HOTĂRÂRE nr. 531 din 2 iunie 2010pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 16 iunie 2010    În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICArticolul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 966 din 1 noiembrie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, denumită în continuare ARACIP, instituţie publică, de interes naţional, aflată în subordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Spiru Haret nr. 12, sectorul 1, prevăzut în anexa nr. 1."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Viceprim-ministru,Marko BelaMinistrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuBucureşti, 2 iunie 2010.Nr. 531.__________