HOTĂRÂRE nr. 1 din 16 aprilie 2010pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România
EMITENT
  • COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 26 mai 2010    Având în vedere Hotărârea Convenţiei naţionale a Colegiului Psihologilor din România din data de 28 martie 2009,în temeiul dispoziţiilor art. 51 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005,Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Normele privind organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, potrivit anexei*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.________ Notă *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1. (2) De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, aceasta reprezintă procedura unică de organizare şi funcţionare a Colegiului Psihologilor din România. (3) Prezenta hotărâre este valabilă până la data adoptării de către Convenţia naţională a Colegiului Psihologilor din România a noului regulament de organizare şi funcţionare internă a Colegiului Psihologilor din România.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Colegiului Psihologilordin România,Mihai AniţeiBucureşti, 16 aprilie 2010.Nr. 1.  +  AnexăNORMA 16/04/2010