
  Lolium multiflorum 10 200 60
  Lolium perenne 10 200 60
  Lolium x boucheanum 10 200 60
  Phalaris aquatica 10 100 50
  Phleum nodosum 10 50 10
  Phleum pratense 10 50 10
  Poa annua 10 50 10
  Poa nemoralis 10 50 5
  Poa palustris 10 50 5
  Poa pratensis 10 50 5
  Poa trivialis 10 50 5
  Trisetum flavescens 10 50 5
  FABACEAE (LEGUMINOASAE)
  Galega orientalis 10 250 200
  Hedysarum coronarium
  - fruct 10 1000 300
  - seminţe 10 400 120
  Lotus corniculatus 10 200 30
  Lupinus albus 30 1000 1000
  Lupinus angustifolius 30 1000 1000
  Lupinus luteus 30 1000 1000
  Medicago lupulina 10 300 50
  Medicago sativa 10 300 50
  Medicago x varia 10 300 50
  Onobrychis viciifolia
  - fruct 10 600 600
  - seminţe 10 400 400
  Pisum sativum 30 1000 1000
  Trifolium alexandrinum 10 400 60
  Trifolium hybridum 10 200 20
  Trifolium incarnatum 10 500 80
  Trifolium pratense 10 300 50
  Trifolium repens 10 200 20
  Trifolium resupinatum 10 200 20
  Trigonella foenum-graecum 10 500 450
  Vicia faba 30 1000 1000
  Vicia pannonica 30 1000 1000
  Vicia sativa 30 1000 1000
  Vicia villosa 30 1000 1000
  ALTE SPECII
  Brassica napus var. napobrassica 10 200 100
  Brassica oleracea convar. acephala 10 200 100
  Phacelia tanacetifolia 10 300 40
  Raphanus sativus var. oleiformis 10 300 300
  Greutatea maximă a unui lot nu trebuie să fie depăşită cu mai mult de 5%.
   +  Anexa 4MARCAREAA. Eticheta oficialăI. Indicaţii obligatorii a) Pentru sămânţa Bază şi pentru sămânţa Certificată:1. "Reguli şi norme CE"2. Autoritatea de certificare prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. VII lit. a) subpct. (i) din ordin (INCS) şi România sau sigla acesteia, RO3. Numărul de referinţă al lotului4. Luna şi anul închiderii, exprimate prin menţiunea: "închis...(luna şi anul)" sau luna şi anul ultimei eşantionări oficiale în vederea certificării, exprimate prin menţiunea: "închis...(luna şi anul)"5. Specia, indicată cel puţin cu denumirea botanică, care poate figura sub formă prescurtată şi fără numele autorilor, în limba latină; în cazul lui xFestulolium, se indică numele speciilor aparţinând tipului Festuca şi Lolium.6. Soiul, indicat cel puţin în latină7. Categoria8. Ţara producătoare9. Greutatea netă sau brută declarată sau numărul declarat de seminţe pure10. În cazul indicării greutăţii şi utilizării pesticidelor granulate, a substanţelor de drajare sau a unor aditivi solizi, indicarea naturii aditivului, precum şi a raportului aproximativ dintre greutatea seminţelor pure şi greutatea totală11. Pentru sămânţa Certificată din a doua generaţie şi din generaţiile următoare obţinută din sămânţa Bază se specifică numărul generaţiilor obţinute din sămânţa Bază12. La seminţele din soiurile de graminee care nu au fost supuse unei testări a valorii culturale şi a valorii de utilizare, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) lit. a) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole, cu modificările ulterioare, care transpune Directiva 2002/53/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind Catalogul comun al soiurilor de plante agricole, se trece menţiunea: "nu este destinată producţiei de plante furajere".13. În cazul în care cel puţin germinaţia a fost supusă unei noi analize, pot fi menţionate cuvintele "reanalizat... (luna şi anul)", precum şi serviciul responsabil pentru această repetare a analizei. Indicaţiile respective pot fi furnizate pe o vinietă adezivă oficială, aplicată pe eticheta oficială.14. În conformitate cu procedura Comunităţii Europene, autoritatea competentă din România prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. VII lit. a) subpct. (îi) din ordin poate fi scutită de obligaţia de a indica denumirea botanică pentru anumite specii şi, după caz, pentru perioade limitate, atunci când s-a stabilit că neajunsurile rezultate din respectarea acestei obligaţii depăşesc avantajele scontate ale comercializării seminţelor. b) Pentru sămânţa Comercială:1. "Reguli şi norme CE"2. "Sămânţă Comercială (necertificate pentru soiul respectiv)"3. Autoritatea de certificare prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. VII lit. a) subpct. (i) din ordin (INCS) şi România sau sigla acesteia, RO4. Numărul de referinţă al lotului5. Luna şi anul închiderii exprimate prin menţiunea: "închis..." (luna şi anul) sau luna şi anul ultimei eşantionări