ORDIN nr. 184 din 21 septembrie 1997pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanţurilor de mediu
EMITENT
  • MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 303 bis din 6 noiembrie 1997    Ministrul apelor, pădurilor şi protecţiei mediului,în temeiul art. 9, art. 10 alin. 4, art. 14 şi art. 64 lit. d) din Legea protecţiei mediului nr. 137/1995,în baza Hotărârii Guvernului nr. 457/1994*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, cu modificările ulterioare,în baza Ordinului ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 125/1996, secţiunea 5 pct. 5.4, 5.5 şi 5.6 şi secţiunea 8 pct. 8.1. şi 8.2.,emite următorul ordin:1. Se aprobă Procedura de realizare a bilanţurilor de mediu, care face parte integrantă din prezentul ordin.Anexele la procedura fac parte integrantă din aceasta.2. Se abroga anexa nr. 10 la Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 125/1996 şi oricare alte prevederi contrare din ordinele anterioare ale ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului.3. Direcţia strategii şi reglementări pentru protecţia mediului răspunde de instruirea periodică şi în mod unitar a personalului din cadrul unităţilor teritoriale care îşi desfăşoară activitatea în domeniul emiterii actelor de reglementare.4. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României.---------------------- Notă *) Hotărârea Guvernului nr. 457/1994 a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 568/1997, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 266 din 6 octombrie 1997.Ministrul apelor,pădurilor şi protecţiei mediului,Ioan Oltean  +  Anexa APROCEDURA 21/09/1997