HOTĂRÂRE nr. 8 din 8 iunie 2010pentru desemnarea judecătorului care exercită atribuţiile preşedintelui Curţii Constituţionale
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 8 iunie 2010    În temeiul dispoziţiilor art. 4 lit. j) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale, adoptat prin Hotărârea Plenului Curţii Constituţionale nr. 2/2005,ţinând cont de prevederile art. 5 lit. J din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată,luând act de încetarea mandatului de preşedinte al Curţii Constituţionale, la data de 7 iunie 2010, ca urmare a expirării mandatului de judecător la Curtea Constituţională al domnului prof. univ. dr. Ioan Vida,Plenul Curţii Constituţionale adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Atribuţiile de preşedinte al Curţii Constituţionale vor fi exercitate de către domnul judecător Ion Predescu, până la alegerea noului preşedinte de către Plenul Curţii Constituţionale, în condiţiile legii.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această hotărâre a fost adoptată de Plenul Curţii Constituţionale în şedinţa din data de 8 iunie 2010, prezidată de domnul judecător Acsinte Gaspar.p. PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,ACSINTE GASPARContrasemnează:───────────────Secretarul general,Ruxandra SăbăreanuBucureşti, 8 iunie 2010.Nr. 8._________