oficiale de probe în vederea deciziei pentru aprobarea ca seminţe comerciale, exprimate prin menţiunea: "eşantionat..." (luna şi anul)6. Specia, indicată cel puţin prin denumirea botanică, care poate figura sub formă prescurtată şi fără numele autorilor, în latină7. Regiunea producătoare8. Greutatea netă sau brută declarată sau numărul declarat de glomerule sau de seminţe pure9. În cazul indicării greutăţii şi utilizării pesticidelor granulate, a substanţelor de drajare sau al unor aditivi solizi, indicarea naturii aditivului, precum şi a raportului aproximativ dintre greutatea glomerulelor sau seminţelor pure şi greutatea totală10. În cazul în care cel puţin germinaţia a fost supusă unei noi analize, pot fi menţionate cuvintele "reanalizat... (luna şi anul)", precum şi autoritatea responsabilă pentru această repetare a analizei. Indicaţiile respective pot fi furnizate pe o vinietă adezivă oficială, aplicată pe eticheta oficială11. În conformitate cu procedurile Comunităţii, autoritatea competentă poate fi scutită de obligaţia de a indica denumirea botanică pentru anumite specii şi, după caz, pentru perioade limitate, atunci când s-a stabilit că neajunsurile rezultate din respectarea acestei obligaţii depăşesc avantajele scontate ale comercializării seminţelor. c) Pentru amestecurile de seminţe:1. "Amestecul de seminţe destinat ......(utilizarea prevăzută)"2. Autoritatea de certificare prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. VII lit. a) subpct. (îi) din ordin care a efectuat închiderea ambalajului şi România sau sigla acesteia, RO3. Numărul de referinţă al lotului4. Luna şi anul sigilării exprimate prin menţiunea: "închis .... (luna şi anul)"5. Proporţia de greutate a diferiţilor componenţi, indicată în funcţie de specie şi, după caz, în funcţie de soi, şi, în ambele cazuri, cel puţin în latină; menţionarea denumirii amestecului este suficientă atunci când proporţia de greutate este adusă la cunoştinţa cumpărătorului în scris şi dacă ea a fost înregistrată în mod oficial. În cazul x Festulolium, se indică numele speciilor aparţinând tipului Festuca şi Lolium. În ceea ce priveşte lupinul, trebuie specificat dacă este vorba despre lupin amar sau lupin dulce.6. Greutatea netă sau brută declarată sau numărul declarat de glomerule sau de seminţe pure7. În cazul indicării greutăţii şi utilizării pesticidelor granulate, a substanţelor de acoperire sau a unor aditivi solizi, indicarea naturii aditivului, precum şi a raportului aproximativ dintre greutatea glomerulelor sau seminţelor pure şi greutatea totală8. În cazul în care cel puţin germinaţia a fost supusă unei noi analize, pot fi menţionate cuvintele "reanalizat... (luna şi anul)", precum şi autoritatea responsabilă pentru această repetare a analizei. Indicaţiile respective pot fi furnizate pe o vinietă adezivă oficială, aplicată pe eticheta oficială.II. Dimensiuni minime: 110 x 67 mmB. Eticheta furnizorului sau inscripţia de pe ambalaj (la ambalajele mici)Indicaţii obligatorii: a) Pentru sămânţa Certificată:1. "Ambalaj mic tip B", numele şi adresa furnizorului responsabil pentru marcare sau codul său de identificare2. Numărul de ordine atribuit în mod oficial3. Autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. VII lit. a) subpct. (îi) din ordin care a atribuit numărul de ordine şi România sau sigla acesteia, RO4. Numărul de referinţă, în cazul în care numărul de ordine nu permite identificarea lotului certificat5. Specia, indicată cel puţin în latină6. Soiul, indicat cel puţin în latină7. Categoria8. Greutatea netă sau brută declarată sau numărul declarat de seminţe pure9. În cazul indicării greutăţii şi utilizării pesticidelor granulate, a substanţelor de drajare sau al unor aditivi solizi, indicarea naturii aditivului, precum şi a raportului aproximativ dintre greutatea seminţelor pure şi greutatea totală10. La seminţele din soiurile de graminee care nu au fost supuse unei testări a valorii culturale şi a valorii de utilizare, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) lit. a) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348/2005, care transpune Directiva Consiliului 2002/53/CE, se trece menţiunea: "nu este destinată producţiei de plante furajere". b) Pentru sămânţa Comercială:1. "Ambalaj mic tip B"2. Numele şi adresa furnizorului responsabil pentru marcare sau codul