ORDIN nr. 36 din 31 mai 2010pentru aprobarea Regulamentului nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital
EMITENT
  • COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 17 iunie 2010    În conformitate cu prevederile art. 1, 2 şi ale art. 7 alin. (1), (3), (10) şi (15) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, în şedinţa din data de 27 mai 2010, a hotărât emiterea următorului ordin:  +  Articolul UNICSe aprobă Regulamentul nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Preşedintele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare,Gabriela AnghelacheBucureşti, 31 mai 2010.Nr. 36.  +  AnexăREGULAMENT 12 31/05/2010