ORDIN nr. 663 din 12 aprilie 2010pentru aprobarea Prescripţiilor tehnice PT C 1-2010 "Cazane de abur, cazane de apă fierbinte, supraîncălzitoare şi economizoare independente", PT C 4-2010 "Recipiente metalice stabile sub presiune", PT C 6-2010 "Conducte metalice sub presiune pentru fluide", PT C 7-2010 "Dispozitive de siguranţă", PT C 8-2010 "Instalaţii de distribuţie gaze petroliere lichefiate", PT C 9-2010 "Cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune", PT C 10-2010 "Conducte de abur şi conducte de apă fierbinte sub presiune"
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 10 iunie 2010    În conformitate cu prevederile art. 2, art. 5 lit. o), art. 14 lit. a), b), c) şi a celor din anexa nr. 2 din Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile anexelor nr. 1 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri,ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Prescripţia tehnică PT C 1-2010 "Cazane de abur, cazane de apă fierbinte, supraîncălzitoare şi economizoare independente", prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Prescripţia tehnică PT C 4-2010 "Recipiente metalice stabile sub presiune", prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă Prescripţia tehnică PT C 6-2010 "Conducte metalice sub presiune pentru fluide", prevăzută în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Se aprobă Prescripţia tehnică PT C 7-2010 "Dispozitive de siguranţă", prevăzută în anexa nr. 4.  +  Articolul 5Se aprobă Prescripţia tehnică PT C 8-2010 "Instalaţii de distribuţie gaze petroliere lichefiate", prevăzută în anexa nr. 5.  +  Articolul 6Se aprobă Prescripţia tehnică PT C 9-2010 "Cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune", prevăzută în anexa nr. 6.  +  Articolul 7Se aprobă Prescripţia tehnică PT C 10-2010 "Conducte de abur şi conducte de apă fierbinte sub presiune", prevăzută în anexa nr. 7.  +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: a) Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 304/2003 pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT C 1-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnică şi repararea cazanelor de abur şi de apă fierbinte, supraîncălzitoarelor şi a economizoarelor independente", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914 şi 914 bis din 20 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare; b) Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 305/2003 pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT C 4/1-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea recipientelor metalice stabile sub presiune", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 şi 929 bis din 23 decembrie 2003, cu modificările ulterioare; c) Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 307/2003 pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT C 6-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea conductelor metalice pentru fluide", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 şi 902 bis din 17 decembrie 2003, cu modificările ulterioare; d) Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 308/2003 pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT C 7-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind utilizarea, repararea, verificarea, scoaterea din uz şi casarea dispozitivelor de siguranţă", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 şi 933 bis din 24 decembrie 2004, cu modificările ulterioare; e) Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 309/2003 pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT C 8-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind amplasarea-instalarea, asamblarea, exploatarea, repararea, distribuţia şi verificarea instalaţiilor de gaze petroliere lichefiate", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 şi 910 bis din 19 decembrie 2003, cu modificările ulterioare; f) Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 310/2003 pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT C 9-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnică şi repararea cazanelor de apă caldă şi a cazanelor de abur de joasă presiune", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 917 şi 917 bis din 20 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare; g) Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 311/2003 pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT C 10/1-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea conductelor de abur şi de apă fierbinte sub presiune", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 921 şi 921 bis din 22 decembrie 2003, cu modificările ulterioare; h) Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 333/2003 pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT C 2-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind regimul chimic al cazanelor de abur, de apă caldă şi de apă fierbinte", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 şi 75 bis din 29 ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare; i) Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 334/2003 pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT C 4/2-2003, ediţia 1, "Ghid pentru proiectarea, construirea, montarea şi repararea recipientelor metalice stabile sub presiune", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 şi 70 bis din 28 ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare; j) Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 335/2003 pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT C 10/2-2003, ediţia 1, "Ghid pentru proiectarea, construirea, montarea şi repararea conductelor de abur şi de apă fierbinte sub presiune", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 şi 95 bis din 2 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 9Anexele nr. 1-7*) fac parte integrantă din prezentul ordin.---------- Notă *) Anexele nr. 1-7 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 10Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la publicare.Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,Adriean VideanuBucureşti, 12 aprilie 2010.Nr. 663.  +  Anexa 1PRESCRIPTII 12/04/2010  +  Anexa 2PRESCRIPTII 12/04/2010  +  Anexa 3PRESCRIPTII 12/04/2010  +  Anexa 4PRESCRIPTII 12/04/2010  +  Anexa 5PRESCRIPTII 12/04/2010  +  Anexa 6PRESCRIPTII 12/04/2010  +  Anexa 7PRESCRIPTII 12/04/2010