ORDIN nr. 120 din 25 mai 2010pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară în direcţiile generale/direcţiile aparatului central al Ministerului Administraţiei şi Internelor
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 31 mai 2010    În temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de ordine interioară în direcţiile generale/direcţiile aparatului central al Ministerului Administraţiei şi Internelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul administraţieişi internelor,Vasile BlagaBucureşti, 25 mai 2010.Nr. 120.  +  AnexăREGULAMENT 25/05/2010