HOTĂRÎRE nr. 161 din 5 mai 1997privind taxele vamale de import pentru produsele agricole, în anul 1997
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 9 mai 1997    În temeiul art. 35 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1993, aprobată şi modificată prin Legea nr. 102/1994, Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICTaxele vamale aplicate la importurile de produse agricole se reduc la nivelurile prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.------------------- Notă *) Anexa va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 bis din 9 mai 1997.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:p. Ministru de stat,ministrul finanţelor,Mircea Ionut Costea,secretar de statMinistru de stat,ministrul industriei şi comerţului,Calin Popescu-TariceanuMinistrul agriculturii şi alimentaţiei,Dinu Gavrilescup. Ministru de stat,ministru de externe,Lazar Comanescu,secretar de stat------------------