ORDIN nr. 161 din 31 martie 1997privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru fabricarea liantilor şi a azbocimentului
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 10 aprilie 1997    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,având în vedere:- art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, cu modificările ulterioare;- art. 5 alin. 5 şi anexa nr. 2 pct. 5 din Legea protecţiei muncii nr. 90/1996;- Avizul Consiliului tehnico-economic al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 6 din 31 ianuarie 1997, emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele speciale de protecţie a muncii pentru fabricarea liantilor şi a azbocimentului.  +  Articolul 2Normele prevăzute la art. 1 intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României.Începând cu aceeaşi dată se abroga normele departamentale de protecţie a muncii care se referă la fabricarea liantilor şi a azbocimentului.  +  Articolul 3Normele specifice de protecţie a muncii pentru fabricarea liantilor şi a azbocimentului sunt obligatorii pentru toate activităţile cu acest profil şi se difuzează celor interesaţi prin inspectoratele de stat teritoriale pentru protecţia muncii.Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru Athanasiu---------------------