HOTĂRÂRE nr. 511 din 2 iunie 2010pentru aprobarea atestării zonei turistice a municipiului Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ, ca staţiune turistică de interes naţional
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 14 iunie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare, şi al art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, cu completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă atestarea zonei turistice a municipiului Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ, ca staţiune turistică de interes naţional.  +  Articolul 2La punctul I "Staţiuni turistice de interes naţional" din anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 20 august 2008, cu completările ulterioare, după poziţia 38 se introduce o nouă poziţie, poziţia 39, cu următorul cuprins:"39. Zona turistică a municipiului Piatra-Neamţ - judeţul Neamţ".PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul dezvoltăriiregionale şi turismului,Elena Gabriela Udreap. Ministrul administraţieişi internelor,Mihai Capră,secretar de statBucureşti, 2 iunie 2010.Nr. 511.-------------