LEGE nr. 112 din 16 iunie 2010privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 17 iunie 2010    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5 din 5 februarie 2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 10 februarie 2010, cu următoarele modificări:1. La articolul 7 alineatul (1), litera m) se modifică şi va avea următorul cuprins:"m) realizează orice alte obiective corespunzătoare domeniului de activitate al Autorităţii, în limita bugetului aprobat, a planului de activităţi şi a legii."2. La articolul 14 punctul 4, alineatul 4 al articolului 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Comisia are activitate permanentă, este formată dintr-un preşedinte şi din 20 de membri, personal din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie. Lucrările Comisiei nu sunt publice, acestea se desfăşoară în prezenţa a cel puţin 3 membri şi sunt prezidate de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru desemnat de acesta."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 16 iunie 2010.Nr. 112.------------