HOTĂRÂRE nr. 378 din 14 aprilie 2010pentru modificarea suprafeţelor de teren ale unui imobil aflat în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 17 mai 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICPoziţia 355 din anexa nr. 4 "Lista bunurilor imobile din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"" la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    Nr. crt. Denumirea imobilului şi adresa Teren - mp - Temei legal
    "355. Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 5, sectorul 1, Bucureşti 12.721,01 O.U.G. nr. 32/2002"
    PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Daniela Nicoleta AndreescuBucureşti, 14 aprilie 2010.Nr. 378.-------