HOTĂRÂRE nr. 493 din 19 mai 2010privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 15 iunie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, denumit în continuare Consiliul INIS, prevăzut în anexa nr. 1. (2) Termenii şi expresiile utilizate în prezenta hotărâre au înţelesul stabilit prin Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România.  +  Articolul 2Se aprobă Structura funcţională a Consiliului INIS, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul mediului şi pădurilor,Borbely LaszloMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 19 mai 2010.Nr. 493.  +  Anexa 1REGULAMENT 19/05/2010  +  Anexa 2STRUCTURA FUNCŢIONALĂa Consiliului Infrastructurii naţionalepentru informaţii spaţiale în România                                     ┌────────────┐                                     │Preşedintele│                                     └──────┬─────┘                                            │                                            │                                            ▼                                   ┌────────────────┐                                   │Vicepreşedintele│                                   └────────┬───────┘                                            │                                            │                                            │                 ┌───────────────┐ │                 │ Secretariatul ├──────────┤                 └───────────────┘ │                                            │                                            │                                            │                                            ▼                                      ┌────────────┐                                      │ Membrii │                                      └────────────┘-------