HOTĂRÂRE nr. 17 din 28 iunie 2010privind completarea art. 59 din Regulamentul Camerei Deputaţilor Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.
EMITENT
  • CAMERA DEPUTAŢILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 30 iunie 2010     +  Articolul UNICRegulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 16 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:- La articolul 59, după punctul 17 se introduce un nou punct, punctul 18, cu următorul cuprins:"18. Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării- problemele legate de promovarea, păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a românilor din afara graniţelor ţării;- probleme privind strategia dezvoltării relaţiilor dintre instituţiile statului român şi comunităţile de români din afara graniţelor ţării;- dialogul bilateral cu comisiile similare ale parlamentelor altor state şi ale organismelor parlamentare internaţionale;- audierea persoanelor propuse să fie numite în funcţii de conducere în instituţiile care se ocupă de românii din străinătate, în urma căreia dă un aviz consultativ."Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 28 iunie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEBucureşti, 28 iunie 2010.Nr. 17._________