HOTĂRÎRE nr. 180 din 5 mai 1997privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Înfiinţarea distribuţiei de gaze naturale în comuna Turnu Roşu, judeţul Sibiu"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 8 mai 1997    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Înfiinţarea distribuţiei de gaze naturale în comuna Turnu Roşu, judeţul Sibiu", cuprinşi în anexa*) la prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii.------------------- Notă *) Anexa se comunică numai beneficiarului de investiţie.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------p. Ministru delegat pe lângă primul-ministrupentru coordonarea Secretariatului Generalal Guvernului şi a Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Radu StroeMinistru de stat,ministrul finanţelor,Mircea Ciumara----------------