HOTĂRÎRE nr. 945 din 11 august 1990privind inventarierea şi reevaluarea patrimoniului unităţilor economice de stat
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 15 august 1990    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Unităţile economice de stat vor proceda, în termen de 120 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial a prezentei hotărîri, la inventarierea şi reevaluarea patrimoniului, precum şi la dimensionarea ulterioară a capacităţii de a genera venituri, în vederea determinării capitalului social.  +  Articolul 2Normele metodologice privind inventarierea şi reevaluarea patrimoniului unităţilor economice de stat se aproba de către Ministerul Finanţelor şi Agenţia Naţionala de Privatizare, urmînd a fi aplicate de ministerele şi departamentele în subordinea cărora exista unităţi economice de stat.  +  Articolul 3Dimensionarea ulterioară a capacităţii patrimoniului de a genera venituri se va face pe baza metodologiei elaborate de fiecare departament, în conformitate cu specificul activităţii, avînd la baza rezultatele acţiunii de inventariere şi reevaluare a patrimoniului, precum şi alte elemente necuprinse în prezent în bilanţurile întreprinderilor (gradul de productivitate al tehnologiilor utilizate, nivelul de pregătire al personalului, posibilităţile de aprovizionare cu materii prime şi materiale, de desfacere a produselor, terenul şi locul de amplasare a unităţii, utilitatile existente, marca fabricii şi alte elemente specifice unor sectoare de activitate). Pentru elaborarea metodologiilor de lucru privind aceasta etapa se va face documentare în ţara şi în străinătate, astfel ca operaţiunea să se încheie concomitent cu inventarierea şi reevaluarea.  +  Articolul 4Scoaterea din inventar a unor fonduri fixe înainte de atingerea termenelor normate se aproba de departamentele economice, cu avizul Comisiei Centrale de Inventariere şi Reevaluare a Patrimoniului Unităţilor Economice de Stat.  +  Articolul 5Se recomanda ca prevederile prezentei hotărîri să se aplice în mod corespunzător de către unităţile cooperatiste şi obşteşti.  +  Articolul 6Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărîri încetează aplicarea Hotărîrii Guvernului nr. 619/1990 şi a prevederilor contrare din Hotărîrea Guvernului nr. 767/1990.  +  Articolul 7Prezenta hotărîre şi normele metodologice prevăzute la art. 2 se vor publică în Monitorul Oficial. PRIM-MINISTRUPETRE ROMANSE APROBAMINISTERUL FINANŢELORMinistruTheodor StolojanAGENŢIA NAŢIONALA PENTRUPRIVATIZARE ŞI DEZVOLTAREAÎNTREPRINDERILOR MICI ŞIMIJLOCIISecretar de statPetre TerziNORMA 1 09/08/1990