de identificare a acestuia3. Numărul de ordine atribuit în mod oficial4. Autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. VII lit. a) subpct. (îi) din ordin care a atribuit numărul de ordine şi România sau sigla acesteia, RO5. Numărul de referinţă, în cazul în care numărul de ordine nu permite identificarea lotului controlat6. Specia, indicată cel puţin în latină7. "Sămânţă Comercială"8. Greutatea netă sau brută declarată sau numărul declarat de seminţe pure9. În cazul indicării greutăţii şi utilizării pesticidelor granulate, a substanţelor de drajare sau a unor aditivi solizi, indicarea naturii aditivului, precum şi a raportului aproximativ dintre greutatea glomerulelor sau seminţelor pure şi greutatea totală c) Pentru amestecurile de seminţe:1. "Ambalaj mic tip A" sau "Ambalaj mic tip B"2. Numele şi adresa furnizorului responsabil pentru marcare sau codul de identificare a acestuia3. Ambalaj mic tip B: numărul de ordine atribuit în mod oficial4. Ambalaj mic tip B: autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. VII lit. a) subpct. (îi) din ordin care a atribuit numărul de ordine şi România sau sigla acesteia, RO5. Ambalaj mic tip B: numărul de referinţă, în cazul în care numărul de ordine nu permite identificarea loturilor utilizate6. Ambalaj mic tip A: numărul de referinţă care permite identificarea loturilor utilizate7. Ambalaj mic tip A: numele autorităţii competente sau sigla acesteia8. "Amestec de seminţe destinat ... (utilizarea prevăzută)"9. Greutatea netă sau brută declarată sau numărul declarat de seminţe pure10. În cazul indicării greutăţii şi utilizării pesticidelor granulate, a substanţelor de drajare sau a unor aditivi solizi, indicarea naturii aditivului, precum şi a raportului aproximativ dintre greutatea glomerulelor sau seminţelor pure şi greutatea totală11. Proporţia de greutate a diferitelor componente, indicată pe specii sau, după caz, pe soiuri, indicate, în ambele cazuri, cel puţin în latină; sunt suficiente numai o parte dintre aceste menţiuni, în cazul în care statele membre au dispus obligativitatea acestora pentru ambalajele mici, produse pe teritoriul lor, precum şi menţionarea denumirii mixturii, atunci când proporţia de greutate i se poate comunică cumpărătorului la cerere şi în cazul în care aceasta este înregistrată în mod oficial. În ceea ce priveşte lupinul, trebuie specificat dacă este vorba despre lupin amar sau lupin dulce.  +  Anexa 5ETICHETA ŞI DOCUMENTULîn cazul seminţelor certificate provizoriu şi recoltateîn alt stat membruA. Informaţiile care trebuie să figureze pe etichetă:- autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. VII lit. a) subpct. (îi) din ordin care a atribuit numărul de ordine şi România sau sigla acesteia, RO- specia, indicată cel puţin sub denumirea sa botanică, care poate figura sub formă prescurtată şi fără numele autorilor, în latină- soiul, indicat cel puţin cu caractere latine- categoria de sămânţă- numărul de referinţă al câmpului sau lotului- greutatea netă sau brută declarată- cuvintele "seminţe certificate provizoriu".În conformitate cu procedurile Comunităţii Europene, autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. VII lit. a) subpct. (i) din ordin poate fi scutită de obligaţia de a indica denumirea botanică pentru anumite specii şi, după caz, pentru perioade limitate, atunci când s-a stabilit că neajunsurile rezultate din respectarea acestei obligaţii depăşesc avantajele scontate ale comercializării seminţelor.Culoarea etichetei este gri.B. Informaţiile care trebuie să figureze pe document:- autoritatea de certificare care eliberează documentul- specia, indicată cel puţin sub denumirea sa botanică, care poate figura sub formă prescurtată şi fără numele autorilor, în latină- soiul, indicat cel puţin cu caractere române- categoria- numărul de referinţă al seminţelor folosite şi numele ţării sau ţărilor care le-au certificat- numărul de referinţă al câmpului sau lotului- suprafaţa cultivată pentru producţia lotului la care se referă documentul- cantitatea de seminţe recoltate şi numărul de ambalaje- numărul de generaţii după seminţele de bază, în cazul seminţelor certificate- atestarea că sunt îndeplinite condiţiile pe care trebuie să le satisfacă culturile din care provin seminţele, şi, după caz, rezultatele unei analize preliminare a seminţelor.-------