LEGE nr. 95 din 21 mai 2010pentru modificarea alin. (1) al art. 10 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 27 mai 2010    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICAlineatul (1) al articolului 10 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 27 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Sunt obligatorii administrarea, precum şi asigurarea serviciilor silvice, după caz, la toate pădurile, indiferent de forma de proprietate, prin ocoale silvice, cu excepţia celor incluse în bazele experimentale ale Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice "Marin Drăcea", prevăzute la art. 76, care se administrează de acesta."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 21 mai 2010.Nr. 95.________