RECTIFICARE nr. 529 din 2 iunie 2010referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 25 iunie 2010    La Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, se face următoarea rectificare (care nu aparţine Redacţiei "Monitorul Oficial, Partea I"):- în anexa nr. 2, la poziţia 247, coloana "Autoritatea administraţiei publice locale", în loc de: "Consiliul Local Viişoara" se va citi: "Consiliul Local Alexandru cel Bun".-------------